چهارصد و سي و چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

چهارصد و سي و چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
   چهارصدو سي و چهارمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح ‌روز چهار‌شنبه مورخ 21/2/90 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا آقاي مطهريان رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون و سلامتي همكاران ارجمند اظهار داشت با توجه به ملاقات صورت گرفته با آقاي فلاح زاده استاندار محترم در خصوص مطرح شدن بحث ادغام وزارت نفت و نيرو و واگذاري مسئوليت‌هايي در اين زمينه به شهرداري‌ها مطالبي را عنوان نمود. وي در ادامه تأكيد نمود با توجه به ضرورت و جلوگيري از وقفه در كار هر چه زودتر اعضاي كميسيون‌هاي تحول اداري و خدمات شهري، فرهنگي اجتماعي شورا نسبت به تشكيل جلسه و معرفي هيأت رئيسه اقدامات لازم معمول نمايند.
سپس ايشان اعلام نمود با توجه به درخواست آقاي نوربخش مدير كل امور مالياتي استان قرار است ايشان روز يك‌شنبه مورخ 25/2/90 در جلسه علني شورا حضور يابند كه از اعضاي شورا خواست آمادگي لازم در اين زمينه داشته باشند.
 مصوبات :
      بررسي نوار سبز بلوار حضرت آيت ا... خامنه‌اي
 
1- در خصوص تعيين تكليف وضعيت نوار سبز موجود در بلوار حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي، موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد با محوريت كميسيون عمران و اعضاي كميسيون برنامه و بودجه شورا با دعوت از كارشناسان، مسئولين مربوطه، موضوع را بررسي و نتيجه را تا ظرف مدت يك ماه جهت هر گونه تصميم‌گيري در صحن علني به شورا گزارش نمايند.
 
      واگذاري قطعه زميني از شهرك مشاغل جهت احداث مسجد
 
2- لايحه شماره 502/58580- 8/12/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4935- 9/12/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يــزد در نظر دارد نسبت بــه واگذاري يك قطعه زمين از قطعات واقع در شهرك مشاغل جهت احداث مسجد با عنايت به نامه شماره 458385/89 مورخ 11/9/89 اداره اوقاف و امور خيريه اقدام نمايد .
 عليهذا بــا عنايت به تصوير نامه مــذكور و موقعيت قطعه مــورد نظر كه برروي نقشه مربوطـه مشخص گرديده است، خواهشمند است در صورت موافقت اجــازه فرمايند اقدام بعدي معمول گــردد . ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري با هماهنگي سازمان مسكن و شهرسازي نسبت به تحويل زمين مورد نظر اقدامات لازم معمول نمايد.
 
      تمديد مهلت پرداخت عوارض نوسازي
 
3- لايحه شماره 230/5603- 11/2/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 498- 12/2/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار ميرساند ،نظر به اينكه براي پاره اي از مؤديان به علت عدم وجود اطلاعات ، قبوض نوسازي به موقع ارسال نشده است . لذا در جهت اجراي منويات رهبر معظم انقلاب در سال جهاد اقتصادي و درراستاي شهروند مداري و مساعدت به شهروندان، پيشنهاد مي‌گردد به كليه مؤديان تا 30/7/1390 فرصت داده شود كه عوارض و بهاي خدمات پسماند خود را بدون تعلق جريمه ديركرد پرداخت نمايند و همچنين جهت ارج نهادن به مؤديان خوش حسابي كه قبل از اجراي اين مصوبه عوارض و بهاي خدمات پسماند مسكوني خود را پرداخت نموده اند نيز پيشنهاد مي گردد چنانچه تا تاريخ 30/7/90 عوارض خود را پرداخت نمايند معادل بهاي خدمات پسماند خانگي سال 1390 به عنوان جايزه خوش حسابي آنان منظورگردد. ضمناً آقاي دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
     درخواست معافيت كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 
4- لايحه شماره 230/1667- 20/1/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 135- 21/1/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، نظر باينكه ساختمان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تحت پلاك شماره 2/3584 در كاربري فرهنگي و طبق رأي كميسيون ماده صد ساختمان بصورت اداري و فرهنگي مي باشد ، پيشنهاد مي گردد از پرداخت عوارض پذيره به مبلغ سي و سه ميليون و دويست و ده هزار ريال (000/210/33 ريال) معاف گردد. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     عوارض بليط از محل فروش
 
5- لايحه شماره 110/54832- 20/11/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4646- 21/11/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به اينكه هزينه‌هاي نگهداري پايانه مسافربري يزد عموماً از محل اعتبارات سازمان مزبور صورت مي‌پذيرد و جهت جبران بخشي از هزينه‌ها شهرداري نسبت به دريافت عوارض بليط مسافر اقدام و در قالب كمك به سازمان اعتباري را در بودجه پيش‌بيني مي‌نمايد. لذا اين شهرداري در نظر دارد جهت تسهيل در حصول درآمدهاي مزبور و تحمل هزينه‌هاي مربوط نسبت به واگذاري مراحل وصول عوارض رديف 103002 عوارض بليط مسافرت و باربري به سازمان پايانه‌هاي مسافربري اقدام نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقايان صلواتي و پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
     مشاركت در اجراي پروژه بلوار دكتر پيرنيا
 
6- لايحه شماره 200/3171- 28/1/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 241- 28/1/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به قرارداد شماره 221/33494 مورخ 13/7/89 با موضوع كارگزاري انتشار و عرضه اوراق مشاركت شهرداري يزد و با توجه به نياز مراحل انتشار و عرضه اوراق به بازنگري و تهيه طرح توسط شركت مسكن سازان با بكارگيري كارشناسان و مشاوران مجرب ، خواهشمند است موافقت فرماييد در حد مبلغ چهارصد ميليون ريال (400.000.000ريال) از محل رديف 10533010016 احداث بلوار دكتر پيرنيا كار مورد نظر از طريق ترك تشريفات به شركت عمران و مسكن سازان استان يزد واگذار و درحد مبلغ فوق برابر پيش نويس قرارداد پيوست اقدام گردد.
ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري جهت ايجاد زيرساخت مديريتي و تشكيلاتي و چارت سازماني دقيق و همچنين طراحي و نصب برنامه زمان‌بندي شده بصورت رايانه‌اي ازصفر تا صددرصد با همكاري سازمان فاوا اقدامات لازم معمول و نتيجه را به شورا گزارش نمايد.
 
     ساخت المان خواهر خواندگي يزد و ياسپرين
 
7- لايحه شماره 204/5331- 8/2/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 489- 11/2/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه معاونت محترم شهرسازی ( تصویر پیوست ) ، مبنی بر ساخت المان خواهر خواندگی یزد ویاسپرین و دستور شهردارمحترم در هامش نامه مذکور این شهرداری در نظر دارد به استناد تبصره 2ماده 4آئین نامه مالی شهرداری ها ، از محل ردیف 3091000068 ،اجرای پروژه های عمرانی پیش بینی نشده با نظر آقای شهردار نسبت به برگزاری مناقصه محدود اقدام نماید .خواهشمند است پس از تصویب امر به ابلاغ فرمائید. ضمناً سركار خانم مهندس امامي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. پيرنيا-كفيل شهرداري»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق با برگزاري مناقصه محدود تا سقف مبلغ پانصد ميليون ريال (000/000/500ريال) مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً شهرداري موظف است موضوع را با هماهنگي و از طريق كميسيون‌هاي عمران و فرهنگي، اجتماعي شورا مورد بررسي و در نهايت طرح كلي را جهت تصميم‌گيري نهايي به شورا ارسال نمايد.
 
     تحويل دو دستگاه كمپرسي تك ايويكو به سازمان عمران
 
8- لايحه شماره 200/3679- 30/1/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 316- 31/1/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 110/53113 مورخ 10/11/89 و با توجه به درخواست مجدد سازمان عمران مبني بر واگذاري دو دستگاه كمپرسي تك ايويكو به ازاي بخشي از مطالبات اين سازمان خواهشمند است موضوع را مجدداً در شوراي اسلامي شهر مطرح ،اجازه فرماييد به استناد ماده 19 آيين نامه مالي شهرداري انتقال قطعي خودرو مذكور بر اساس ارزيابي قيمت بر طبق كارشناسي صورت گرفته صورت پذيرد. ضمناً آقايان پيرنيا و زرگرباشي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر استماع نظرات مخالف و موافق، ضمن مخالفت با پيشنهاد فوق مقرر گرديد شهرداري بر اساس بند 4 صورتجلسه مورخ 1/12/89 اقدام نمايد.
     وام صندوق قرض الحسنه سلمان شهرداري
 
9- لايحه شماره 200/1845- 21/1/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 137- 21/1/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به مساعدت آن شوراي محترم به صندوق قرض الحسنه سلمان شهرداري يزد در سنوات قبل و به منظور تقويت بنيه مالي صندوق مزبور و در راستاي تسهيل در اعطاي وام قرض الحسنه به پرسنل شهرداري در جهت رفع مشكلات آنان،خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرماييد مبلغ دو ميلياردريال (000/000/000/2ريال) به صورت وام در وجه آن صندوق پرداخت و تا پايان بهمن ماه سال 90 تسويه گردد. ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.