چهل ونهمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهل ونهمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
    چهل ونهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 15/11/92 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با عرض تبريك ايام ا... مبارك دهه فجر انقلاب اسلامي و با گراميداشت يادوخاطره شهداي والا مقام و تقديرو تشكر از درگاه قادر متعال به پاس نزول نعمات و رحمت الهي از خداوند متعال خواست توفيق شكرگزاري و بهره مندي بيشتر آن نعمت الهي را به همه ما ارزاني بدارد .
مصوبات :
 
    نرخ خدمات عوارض خودرو در دفاتر پيش خوان
1- لايحه شماره 920044516- 26/10/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003640- 26/10/92:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 45754 مورخ 8/8/92 استانداري يزد مبني برابلاغ نرخ جديد ارائه خدمات توسط دفاتر پيشخوان منضم به نامه شماره 90001 مورخ 5/8/92 مشاور محترم وزير ورئيس محترم مركز نوسازي ، تحول اداري و فناوري اطلاعات وزارت كشور با موضوع اعلام سقف وكف نرخ كارمزد خدمات دفاتر پيشخوان دولت درسال 92 (تصاوير پيوست) و با توجه به بررسي وهماهنگي صورت گرفته ، شهرداري درنظر دارد با توجه به تداوم همكاري دفاتر پيشخوان در وصول عوارض خودرو ، نسبت به افزايش حق الزحمه دريافتي آنها براي هرفيش پرداختي جهت خدمات عوارض خودرويي از مبلغ فعلي به مبلغ 000/23 ريال اقدام نمايد . خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي فعالي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه‌شورا وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقررگرديد شهرداري در راستاي اخذ عوارض وسائط نقليه با بررسي هاي لازم نسبت به‌انعقاد تفاهم نامه با پليس راهوراستان اقدام وپيشنهادهاي خود را طي لايحه اي جهت تصميم گيري به شورا ارسال نمايد .
 
 
    طرح اصلاحي اجرائي گذر 45 متري ادامه بهمن به سمت جاده كوره ها
2- نامه شماره 920046919- 10/11/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003870- 10/11/92:
« شوراي اسلامي شهريزد موضوع : ارسال طرح اصلاحي اجرائي ميدان واقع درگذر45 متري ادامه بهمن به سمت جاده كوره ها– با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) – احتراماً عطف به نامه شماره 921002344 مورخ 16/7/92 درخصوص بند يك صورتجلسه مورخ 24/6/92 مبني براصلاح طرح اجرايي ميدان واقع در شبكه 45 متري ادامه بلوار بهمن به سمت جاده كوره ها با ايجاد راستگرد و دروبرگردان درميدان به پيوست 4 نسخه طرح اصلاحي اجرائي گذر فوق و CD طرح و گزارش توجيهي ونقشه جانمايي گذر بر روي نقشه 2000/1 سال 1386 ارسال مي گردد .عظيمي زاده – شهرداريزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، طرح اجرايي گذر فوق مورد تأييد قرار گرفت .ضمناً‌مقررگرديد شهرداري نسبت به منظور نمودن دوربرگردان درتقاطعات اقدام نمايد .  
 
 
 
    طرح اجرايي گذر 12 متري مجاور قلعه قاسم آباد
3- نامه شماره 920044630- 28/10/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003661- 28/10/92:
« شوراي اسلامي شهريزد موضوع : ارسال طرح اجرائي گذر12 متري مجاور قلعه قاسم آباد– با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) – احتراماً به پيوست 4 نسخه طرح اجرايي گذر 12 متري مجاورقلعه قاسم آباد منشعب از ادامه بلوار‌آيت ا... خاتمي به انضمام نامه شماره 502/920016134 مورخ 17/4/92 اداره املاك و CD طرح و گزارش توجيهي ونقشه جانمايي گذر بر روي نقشه 2000/1 سال 1386 ارسال مي گردد . خواهشمند است پس از بررسي وتأييد نتيجه را به اين شهرداري اعلام نماييد .               عظيمي زاده – شهرداريزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، طرح اجرايي گذر فوق مورد تأييد قرار گرفت.
    طرح پيشنهادي   
 
 
4- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاء(آقايان زارع ، پاك نژاد ، سركارخانم ها يادگار ،وزيري ، اميني) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003744- 2/11/92 با موضوع پيش بيني و منظور نمودن مكاني جهت احداث اماكن مذهبي و مسجد هنگام صدور پروانه ساختماني و دادن پايان كار درمجتمع ها وآپارتمانهاي مسكوني وتجاري توسط شهرداري موضوع درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات طرح پيشنهادي فوق به لحاظ اهميت وضرورت موضوع و لزوم توجه بيشتر به مسئله نماز و مسائل فرهنگي مورد تصويب قرارگرفت .ضمناً نظارت برحسن اجراي اين مصوبه به عهده شخص شهردار محترم مي باشد.
 
    طرح پيشنهادي  
 
 
5- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاء(آقايان پاكنژاد ،شايق ، زارع، كاشفي زاده ، مدرسي ،نيكنام ، سركارخانم اميني) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003845- 9/11/92 درخصوص سند چشم انداز روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و تهيه تجهيزات و امكانات لازم و تأمين بودجه آن دربودجه سال 93 موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوي آقاي پاكنژاد به عنوان نماينده وتوضيحات ايشان و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات طرح پيشنهادي فوق با رعايت حداكثر صرفه و صلاح مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقرگرديد موضوع با محوريت آقاي پاكنژاد پي گيري شود .
    روان سازي ترافيك در ميدان مهديه   
 
 
6- در راستاي تسهيل و روان سازي ترافيك درميدان مهديه ، موضوع درصحن علني شورا مطرح ، باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون عمران شورا و نيز توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقررگرديد به دليل اهميت و ضرورت كنترل ترافيك درآن محل ، شهرداري پس از بازديد و تهيه طرح مناسب و درصورت امكان نسبت به جمع آوري محوطه چمن مصنوعي و گلدان هاي نصب شده ، يك لاين به مسير اضافه نمايد . ضمناً مقررگرديد شهرداري تمهيدات لازم را درخصوص كاهش عرض پياده رو مسير منتهي از بلوار باهنر به ميدان امام حسين (ع) جنب كوچه شهيد حاجي مهدي براي روان سازي ترافيك اقدامات لازم معمول نمايد .
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 11 خاتمه يافت.