چهل ودومین جلسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه

چهل ودومین جلسه شورای اسلامی شهریزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجیددرساعت 18شنبه مورخ30/10/96 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید:  

  درابتدا ریاست شوراباسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به میهمان ارجمند آقای موسوی بیوکی نماینده محترم مردم یزددرمجلس شورای اسلامی وتقدیر وتشکر از ایشان به پاس همکاری و حمایت های صورت گرفته جهت پیگیری مسائل مدیریت یکپارچه شهری ، از اقدامات و برنامه خوب و شاد اجرا شده توسط شهرداری جهت خانواده محترم کارکنان پرتلاش شهرداری درسالن وحدت تقدیروتشکرنمود. وی درادامه درخصوص حضورخوددردومین جلسه شورایعالی استانها و مباحث مطرح شده درآن جلسه ازجمله اصلاح آئین نامه داخلی و افزایش تعداد کمیسیونهای داخلی وهمچنین نشست انجام شده باحضور مدیر انجمن کتابخانه های کشور ومطرح نمودن موضوع تکمیل کتابخانه مرکزی یزد و چگونگی استفاده ازنیروهای متخصص ومدیریت آن مجموعه و ایجاد مرکزی برای هنرمندان درفضای خالی موجوددرآن کتابخانه ونیزجلسه برگزارشده دردفترشهردار محترم با حضورآقای میروکیلی جهت تعیین تکلیف پلاک های متعلق به ایشان درطرح میدان شهدای محراب وتوافقات حاصله وضرورت ارسال لایحه شهرداری جهت اخذ مجوزهای لازم از سوی شورا جهت حل آن مشکل برای استحضار اعضای شورا توضیحات کامل وجامع ارائه نمود.

   درادامه باتوجه به حضورنمایندگان بنیاد جهانی انرژی (شهرپایدار)درجلسه، ایشان ضمن ارائه عملکرد آن بنیاد در زمینه زیست محیطی، تندیس اولین جایزه ویژه بنیاد جهانی انرژی به عنوان یزدشهر پایدار توسط آقای موسوی بیوکی تقدیم ریاست شورا و شهردار محترم گردید.

    سپس آقای قمی درسخنان پیش از دستور ضمن اشاره به مسائل و مشکلات مربوط به ساخت وسازهای بدون مجوز و بی رویه درشهر و میزان تخلفات ساختمانی در شهر و عملکرد کمیسیون ماده صد خواستار برنامه ریزیهای لازم از سوی شهرداری درجهت ممانعت ازهرگونه ساخت وسازهای غیرمجاز و ایجاد وحدت رویه جهت صدور آراء درکمیسیونهای ماده صد با همکاری نمایندگان دادگستری و وزارت کشور برای جلوگیری از هرگونه تبعیض و نارضایتی مردم گردید.

    وی درادامه با توجه به نصب تابلوهای تجاری سردرب مغازه ها بدون اخذ مجوز از شهرداری و بدنما نمودن نما و منظر شهری از شهرداری خواست تا درجهت ساماندهی نصب تابلوها ضمن اطلاع رسانی کامل قوانین ومقررات به آنان نسبت به جلوگیری ازنصب هرگونه تابلو بدون مجوز اقدامات اساسی به عمل آورد.

  درادامه جلسه آقای موسوی بیوکی نماینده محترم مردم یزدواشکذردرمجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر وتشکر ازاعضاء بخاطر برپایی این جلسه ،اظهارداشت درجهت بهترحل شدن مسائل ومشکلات به خصوص بحث مدیریت یکپارچه شهری بایدکارها تقسیم شودوهرکس وظایف خودرادرجهت هرگونه تعامل و همکاری برای حل آن بداند و اگر پیگیری باید دراین زمینه صورت گیرد آمادگی کامل جهت هرگونه همکاری را دارم.

  وی درادامه باتوجه به گسترش وافزایش ساخت وسازها دریزدبدون اخذ مجوزازمراجع مربوطه ودرجهت کاهش وجلوگیری از هرگونه تخلفات ساختمانی ، خواستاربرنامه ریزی بیشتر ازسوی شهرداری با همکاری سایر نهادهای مربوطه به خصوص سازمان نظام مهندسی برای حل آن معضل بزرگ شهری گردید.

    سپس ایشان ضمن عرض تبریک معرفی شهر یزد به عنوان شهرپایدار واخذ دومین نشان جهانی درسال جاری برای شهرتاریخی یزد وتلاش همه مسئولین درجهت کسب آن افتخارهای بزرگ ، خواستار حفظ آن افتخارات وارائه گزارش های نوبه ای رأس موعد مقرر به سازمان یونسکو بابت جهانی شدن شهر یزد از سوی مسئولین مربوطه گردید. وی درادامه ازهیأت رئیسه شورا به پاس برگزاری جلسه درخصوص بررسی مسائل ومشکلات ورزش استان با حضور مدیر کل اداره ورزش وجوانان وسایر هیأتهای ورزشی تقدیر و تشکر نمود و خواهان همکاری بیشتر با آن اداره کل درجهت ایجاد شور ونشاط درمردم گردید.

   درادامه با توجه به حضورآقای مشتاقیون معاونت اقتصادی ومالی و آقای مرتضایی مدیراداره درآمدهای عمومی شهرداری بخشهایی از تعرفه عوارض پیشنهادی شهرداری جهت اجرا در سال 97 که در کمیسیون بودجه شورا مورد بررسی قرارگرفته بود ازجمله بررسی مصوبات شورای دوره چهارم درراستای تسهیل درصدور پروانه ساختمانی و تشویق شهروندان جهت اخذ پروانه ، عوارض صدور پروانه های ساختمانی مسکونی غیرآپارتمانی، عوارض زیربنای ساختمانهای مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه یا مازاد برپروانه، عوارض صدورپروانه های ساختمانی مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی ، مطرح و بحث وتبادل نظر گردید.

مصوبه :

 

 

 

  روشنایی سطح شهر

 

1-لایحه  دوفوریتی شماره960052750-30/10/96 شهرداری   ثبت     دبیرخانه   شورا بشماره961003276-30/10/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع:روشنایی سطح شهر،باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد (ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، با عنایت به تفاهم نامه مورخ 12/10/1396 مابین شرکت توزیع برق استان یزدوشهرداری یزدجهت اجرای مجوزشماره 60907-14/9/1396وزیرمحترم نیرو ومدیرعامل شرکت توانیر(تصویر پیوست) ، خواهشمند است جهت تسریع در اجرای پروژه های روشنایی موردنظر در آستانه سال نو و جذب اعتبار پیش بینی شده برای کمک به این امر موافقت فرمایید مبلغ 000/000/000/20 ریال در وجه شرکت توزیع برق پرداخت تا درخصوص هزینه کرد مطابق بند 4 تفاهم نامه اقدام لازم معمول گردد. خواهشمنداست موضوع را درشوراي اسلامي شهرمطرح ودر صورت تصويب مراتب را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. جمالی نژاد - شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا با حضور شهردارمحترم مطرح     باعنایت به توضیحات ایشان و پس از بحث و تبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

جلسه با ذكرصلوات درساعت20/50 خاتمه يافت.