کاشت نهال توسط اعضای شورای اسلامی شهر یزد و شهردار یزد به مناسبت روز درختکاری در پارک درون محله ای امام هادی (ع)

کاشت نهال توسط اعضای شورای اسلامی شهر یزد و شهردار یزد به مناسبت روز درختکاری در پارک درون محله ای امام هادی (ع)

15 اسفند 1398