کلنگ ساخت مسجد در مجتمع مسکونی اندیشه

کلنگ ساخت مسجد در مجتمع مسکونی اندیشه

به مناسبت ایام الله دهه فجر وبا حضور تني چند از اعضای شورای اسلامی شهر یزد ، کلنگ ساخت مسجد شهیدرفیعيان در مجتمع مسکونی اندیشه  یزد به زمین زده شد.

قرار است که در طول ایام دهه فجر هر روز کلنگ ساخت یک مسجد در مجتمع های مسکونی یزد به زمین زده شود.

کلنگ زنی مسجد در مجتمع های مسکونی با هدف ارتقاء فرهنگ اقامه نماز با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداري یزد در مجتمع های مسکونی به زمین زده می شود.