چهلمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

چهلمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
چهلمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام‌ا...مجید ‌درساعت 18 روز يك شنبه مورخ 22/10/92 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) و با عرض تسليت به مناسبت شهادت يازدهمين پيشواي شيعيان جهان حضرت امام حسن عسكري (ع) و عرض تبريك به مناسبت آغاز امامت حضرت ولي عصر(عج) ، ازخداوند متعال خواست ما را جزء ياران و پيروان راستين و محبين آن امامان بزرگوار وسايرائمه اطهار (ع) قراردهد.وي درادامه شهادت‌هنرمندان سينمايي معراجي‌ها رابه خانواده هاي محترم آنان وملت شهيد پرور ايران تسليت عرض نمود و از خداوند متعال براي آن شهداي گرانقدر علوّ درجات مسئلت نمود .
سپس ايشان گزارشي از جلسه برگزار شده ستاد اقامه نماز استان باحضور حضرت آيت ا... ناصري نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه يزد و آقاي ميرمحمدي استاندار محترم و ساير مسئولين مربوطه از مطالب ومباحث مطرح شده درآن جلسه از جمله پيش بيني ساخت مسجد درشهركهاي تازه تأسيس ، آپارتمانهاي مسكن مهر ومراكز تجاري ، تفريحي با همكاري خيرين مسجدساز و همچنين جلسه برگزار شده در استانداري باحضور آقاي سيد حسيني معاونت امور عمراني استانداري ، مديركل فرودگاه شهيد صدوقي وساير مسئولين مربوطه درخصوص تخريب ديوار و آزادسازي اراضي متعلق به فرودگاه جهت اجراي پروژه ولايت و تصميمات اتخاذ شده در آن جلسه توضيحاتي ارائه نمود .
در ادامه جلسه آقاي عظيمي زاده شهردار محترم ضمن ارائه توضيحاتي درخصوص لايحه دوفوريتي ارسالي به شورا درخصوص اخذ پنجاه درصد ارزش افزوده ناشي از تراكم تغيير كاربري و غيره ارائه نمود كه مقرر گرديد موضوع ازطريق كميسيون برنامه وبودجه شورا پي گيري و نتيجه درصحن علني مورد بررسي قرار گيرد . سپس ايشان از برنامه ريزي هاي شهرداري درخصوص بازديدي كه قراراست در روزچهارشنبه با معيت آقاي سيدحسيني معاونت امور عمراني و اعضاي شورا از پروژه هاي عمراني شهرداري درسطح شهر ازجمله پروژه زيرگذر حكيميان ، حضرت ابوالفضل (ع) ، ابوذر ، بلوار ولايت ، ميدان مركزي ميوه وتره بار ، فرهنگسراي بهمن ، ساماندهي ادامه بلوار فضيلت وعقب نشيني ديوار متعلق به دانشگاه علوم پزشكي ،‌ايجاد دسترسي هاي لازم در كمربندي ورودي و خروجي شهر وايمن سازي آن و غيره مطالبي راعنوان نمود .وي درادامه ازپي گيري هاي انجام شده شهرداري درخصوص تخصيص آب به يزد و همچنين استفاده ازپساب تصفيه خانه فاضلاب شهري جهت آبياري درختان وحفظ و گسترش فضاي سبز شهري توضيحاتي ارائه نمود .  
مصوبات :
     موارد مطرح شده در كميسيون نظارت و پي گيري  
 
 
1-با عنايت به موارد مطرح شده دركميسيون نظارت و پي گيري شورا به شرح زير ، مراتب درصحن علني شورا مطر ح با توجه به توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مورد تصويب قرار گرفت :
الف : درخصوص آرشيو و پي گيري نمودن مصوبات شورا از دور اول تاكنون بصورت سيستمي براي دسترسي هرچه بهتر و آسانتر مقرر گرديد شهرداري (سازمان فاوا) نسبت به طراحي برنامه اي دراين زمينه اقدام و نتيجه را ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ مصوبه شورا گزارش نمايد . ضمناً شهرداري مكلف است درخصوص هرگونه هزينه نمودن موضوع را به شورا جهت تصميم گيري گزارش نمايد .
ب: پيرو مصوبات قبلي شورا درخصوص ايجاد راههاي تسريع و تسهيل در صدورپروانه ساختماني مقرر گرديد شهرداري نسبت به طراحي چارت صدور پروانه با مدت زمان سه روز با توجه به شرايط مختلف املاك اعم از قولنامه اي ، كمتر ازحد نصاب ، تفكيك و غيره و همچنين ارائه ضوابط اجرايي و درآمدي آن اقدامات لازم معمول و نتيجه را ظرف مدت دو هفته پس از ابلا غ به شورا گزارش نمايد.
 
     طرح اجرايي گذر 24 متري ادامه خيابان عفت به استقلال  
 
 
2-نامه شماره 920041679- 8/10/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003415- 8/10/92:
« رياست محترم شوراي اسلامي شهريزد موضوع : ارسال طرح اجرائي گذر 24 متري ادامه خيابان عفت به بلوار استقلال– با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً به پيوست 4 نسخه طرح اجرائي گذر 24 متري ادامه خيابان عفت به بلوار استقلال به انضمام نامه شماره 920114362 مورخ 13/9/92 شهرداري منطقه يك وCD طرح وگزارش توجيهي و جانمايي گذر بر روي نقشه 2000/1 سال 1386 ارسال مي گردد. خواهشمند است پس‌ازبررسي وتأئيد نتيجه رابه اين شهرداري اعلام نماييد.                     عظيمي زاده– شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ،طرح اجرايي گذر فوق مورد تأئيد قرار گرفت .
 
     طرح اصلاحي اجرائي گذر انتظار      
 
 
3- نامه شماره 920043240- 19/10/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003525- 19/10/92:
« شوراي اسلامي شهريزد موضوع : ارسال طرح اصلاحي اجرائي گذر انتظار– با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) – احتراماً عطف به نامه شماره 921002185 مورخ 6/7/92 درخصوص اصلاح طرح اجرائي گذر 35 متري انتظار حدفاصل خيابان شهداي حسن آباد و خيابان 20 متري منشعب از بلوار علامه جعفري به پيوست 4 نسخه طرح اصلاحي اجرائي و تيپ عرضي گذر فوق الذكر و CD طرح و گزارش توجيهي ونقشه جانمايي گذر بر روي نقشه 2000/1 سال 1386 ارسال مي گردد . لازم به ذكر است تيپ عرضي در سه گزينه ارائه گرديده و گزينه 3 مورد تأئيد مي باشد . خواهشمنداست پس از بررسي و تأئيد نتيجه را به اين شهرداري اعلام نماييد . عظيمي زاده – شهرداريزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، طرح اجرايي گذر فوق مورد تأئيد قرار گرفت .
 
     پرداخت ديه
 
 
4- لايحه شماره 920040640- 1/10/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003308- 1/10/92:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،بدینوسیله باستحضارمی رساند باعنايت به وقوع سانحه تصادف‌ درسال91 ومحكوميت‌آقاي‌سيدعلي اكبرميروكيلي‌شهردار وقت‌حسب دادنامه شماره 9209970300700319 شعبه 107 جزايي يزد به پرداخت 25% ديه به مبلغ 494.095.000ريال به نرخ سال 92 در حق آقاي احسان زنجيريان ،نظر به امتناع شركت بيمه نوين طرف قرارداد امور بيمه اي شهرداري در زمان وقوع حادثه ازپرداخت ديه،شهرداري درنظر دارد باعنایت به محدودیت زمانی و بمنظور پیشگیری از افزایش ناشی از موکول شدن پرداخت دیه به سال آتی ضمن پيگيري وصول مطالبه مذکور از شركت بيمه و تا زمان حصول نتیجه، مبلغ محكوم به را در وجه محكوم له با اخذ تعهد، پرداخت و به حساب بدهی شرکت بیمه نوین منظور نمايد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امربه ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقايان دشتکی و برزگري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي                مي شوند. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه‌شورا وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ مقررگرديد در ابتدا شهرداري بررسي نمايد كه آيا امكان وصول مبلغ مورد نظر از شركت بيمه نوين وجود دارد يا خير و در صورت امكان وصول ، شهرداري مبلغ مذكور را به نامبرده پرداخت نمايد و در غير اين صورت شهرداري مكلف است موضوع را ازطريق مراجع قضايي جهت وصول آن از شركت بيمه نوين اقدام نمايد.
 
    تملك املاك فاقد رديف اعتباري واقع شده در طرح هاي عمراني     
 
 
5- لايحه شماره 920041471- 7/10/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003400- 7/10/92:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضار می رساندشهرداري يزد در نظر دارد به منظورتسریع درتملک وآزادسازی طرحهای عمرانی وحل مشکل شهروندانی که املاک آنها درطرح واقع است ،بعضاً نسبت به تملك و آزادسازي املاك شهروندان كه در طرح هاي عمراني شهرداري قرار دارد و اعتبار تخصيص يافته پروژه در طول سال به اتمام رسيده و يا اينكه رديف اعتباري براي آن پروژه در بودجه سال جاري منظور نگرديده است و مالكين آنها تمايل به دريافت ملك معوض يا امتياز تغيير كاربري و صدور پروانه وغيره بصورت تهاتري دارند و شهرداري هم نبايستي در اين خصوص وجهي را به صورت نقد پرداخت نمايد ،بلكه در بعضي موارد مالكين بايستي وجهي رانیز بابت مابه التفاوت ملك عوض و معوض به شهرداري پرداخت نمايند اقدام نمايد و اعتبار مورد نياز را درقالب اصلاحیه بودجه در پايان سال منظور وجهت تصويب تقدیم آن شوراي محترم نماید. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح ودر صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً درصورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه‌شورا وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً تأكيد مي گردد شهرداري براي هر مورد از توافقات بيش از اختيار شهردار، لايحه پيشنهادي خود را براي اخذ مجوز به شورا ارسال نمايد .
 
   انعكاس عملكرد
 
 
6- درخصوص انعكاس بيلان كاري وعملكرد شوراي اسلامي شهر و شهرداري جهت اطلاع شهروندان محترم از طريق صداوسيما - شبكه تابان يزد ، موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد شهرداري ضمن بررسي هاي لازم اقدامات اوليه جهت انعقاد قرارداد معمول و نتيجه را به شورا گزارش نمايد .
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت  21 خاتمه يافت.