چهل و يكمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

چهل و يكمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
    چهل و يكمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز سه ‌شنبه مورخ 24/10/92 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) فرارسيدن هفته وحدت و سالروز ميلاد سراسر با سعادت پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد (ص)و ششمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت حضرت امام جعفرصادق(ع) را برهمگان تبريك و تهنيت عرض نمود . و در ادامه از اعضاي شورا خواست تا در جلسات بازديدي كه قرار است عصر روز سه شنبه مورخ 24/10/92 باحضور آقاي جوكار نماينده محترم مردم يزد و اشكذردرمجلس شوراي اسلامي و ساير مسئولين مربوطه از محله حسن آباد و همچنين بازديدي كه در نظر است باحضور آقاي سيدحسيني معاونت محترم امور عمراني استانداري يزد از پروژه هاي عمراني شهرداري در سطح شهر صورت گيرد حضور فعال داشته باشند . سپس ايشان براساس دعوتنامه فرمانده سپاه الغدير استان كه قرار است به مناسبت پاس داشت تلاش و كوشش هاي صورت گرفته درخصوص بازسازي و بازخواني حادثه عظيم غدير از كليه مجريان و دست اندركاران و كسانيكه به نوعي در اين زمينه همكاري داشتند در آن سپاه تجليل بعمل آيد، شركت نمايند.
در ادامه براساس دستور كار جلسه آقاي پاك نژاد در سخنان پيش از دستور از پي گيريها و اقدامات صورت گرفته درخصوص ضرورت و اهميت ارتقاء جايگاه روابط عمومي شورا جهت هرچه بهتر انعكاس دادن اخبار ، اطلاعات و عملكرد شورا و چشم انداز تهيه شده در اين زمينه جهت استحضار اعضاي شورا توضيحات كامل و جامع ارائه نمود.
سپس آقاي مطهريان ازفرمايشات مقام معظم رهبري درجمع اعضاي شوراي اسلامي شهر وشهردار تهران و تاكيد معظم له مبني بر رعايت اصول معماري و شهرسازي اسلامي در ساخت و سازها و اقدامات صورت گرفته در دوره سوم شورا مبني بر تشكيل و راه اندازي دبيرخانه معماري و شهرسازي اسلامي مطالبي را ارائه نمود.
 در ادامه باعنايت به پيشنهاد آقاي زارع در راستاي تقدير وتشكر از كاركنان زحمت كش اداره كل      زندان هاي استان با توجه به بازديد اخير صورت گرفته توسط تني چند از اعضاي شورا از مجموعه زندان مركزي و نظرات ساير اعضاي شورا در اين زمينه مقرر گرديد باتوجه به افراد معرفي شده توسط مديركل آن اداره ، شورا با اهداء لوح تقدير به همراه يك جلد كتاب فرهنگي از آنان تجليل بعمل آورد.
 
 مصوبات :
 
درخواست تصويب تفريغ بودجه
 
 
 1-  نامه شماره 920040308- 28/9/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921003283- 28/9/92:
« رياست محترم شوراي اسلامي شهريزد موضوع : درخواست تفريغ بودجه با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) . احتراماً بازگشت به رونوشت نامه شماره 44886 مورخ 4/8/92 استانداري يزد درخصوص مدارك مورد نياز جهت ارتقاي درجه اين شهرداري ، خواهشمند است با توجه به اهميت موضوع دستور فرماييد بررسي تفريغ بودجه سه ساله 89و90و91 به صورت ويژه دردستور كار آن شورا قرار گيرد ، بديهي است به محض تصويب توسط شوراي محترم پيگيري بعدي به منظور اصلاح درجه شهرداري معمول خواهد گرديد. ضمناً خاطرنشان مي سازد عدم انجام و تصويب و پيگيري به موقع اين مهم موجب موكول شدن موضوع به سال آينده خواهد بود. محمدرضا عظيمي زاده – شهردار يزد»
 موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسات متعدد برگزار شده در كميسيون برنامه و بودجه شوراو بررسي هاي بعمل آمده با حضور مشاورين و مسئولين مربوطه و نيز توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق، تفريغ بودجه مربوط به سال‌هاي 89، 90 و 91 شهرداري يزد مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري در خصوص موارد ذيل اقدامات لازم معمول نمايد:
الف-تكاليف وتذكراتي كه حسابرسان درطي سال‌هاي متمادي به شهرداري اعلام نموده رعايت نمايند.
ب- شهرداري موظف است گزارش حسابرسي را هر سه ماه يكبار به شورا ارسال نمايد.
ج-شهرداري نسبت به ارسال تفريغ‌بودجه سال92،حداكثرتاپايان‌خرداد ماه سال93 به‌شورااقدام نمايد.
د- مقرر گرديد شورا نظارت كامل و بيشتري در خصوص عملكرد و خرجكردهاي شهرداري و نظارت حين عملكرد حسابرسان منتخب داشته باشد.
 معرفي نماينده
 
 2- رونوشت نامه شمار24777-121 مورخ 21/10/92 مديركل حفاظت محيط زيست استان ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921003552- 21/10/92 درخصوص معرفي نماينده تام الاختيار جهت حضور ثابت در كليه جلسات مربوط به كارگروه استاني براي بررسي و ارزيابي اثرات زيست محيطي ، موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات آقاي مهدي كاشفي زاده به عنوان نماينده شورا در اين زمينه تعيين و انتخاب گرديد.
 
مساعدت
 
 3- نامه شماره108 مدير دبستان پسرانه شهيد مهدوي نيا واقع در حسن آباد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921002966- 9/9/92 ، درخواست شماره41/5322 مسئول ستاد برگزاري يادواره شهداء (سجده افلاكيان) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921003194- 24/9/92 ، نامه شماره 115/س/ف ستاد فاطميه امامشهر يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921003153- 21/9/92 ، نامه شماره537-155 رييس هيات مديره جامعه معلولين استان يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921002925- 2/9/92 ، درخواست آقاي محسن اسلامي ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921003150-21/9/92 همگي با موضوع مساعدت مالي، موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي اجتماعي اين شورا وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث و تبادل نظرو استماع نظرات مخالف وموافق ،مقررگرديد شهرداري به هر يك از موارد فوق نسبت به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال (5.000.000 ريال ) از رديف ماده 17 سهم شورا اقدام نمايد.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.