کمیته سلامت کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد تشکیل شد

کمیته سلامت کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در این جلسه پیرامون مسائل آموزش شهروندی مربوط به سلامت شهروندان بحث و تبادل نظر شد.
عامری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر با اشاره به اهداف این کمیته گفت: هر نوع فعالیت که در بعد مسائل آموزشی واجتماعی می تواند انجام بگیرد مورد نظر کمیسیون فرهنگی قرار دارد و به صورت طرح در کمیسیون بررسی و پیگیری خواهد شد.
وی در ادامه افزود: کمیته سلامت به منظور کمک به شهروندان در راستای آموزش های شهروندی تشکیل شده است و در این کارگروه تصمیم گیری می شود تا چه طرح هایی در زمینه سلامت اجرایی شود و بعد از طرح آن در کمیسیون جهت تصویب نهایی به صحن شورا ارجاع داده می شود.