کمیسیون ماده ۱۰۰ اثرگذاری در کاهش تخلفات ساختمانی ندارد

کمیسیون ماده ۱۰۰ اثرگذاری در کاهش تخلفات ساختمانی ندارد

عضو شورای شهر یزد با اشاره به تخلفات بالای ساختمانی در یزد گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ اثرگذاری در کاهش تخلفات ساختمانی ندارد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، حمیدرضا قمی در جلسه شورای شهر یزد با اشاره به عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلقات اظهار داشت: تا امروز هیچ تغییر محسوسی در عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات و کاهش آن احساس نمی شود.

وی با بیان اینکه میزان تخلفات ساختمانی در شهر بالای ۸۰ درصد است، ادامه داد: باید از این مسیر به راه اصلی برگشته و تخلفات ساختمانی را به حداقل برسانیم.

عضو شورای شهر یزد با بیان اینکه راهکارهای گوناگونی طی چند طرح به شورا ارائه شده که در حال بررسی است، ادامه داد: مکانیزه شدن پروانه ساختمان، تسهیل فرایند صدور پروانه ساختمانی، کاهش هزینه های صدور پروانه و افزایش نرخ عوارض تخلفات از جمله راهکارهای ارائه شده است.

وی با بیان اینکه وحدت رویه در آرای کمیسون های ماده ۱۰۰ نداریم و این مهم ضروری است، اضافه کرد: نمیتوان پذیرفت که در یک محل دو بنای نزدیک به هم ساخته شود و رای متفاوتی برای آن صادر شود لذا ساماندهی برای کمیسیون ماده ۱۰۰ بسیار ضروری و مورد نیاز است.

قمی با بیان اینکه خیلی از مردم آگاهی نداشته و نمی دانند که چگونه باید در این زمینه اقدام کنند و تخلفات و استانداردهای لازم را نمی شناسند، افزود: این مهم ضمن اطلاع رسانی خوب و گسترده برای مردم باید شرایط را به نوعی فراهم کرد تا تخلفات به حداقل ممکن برسد و تمایل مردم به اخذ پروانه ساختمانی بالاتر برود.

وی با بیان اینکه این تناقض‌ها و عدم وحدت رویه در احکام کمیسون ماده ۱۰۰ شبهه تبعیض و نارضایتی برای مردم ایجاد می کند، اظهار داشت: لازم است برای این مهم رسیدگی عاجل صورت گیرد و اقدامی که موجب رضایت مردم باشد داشته باشیم.

عضو شورای شهر یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساماندهی تابلوهای تجاری در سطح شهر تصریح کرد: از ابتدای کار شورا همه اتفاق نظر داشتند تا برای تابلوها استاندارد تعریف کنند تا این وضعیت نابسامان رسیدگی و ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه هنوز الگویی برای اندازه و استاندارد تابلوهای سطح شهر معرفی نشده است، تصریح کرد: بسیاری از مردم  وقتی در کمیسیون ماده ۷۷ برای رسیدگی به تخلفاتشان می آیند آگاهی ندارند که نصب تابلو به شکلی که مورد استفاده بوده دارای اشکال است و متاسفانه ما با وضع عوارض و جریمه در واقع نازیبایی شهر را می فروشیم که این هم موجب ناراحتی و نارضایتی مردم می شود.

قمی با تقدیر از برخی کسبه که نسبت به ساماندهی در این زمینه اقدام کرده اند، گفت: باید یک استراتژی و راهبرد درست و شفاف داشته باشیم و با آگاهی وسیع در سطح شهر و بین مردم همچنین هماهنگی بین دستگاه های داخلی شهرداری صورت گیرد.