چهارصد و پنجاه و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

چهارصد و پنجاه و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

 

صورتجلسه
   چهارصدو پنجاه و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 40/13 ‌روز يك‌شنبه مورخ 16/5/90 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با آرزوي قبولي طاعات و عبادات در اين ماه پر خير و بركت، از خداوند متعال خواست تا در اين ماه عزيز بتوانيم از تمام فيوضات و معنويات بهره و استفاده‌هاي لازم ببريم، سپس آقاي حرزاده ضمن ابراز تأسف‌ از مسائل و مشكلات پيش آمده روز نيمه ماه شعبان همزمان با ميلاد سراسر با سعادت حضرت مهدي موعود (ع) توسط عده‌اي و هنجارشكني‌هاي بوجود آمده در شهر دارالعباده يزد خواهان رسيدگي هر چه زودتر اين موضوع گرديد كه در اين راستا مقرر شد، موضوع از طريق كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا پي‌گيريهاي لازم معمول و نتيجه را با حضور مسئولين مربوطه در صحن علني شورا مورد بررسي قرار گيرد.
 
 مصوبات :
 
      ايراد فرمانداري
1- نامه شماره 4192-11/5/90 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1891-12/5/90 در خصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند 10 صورتجلسه مورخ 23/4/90 اين شورا بابت تأمين خودرو كرايه‌اي با راننده جهت شهرداري، موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، مقرر گرديد متن ذيل به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد:
« با توجه به اينكه سقف مبلغ معامله در حد معامله جزئي مي‌باشد هيچ ضرورتي به انجام برگزاري مناقصه نمي‌باشد.»
 
      برگزاري مسابقه
2- در خصوص برگزاري مسابقه پيامكي بمناسبت گراميداشت روز نهم اردي‌بهشت ماه روز ملي شوراها و تهيه جوايز جهت اهداء به برندگان آن مسابقه،موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، مقررگرديد مبلغ پنج ميليون ريال (000/000/5ريال) از اعتبارات شورا رديف هزينه آموزش شهروندان، پرداخت گردد.
 
   انعقاد قرارداد با شركت تعاوني چند منظوره شهر زيبا
3- لايحه شماره 204/14770-31/3/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1376-31/3/90 :
« احتراماًباستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه 145 شماره مورخ 20/02/1390 شرکت تعاونی چند منظوره شهر زیبا درخصوص قرارداد شماره 321/50032 مورخ 22/10/1389 (تصویر پیوست ) به اطلاع می‌رساند مبلغ کل صورت وضعیت معادل دويست و شصت و چهار ميليون و سيصدو بيست و چهار هزار و چهارصد ريال (264.324.400 ريال) می‌باشد که پرداخت تا سقف مبلغ قرارداد معادل يكصدو چهل و دو ميليون و هشتصد هزارريال (142.800.000 ريال) بلامانع بوده وپرداخت گردیده است .ومعادل مبلغ يكصدو سه ميليون و پانصدو بيست و چهار هزارو چهارصد ريال (103.524.400ريال) کار انجام شده اضافه بر سقف مبلغ قرارداد پرداخت نشده است ، لذا با عنایت به مشروحه فوق این شهرداری در نظر دارد از محل ردیف 542020007 جمع آوری زباله در سطح حوزه استحفاظی از طریق واگذاری مستقیم نسبت به انعقاد قرارداد جدید با شرکت تعاونی چند منظوره شهر زیبا در حد مبلغ يكصدو ده ميليون ريال (110.000.000ريال) اقدام نماید خواهشمند است پس از بررسی وتصویب امر به ابلاغ فرمائید . ضمناً آقاي دشتکی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
 
     تجميع كوچه واقع در بلوار شهيد باهنر، كوچه اميرالمؤمنين
4-لايحه شماره 502/13596-24/3/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1250-24/3/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن و پيرو پيشنهاد شماره 502/2589 مورخ 24/1/90 و بازگشت به نامه شماره 678 مورخ 24/2/90 در خصوص تجميع كوچه در پلاك 6/3062 بخش 4 يزد نظريه هيأت ارزياب شهرداري در خصوص تعيين اجاره بها جمعاً به مبلغ دو ميليون و نهصد هزارريال (000/900/2ريال) به پيوست ارسال مي گردد . با عنايت به نظريه هيأت ارزياب شهرداري در خصوص مساحت 20 مترمربع از عرصه كوچه از قرار هر مترمربع دو ميليون و پانصد هزارريال (000/500/2ريال) كه در پلاك فوق تجميع گرديده است‌ جمعاً مالك مبلغ پنجاه ودوميليون‌ونهصد هزارريال (000/900/52ريال) به شهرداري بدهكار مي باشند . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال مدارك مربوطه خواهشمند است موضوع مجدداً در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرمائيد اقدام بعدي معمول گردد . ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد .ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     معافيت كانون بازنشستگان نيروهاي مسلح
5-لايحه شماره 200/16866-13/4/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1561-14/4/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به درخواست شماره 12981مورخ 22/03/90 كانون بازنشستگان نيروهاي مسلح مبني بر اعمال تخفيف عوارض كه مجموع آن به مبلغ يكصدوبيست و شش ميليون و دويست پنجاه و پنج هزار ريال (000/255/126 ريال) مي‌باشد، پيشنهاد مي گردد، ساختمان اداري كانون فوق از پرداخت 50% عوارض معاف گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق با توجه به عام المنفعه بودن ، مورد تصويب قرار گرفت.
 
     احداث زمين اسكيت در پارك بزرگ شهر
6-لايحه شماره 200/21731-10/5/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1884-11/5/90 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به بند 5 مصوبه مورخ 25/02/90 هيأت مديره سازمان فرهنگي ورزشي و در راستاي انجام وظايف ذاتي مندرج در اساسنامه ، اين سازمان در نظر دارد زمين واقع در پارك بزرگ شهر را به صورت موقت و به مدت 2 سال از سازمان پاركها و فضاي سبز جهت تجهيز، راه اندازي و آموزش ورزش مفرح اسكيت در اختيار بگيرد.خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرماييد ميزان شهريه آموزش دوره هاي فوق به شرح ذيل تعيين گردد:دوره آموزشي به مدت 6 ماهه و به صورت 5 روز در هفته جمعاً به مدت 20 ساعت و به ازاء هر نفر شهريه‌اي معادل پانصد هزارريال (500.000 ريال) دريافت گردد كه پنجاه هزارريال (50.000 ريال) از اين مبلغ بابت بيمه ورزشي افراد متقاضي هزينه خواهد شد.لازم به توضيح است سقف جبران هزينه هاي پزشكي به ازاء هر نفر پنج ميليون ريال (5.000.000 ريال) در صورت بروز حادثه مي باشد.30% از درآمد دريافتي بابت شهريه كلاسها جهت تشويق و ترغيب به مربي پرداخت خواهد شد.تأمين كليه لوازم ازجمله كلاه،زانوبند و كفش و ... به عهده متقاضي مي باشد.هزينه هاي اعلام شده بر اساس تعرفه دولتي مي باشد و اين هزينه ها در سالن هاي خصوصي بيش از 30% مبالغ فوق دريافت مي گردد.ضمناً جهت رفاه حال همكاران در شهرداري و سازمانهاي وابسته براي حداكثر 2 فرزند ايشان تا سقف20% از هزينه مربوطه در صورت ارائه معرفي نامه از دستگاه متبوع تخفيف قايل مي گردد.ضمناً آقاي ابويي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 16 خاتمه يافت.