چهارصد و سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصد و سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد


چهارصد و سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   چهارصدو سومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روزيك‌شنبه مورخ 3/11/89 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) از مردم فهيم و ولايتمدار استان يزد به پاس حضور با شكوه و بي‌نظير خود در مراسم استقبال از آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي و هيأت همراه تقدير و تشكر نمود و اظهار داشت اميدواريم سومين سفر استاني رياست محترم جمهور به شهر دارالعباده يزد منشأ خير و بركت باشد. وي در ادامه از كارگروه فرهنگي تشكيل شده با حضور رياست محترم جمهور و مباحث مطرح شده در آن جلسه از جمله بررسي مسائل و مشكلات مربوط به بافت قديم و تاريخي يزد و اجراي كارهاي فرهنگي در آن بافت، طرح موضوع پاركهاي قرآني و منظور نمودن اعتبارات لازم در مصوبات سفر و همچنين جلسه برگزار شده با حضور آقاي مصطفي محمد نجار وزير محترم كشور و موارد مطرح شده بخصوص ادغام شهر حميديا و شاهديه به يزدجهت كلان‌شهرشدن شهريزد و تخصيص اعتبارات دولتي خاص براي شهر يزد توضيحاتي ارائه نمود.
سپس آقاي ميرحسيني گزارشي از مأموريت خود به كرج در خصوص شركت در هفتمين اجلاس مجمع مشورتي رؤساي شوراهاي اسلامي مراكز استانها و مباحث مطرح شده در آن مجمع از جمله بررسي مسائل و مشكلات بافت قديم و فرسوده، تشويق مردم جهت انبوه سازي در بافت قديم و تخفيفات لازم در اين زمينه، احداث خيابان و ساخت مسكن مهر در بافت قديم و فرسوده، ارائه راهكارهاي اصولي و تسهيلات لازم جهت تشويق مردم براي اخذ پروانه‌هاي ساختماني و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز، تأكيد بر تعامل و همكاري بيشتر شورايعالي استان‌ها و دستگاههاي اجرايي، توزيع اوراق مشاركت توسط سازمان شهرداريها به تمامي شهرداريهاي سراسر كشور و غيره ارائه نمود.
 
مصوبات :
      بررسي تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري براي سال 90
1- لايحه شماره 230/48056- 12/10/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4022- 12/10/89 :
« احتراماً باستناد بند 16 ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، اين شهرداري در نظر دارد به استناد تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ، تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1389 را با تغييرات پيوست كه در 26 بند تنظيم شده است را براي سال 1390 اجرا نمايد ، مستدعي است دستور فرماييد پس از تصويب امر به ابلاغ گردد. ضمناً آقاي دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. . ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده با حضور مسئولين و كارشناسان مربوطه و برگزاري جلسات متعدد و بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف و همچنين با تغييرات و اصلاحات انجام شده، قسمتي از رديف‌هاي تعرفه عوارض مورد نظر به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت: 
1 – بند 5 توضيحات ابتداي تعرفه سال 1389
عوارض صدور پروانه ساختماني اعم از تجاري ، اداري و صنعتي و غيرو، پس از ارائه نقشه معماري و تأئيد واحد فني(صدور پروانه) و گزارش واحد فني محاسبه و اخذ مي شود. بديهي است عوارض پرداختي بصورت علي الحساب بوده و در زمان صدور پروانه عوارض به نرخ روز محاسبه و عوارض پرداختي از آن كسر خواهد شد.بديهي است قبل از صدور پروانه اجازه عمليات ساختماني نخواهد داشت.
به شرح ذيل براي اجرا در سال 1390 ( صرفاً يك تبصره به بند 5 اضافه گرديد) اصلاح گرديد:
عوارض صدور پروانه ساختماني اعم از تجاري ، اداري و صنعتي و غيرو، پس از ارائه نقشه معماري و تأئيد واحد فني(صدور پروانه) و گزارش واحد فني محاسبه و اخذ مي شود. بديهي است عوارض پرداختي بصورت علي الحساب بوده و در زمان صدور پروانه عوارض به نرخ روز محاسبه و عوارض پرداختي از آن كسر خواهد شد.بديهي است قبل از صدور پروانه اجازه عمليات ساختماني نخواهد داشت.
تبصره: در صورتي كه مودي تقاضاي پرداخت عوارض جهت استفاده از تخفيفات نقدي را داشته باشد و صدور پروانه به سال بعدموكول نشود شهرداري مي تواند عوارض را بر اساس دستورالعمل تهيه نقشه و تقاضاي مودي دريافت نمايد. بديهي است درصورتي كه متراژ مورد درخواست اضافه شود عوارض مساحت اضافه شده مشمول تخفيف نمي شود.
2- عوارض پاركينگ مسقف براي مجتمع هاي تجاري (رديفهاي3-1-5 و 2-6 ) :           
با توجه باينكه فضاي پاركينگ در مجتمع هاي تجاري تفكيك نمي شوند عوارض آن بصورت يك واحدي محاسبه گردد.
3- عوارض پذيره هتل و مهمانپذير و سياحتي بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه :
 عوارض پذيره هتل و مهمانپذير و سياحتي بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه به استناد بند 4 رديف4-6 براي سال1389 :
عوارض پذيره هتلها و مهمانپذيرها و ساختمانهاي سياحتي در صورتي كه در كاربري مربوطه احداث شوند بر اساس عوارض صنعتي محاسبه مي گردد.
به ازاي هرمتر مربع زيربنا                             P15
تبصره : حداقل P براي واحدهاي صنعتي6000 ريال (شش هزار ريال ) مي‌باشد.
عوارض پذيره هتل و مهمانپذير و سياحتي بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه براي اجرا در سال 1390 به شرح ذيل اصلاح گرديد:
عوارض پذيره هتلها و مهمانپذيرها و ساختمانهاي سياحتي در صورتي كه در كاربري مربوطه احداث شوند به شرح ذيل محاسبه مي گردد.
به ازاي هر متر مربع زير بنا                                  p 15
به ازاي هر متر مربع پاركينگ مسقف                     p 5/7
تبصره : حداقل P براي واحدهاي صنعتي6000 ريال (شش هزار ريال ) مي‌باشد.
در صورتي كه هتل و يا مهمانپذير در كاربري غير از كاربري خدمات جهانگردي و يا تجاري احداث گردد مشمول عوارض پذيره تجاري خواهد شد.
4- عبارت ذيل به رديف( 2-10) در خصوص عوارض كسر پاركينگ براي اجرا در سال 1390 اضافه گرديد
به ازاي هر متر مربع كسر پاركينگ دفاتر تجاري و كار     p 80                                            
حد اقل p برابر 12000 ريال ميباشد.
5- بند 7 توضيحات رديف 11 ( عوارض تفكيك اراضي) سال 1389:
 اراضي كه از سوي دستگاههاي ذيصلاح نظير منابع طبيعي ، بنياد مسكن و سازمان    مسكن و شهرسازي و شهرداري به افراد حقيقي ، حقوقي در كاربريهاي مجاز طرح تفصيلي بصورت اجاره و ... واگذار شده در حد نصاب تفكيكي تلقي و عوارض تفكيك برابر اراضي با مجوز محاسبه مي گردد و در صورت صدور پايان كار يا گواهي غير مشروط قبلي عوارض تفكيك اخذ نمي گردد.
بند 7 توضيحات رديف 11 ( عوارض تفكيك اراضي) براي اجرا در سال 1390 به شرح ذيل اصلاح گرديد:
اراضي كه از سوي دستگاههاي ذيصلاح نظير منابع طبيعي ، بنياد مسكن و سازمان    مسكن و شهرسازي و شهرداري به افراد حقيقي ، حقوقي در كاربريهاي مجاز طرح تفصيلي بصورت اجاره و ... واگذار شده‌درحد نصاب تفكيكي تلقي وعوارض تفكيك برابراراضي با مجوز محاسبه مي گردد ودر صورت‌صدورگواهي نقل وانتقال مشمول‌عوارض تفكيك نمي گردد. مگرآنكه گواهي صادره مشروط باشد.
6- تبصره يك رديف 13 (سطوح خدمات) براي سال 1389 :
در صورتي كه براي املاكي داراي سند ماده 147 و موارد مشابه گواهي انتقال يا پايان كار يا پروانه ساختماني بصورت غير مشروط صادر شده باشد مشمول پرداخت سطوح خدمات نخواهد بود.
تبصره يك رديف 13 (سطوح خدمات) براي اجرا در سال 1390به شرح ذيل اصلاح گرديد:
در صورتي كه براي املاكي داراي سند ماده 147 و موارد مشابه گواهي انتقال مشروط صادر شده باشدنيز مشمول پرداخت سطوح خدمات خواهد بود.
 
7- تبصره 2 رديف 13 (سطوح خدمات) براي سال 1389 :
سطوح خدمات املاک تفکيک شده بدون رعايت ماده 101 قانون شهرداری كه مساحت سند اوليه آنها مشخص نمی باشد بر مبنای 10% مساحت زمين در چارچوب سند مالکيت محاسبه خواهد شد.
تبصره 2 رديف 13 (سطوح خدمات) براي اجرا در سال 1390به شرح ذيل اصلاح گرديد:
سطوح خدمات املاک تفکيک شده بدون رعايت ماده 101 قانون شهرداری بر اساس مساحت سند اوليه آنها محاسبه مي شود،در صورت عدم ارائه سند اوليه مالكيت و يا گواهي معتبر اداره ثبت اسناد رسمي و يا نظر كارشناس رسمي ثبتي در خصوص مساحت سند اوليه ، بر مبنای 25% مساحت زمين در چارچوب سند مالکيت محاسبه خواهد شد.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.