چهل ودومين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

چهل ودومين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
    چهل ودومين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز سه ‌شنبه مورخ 1/11/92 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) يكبار ديگر فرارسيدن سالروز ميلاد پرخيرو بركت پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد مصطفي (ص) و ولادت با سعادت ششمين امام همام حضرت امام جعفر صادق (ع) را بر همگان تبريك و تهنيت عرض نمود و از خداوند متعال خواست مار ا جزء رهروان و ياران راستين آن امامان بزرگوار و ساير ائمه معصومين (ع) قراردهد . وي در ادامه با اشاره به مواد قانوني درخصوص حضور اعضاء به عنوان نماينده رسمي شورا در دعوت هاي رسمي به صورت فردي و دسته جمعي و تصويب آن از سوي شورا از اعضاي شورا ، شهرداران و مديران عامل سازمانهاي وابسته به شهرداري خواست هماهنگي هاي لازم جهت حضور اعضاي شورا درآن جلسات و مأموريت هاي برون استاني با شورا داشته باشند تا انشاا... خللي در كارها به وجود نيايد و سايراعضاي شورا هم درجريان امورات قرار گيرند . كه دراين راستا ساير اعضاي شورا هم نقطه نظرات و همچنين بعضي از مسائل و مشكلات موجود درشهرداري مواردي را مطرح نمودند كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد رياست شورا موضوعات را پيگيري نمايد . سپس ايشان با ابراز تأسف و تأثر از حادثه آتش سوزي رخ داده در شهر تهران و سقوط مرگبار دو زن از ساختمان و عدم آمادگي و نقص خودرو آتش نشانان درصحنه حادثه ، ضمن عرض تسليت به خانواده جان باختگان آن حادثه تأكيد نمود سازمان آتش نشاني شهرداري با بازديد همه روزه از وسايل و امكانات آتش سوزي و خودروها ، آمادگي كامل درخصوص مهار آتش سوزي و اتفاقات ناگوار داشته باشد .
درادامه و براساس دستور كارجلسه سركار خانم اميني درسخنان پيش از دستور از برنامه ريزي هاي انجام شده در رابطه با نشست هم انديشي تأثير سيما و منظر شهري بر پويايي و نشاط شهرو شهروندان كه قراراست در روزهاي دوم وسوم بهمن ماه باحضورآقاي دكترصبري عضو هيأت علمي دانشگاه و مسئولين شهر يزد وكارشناسان مربوطه كه به ميزباني شورا وشهرداري يزد برگزار مي گردد توضيحات كامل وجامع ارائه نمود .
درادامه با توجه به نامه تنظيم شده از سوي شورا به استاندار محترم درخصوص توزيع عادلانه عوارض وصولي و ماليات بر ارزش افزوده وپاسخ معاونت محترم برنامه ريزي آن استانداري به شورا و همچنين مكاتبه انجام‌شده دراين خصوص ازسوي شوراي اسلامي شهراردكان مطرح وهريك از اعضاي شورا نقطه نظرات و ديدگاههاي خود را دراين زمينه عنوان كه درنهايت مقرر گرديد موضوع فوق از سوي آقاي شايق رئيس شورا بامسئولين مربوطه استاني و كشوري درجهت احقاق‌حقوق شهريزد تاحصول نتيجه پي گيري نمايد وهمچنين آقايان رادمنش ومطهريان درخصوص رونوشت نامه شوراي اسلامي شهر اردكان دراين زمينه پاسخ لازم را تهيه ودرصحن شورا مطرح تابه آن شورا به عنوان جوابيه منعكس داده شود .
 سپس درادامه جلسه با توجه به مطرح شدن سفرهاي استاني رياست جمهوري و هيأت همراه جهت بررسي مسائل و مشكلات شهرها مقرر گرديد شهرداري نسبت به آماده نمودن ليست منابع و اعتبارات لازم جهت اجراي كليه پروژه هاي عمراني نيمه تمام و درحال اجراء و ساير پروژه هايي كه قراراست درآينده نزديك در سطح شهر اجرا نمايد جهت مطرح شدن درآن سفر اقدام نمايد .
 
 مصوبات :
    درخواست اداره كل زندانها
 
 
 1- نامه شماره 5146/92/123- 18/9/92 مديركل زندانهاي استان يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921003143- 20/9/92 درخصوص مشكلات مربوط به دفع فاضلاب در زندان مركزي و برآورد انجام شده توسط آن اداره طبق جدول زير :
 
رديف
شرح اقدام
      برآورد هزينه ريال)
1
هزينه لوله گذاري از سيستم فاضلاب زندان تا خط انتقال فاضلاب شهري
         000/986/496
2
هزينه انشعاب فاضلاب زندان
      000/300/848/2
3
هزينه خريد و نصب تأسيسات پيش تصفيه اوليه (چربي گير،آشغال گير و.... )
          000/000/655
4
                  جمع كل
       000/286/000/4
 
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بازديد صورت گرفته و بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد بشرح زير مورد تصويب قرار گرفت :
الف : مقرر گرديد در رابطه با رديف 2 جدول فوق ، موضوع طي نامه اي به آقاي سيدحسيني معاونت محترم امور عمراني استانداري يزد جهت تأمين آن با مساعدت و همكاري شركت آب و فاضلاب استان اقدام گردد .
ب : مقرر گرديد شهردارمحترم درخصوص رديف 1و3 جدول فوق ،ضمن مذاكره با مديركل زندانها ، در راستاي بخشي از هزينه هاي انتقال و اتصال به سيستم فاضلاب شهري در صورت امكان بصورت تهاتري و با استفاده از نيروهاي دربند كارگري آن زندان اقدام نمايد .
 
    نظام نامه آموزش شهرداري و سازمانهاي وابسته
 
 2- نامه شمار920025461 – 27/8/92 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921002992- 10/9/92 :
«جناب آقاي مهندس شايق رياست محترم شوراي اسلامي شهر موضوع : ارسال نظام نامه – با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً به منظور ساماندهي برنامه آموزش وبهسازي كاركنان وارزيابي اثربخشي فعاليتهاي آموزشي درمعاونت ها ، سازمانهاي وابسته و.... معاونت برنامه ريزي و توسعه نسبت به تدوين نظام نامه آموزش شهرداري و سازمانهاي وابسته به شناسه ن- ب پ 001/92 اقدام نموده است . لذا يك نسخه از نظام نامه مذكور جهت بررسي و تصويب نهايي تقديم مي گردد . پيرنيا- سرپرست شهرداري »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . 
 
 
 
 
    مساعدت
 
 3- درخواست خانم مهناز رنجبر ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003295- 30/9/92 درخصوص مساعدت جهت تأليف كتابي تحت عنوان (دخترم با توسخن مي گويم) موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي اجتماعي اين شورا وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث و تبادل نظرو استماع نظرات مقرر گرديد شورا تا سقف مبلغ ده ميليون ريال(000/000/10 ريال) از رديف آموزش شهروندي نسبت به خريد آن كتاب اقدام نمايد .
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.