کمیته محیط زیست در کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری تشکیل می شود

کمیته محیط زیست در کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری تشکیل می شود

با مصوبه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری، کمیته محیط زیست در راستای استفاده از نظرات کارشناسان و تشکل های محیط زیست زیر مجموعه این کمیسیون تشکیل می شود.
نیکنام رئیس کمیسیون با اشاره به برگزاری جلسات متعدد فعالین محیط زیست گفت: از نظرات و کارشناسان این حوزه که فعالیت های موثری در شهر دارند استفاده خواهد شد و تلاش خواهد شد از آنها به عنوان یک بازوی فکری در کنار مسائل شهری در شورای شهر استفاده کنیم.
همچنین در ادامه و در راستای شعار یزد شهر دوستدار معلول و طبق روال اولین جلسه هر ماه موضوع مناسب سازی معلولین در شهر بررسی شد و مناسب سازی معلولین در پارک های منطقه یک و چهار و همچنین معابر و خیابان های بافت تاریخی بررسی گردید و در این زمینه ناظرین مشکلات را گزارش و معاونین عمران مناطق، اقدامات انجام شده و در دست اقدام را گزارش دادند.