چهارصدو پنجاه و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدو پنجاه و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   چهارصدو پنجاه و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح ‌روز چهارشنبه مورخ 16/6/90 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا نايب رئيس شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند، فرا رسيدن هفدهم شهريور ماه سالروز شهادت جمعي از مردم به دست مأموران ستم‌شاهي پهلوي را به تمامي هموطنان تسليت عرض نمود و از خداوند متعال عزت و سربلندي ميهن عزيز اسلامي مسئلت نمود.
 
 مصوبات :
      تملك بخشي از پلاك واقع در طرح راستگرد بلوار استقلال
 
1- لايحه شماره 502/24088-24/5/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2091-25/5/90 :
«احتراماً به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي2196 بخش8 يزد واقع در طرح راستگرد بلوار استقلال به وكالت آقاي فريدون يزداني اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ پنج ميلياردو چهارصدو هشتادو هشت ميليون ريال (000/000/488/5ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد شش قطعه از اراضي مهرآوران به شماره هاي 2358 و 2355 و 2356 و2357 و2477 و2484 جمعاً به مبلغ سه ميلياردو هفتصدو هشتادو هفت ميليون و هشتصدو شصت و هفت هزارو پانصد ريال (500/867/787/3 ريال) از محل كد 531020002 تملك املاك واقع در مسير طرحهاي عمراني به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ  يك ميلياردو هفتصدو ميليون و يكصدو سي و دو هزارو پانصد ريال (500/132/700/1ريال) در قالب 15 درصد بصورت نقد از محل كد 531020105 تملك وآزاد سازي تقاطع استقلال تاكشاورزدر سال جاري ومابقي تا پايان سال 91 به نامبرده پرداخت گردد و مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري مي‌باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
      بهسازي المان ميدان نماز
 
2- نامه شماره 470/922- 2/3/90 مديرعامل سازمان رفاهي تفريحي شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 870-2/3/90 ، در خصوص بهسازي المان ميدان نماز، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد با توجه به وضعيت نامناسب المان مذكور از آن ميدان جمع‌آوري و با اصلاح نمودن آن در مكان مناسب ديگري نصب و براي اين ميدان نيز المان مناسب و در شأن نماز طراحي گردد.
 
 
      اجاره بهاي يك باب مغازه در خيابان مهدي
 
3- لايحه شماره 200/23779-23/5/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2068-24/5/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن، به پيوست يك نسخه تصوير كارشناسي رسمي مورخ 15/4/90 درخصوص تعيين اجاره بهاي سال 90 يك باب مغازه و يك باب ساختمان اداري متعلق به شهرداري واقع در خيابان مهدي كه در اختيار شركت فرآورده هاي پروتئيني مي باشد ارسال مي گردد، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرماييد اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً آقاي ميرعلايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      افزايش تعداد كميسيون‌هاي ماده صد
 
4- نامه شماره 505/22353- 13/5/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1916-15/5/90 ، در خصوص افزايش تعداد كميسيون‌هاي ماده صدجهت تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي تخلفات ساختماني و معرفي يك نفر از اعضاي شورا به عنوان نماينده جهت حضور در آن كميسيون، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، درخواست فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
 
      ارسال پيش نويس تفاهم نامه
 
5- نامه شماره 1247/07/2/90- 14/4/90 شهرداري مراغه ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1586-17/4/90در خصوص ارسال پيش نويس تفاهم نامه همكاري‌هاي مشترك شهرداري و شوراي اسلامي شهر يزد و مراغه ، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      درخواست مساعدت
 
6- درخواست شماره 5/29-23/5/90 هيأت امناي مسجد امام واقع‌در امام شهر ثبت دبيرخانه شورا به شماره2060-23/5/90 مبني بر مساعدت ، موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد مبلغ سه ميليون ريال (000/000/3ريال) از رديف ماده 17 سهم شورا پرداخت گردد.
 
      درخواست مساعدت
 
7- نامه شماره 1401/22/42-2/5/90 رئيس عقيدتي سياسي ف يگان ويژه پاسداران .1. يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1818-5/5/90 مبني بر مساعدت جهت برگزاري اردوي فرهنگي، موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد مبلغ سه ميليون ريال (000/000/3ريال) از رديف ماده 17 سهم شورا پرداخت گردد.
 
      درخواست مساعدت
 
8- درخواست مسئول گروه فرهنگي هنري آل طه ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1892-12/5/90 در خصوص مساعدت جهت برگزاري مراسم به مناسبت شهادت حضرت علي (ع) و ليالي قدر، موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد مبلغ سه ميليون ريال (000/000/3ريال) از رديف ماده 17 سهم شورا پرداخت گردد.
 
      درخواست مساعدت
 
9- درخواست شماره 8/100- 15/5/90 هيأت امناي مسجد و حسينيه شهرك ولي‌عصر (عج) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2009-19/5/90 در خصوص مساعدت مالي جهت تكميل مسجد، موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد مبلغ سه ميليون ريال (000/000/3ريال) از رديف ماده 17 سهم شورا پرداخت گردد.
 
 
      قطعي نمودن حساب آبفا سال 1389
 
10- لايحه شماره 204/18250-20/4/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1663-21/4/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به صورت جلسه مورخ08/02/1390 فی‌مابین شهرداری یزد و آبفا (تصویر پیوست) این شهرداری در نظر دارد جهت ثبت حسابهای فی مابین از محل افزایش رديف‌هاي درآمدی:
1-خسارت آسفالت مبلغ 4.278.200.229 ريال  كد 413013101
2-عوارض حق الارض به مبلغ 42.882.124 ريال  كد 414024299
3-جریمه کمیسیون ماده صد به مبلغ 84.380.000 ريال  كد 416036301
4-عوارض پروندهای ساختمانی به مبلغ 52.070.000 ريال  كد411021202
5-سایر درآمدها   1.441.000 ريال  كد 411011110
6-بدهکاری آبفا به شهرداری نقل از سال 89 به مبلغ  2.785.963.209 ريال
     جمع کل بدهکاری آبفا به شهرداری یزد به مبلغ 7.244.936.562 ريال
و کل بستانکاری آبفا از شهرداری یزد طبق صورت جلسه به مبلغ هفت ميلياردو ده ميليون و نهصدو يك هزارو پانصدو نود و سه ريال ( 7.010.901.593 ريال) می باشد که از طریق افزایش کد دیون عمرانی 539010007 نسبت به ثبت حسابها اقدام نماید. در نهايت پس از عمل نمودن مصوبه فوق بدهكاري آبفا به شهرداری يزد معادل دويست و سي و چهار ميليون و سي و چهار هزارو نهصدو شصت و نه ريال (234.034.969ريال) مي‌باشد. لازم به توضیح است اصلاحات لازم در متمم 1390 لحاظ خواهد شد. خواهشمند است پس از تصویب امر به ابلاغ فرمايید. ضمناً آقای دشتی به‌عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
     پرداخت حق الزحمه بابت وصول عوارض اتومبيل
 
11- لايحه شماره 200/25469- 2/6/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2231- 3/6/90 :
« احتراماً به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 230/43737 مورخ 15/9/1389، شهرداري يزد در نظر دارد جهت بهبود وضعيت وصول عوارض خودرو ، قراردادي با نيروي انتظامي استان يزد منعقد ، تا به ازاي ارائه هر عدد گواهينامه خودروهاي فاقد بر چسب عوارض ساليانه به شهرداري يزد، مبلغ يازده هزارريال (11000 ريال) در وجه نيروي انتظامي يزد از محل كد 205010 512 حق‌الزحمه شهري پرداخت نمايد، لذا خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي دشتي ودشتكي به عنوان نمايندگان شهرداري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
 
 
 
      تعيين اجاره بهاي غرفه‌هاي پنج شنبه بازار
 
12- لايحه شماره 200/24304-25/5/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2108-25/5/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 23557 مورخ 22/05/90 در خصوص ساماندهي مجموعه پنج شنبه بازار به پيوست ليست كارشناسي رسمي نرخ اجاره بهاي هر غرفه به شماره 18/90/4 مورخ 18/5/90 ايفاد مي گردد.كه براساس نرخ مذكور از هر غرفه با كيفيت درجه يك مبلغ يكصدو ده هزار ريال (000/110 ريال) و از هر غرفه با كيفيت درجه دو مبلغ هشتادو هشت هزارريال (000/88 ريال) اخذ مي گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرماييد.لازم به ذكر است در اين كارشناسي منظور از كسب و كار پررونق فعاليت‌هاي نظير عرضه پوشاك، كيف، كفش و گل مصنوعي و منظور از كارهاي متوسط فعاليت هايي نظير خرازي و عرضه شال و روسري مي باشد. ضمناً آقاي عسكري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.