چهل وچهارمين جلسه جهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

چهل وچهارمين جلسه جهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
    چهل وچهارمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 6/11/92 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و ساير مسئولين از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا بتوانيم با بررسي هاي لازم تصميمات خوبي براي شهر يزد و شهروندان محترم اتخاذ نمائيم .
سپس با توجه به دستور كارجلسه و با حضور آقاي عظيمي زاده شهردار محترم ، آقاي مشتاقيون معاونت اداري مالي ، آقاي دهقان معاونت معماري شهرسازي ، آقاي دهستاني مدير درآمدهاي عمومي شهرداري و ساير كارشناسان مربوطه ، تعرفه پيشنهادي عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد جهت اجراء در سال 93 مطرح گرديد كه بخش هايي از موارد افزايش يافته نسبت به سال 92 از جمله عوارض ارزش افزوده ناشي از تراكم ساختمانهاي تجاري ، اداري به جز مسكوني ،عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري صنعتي به مسكوني ، كاربري تجاري ، كاربري اداري دولتي به كاربري مسكوني ، كاربري مزروعي به كاربري مسكوني ، تغيير كاربري از آموزشي ، فرهنگي ، ورزشي و تجهيزات شهري به مسكوني ، تخفيف پرداخت عوارض ، عوارض زيربناي ساختماني مجتمع ها و آپارتمانهاي مسكوني مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت .  
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 12 خاتمه يافت.