چهارصدو هفتاد و چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدو هفتاد و چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
 
صورتجلسه
 
   چهارصدو هفتاد و چهارمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/18 يك‌شنبه مورخ 8/8/90 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با گراميداشت هشتم آبان سالروز شهادت محمد حسين فهميده و ياد و خاطره آن شهيد بزرگوار، عزت و سربلندي ميهن عزيز اسلامي را از خداوند متعال مسئلت نمود و در ادامه موارد به شرح ذيل بررسي و مورد تصميم‌گيري قرار گرفت :
 
مصوبات :
 
        واگذاري زمين مهرآوران جهت مركز علمي كاربردي شهرداري
 
1- لايحه شماره 502/34621- 1/8/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3110- 2/8/90 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، همانگونه كه مستحضريد هدف از ايجاد مركز علمي‌كاربردي شهرداري يزد ارتقا دانش فني و تخصصي و افزايش مهارت‌هاي شغلي کارکنان شهرداري ، همچنين بهبود و ارتقاء فرهنگ شهرنشيني در سطوح مختلف اجتماعي، صنفي، اقتصادي و مديريتي شهر و برگزاري دوره‌هاي آموزش علمي - كاربردي براي اقشار مختلف جامعه بوده است . در حال حاضر كه قريب به دو سال از تأسيس آن مي گذرد حدود پانصد نفر دانشجو درآن مشغول به تحصيل مي باشند ولي با تناسب توسعه فعلي و آينده آن از فضاي آموزشي و امكانات مناسب برخوردار نمي باشد و اين موضوع در گزارش ارزشيابي بازرسين مركز علمي كاربردي منعكس گرديده كه عن قريب به تعطيل شدن دانشكده مي انجامد. لذا باستناد ماده 6 قانون برنامه پنجم توسعه، شهرداري يزد در نظر دارد به منظور احداث ساختمان دانشكده علمي - كاربردي شهرداري نسبت به واگذاري قطعه زمين شماره 2509 از اراضي مهرآوران به مساحت 12065 مترمربع كه داراي كاربري آموزشي مي باشد با حفظ مالكيت به دانشكده اقدام نمايد. خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرماييد اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً آقايان تاج آبي و قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند.
ميروكيلي – شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح و با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
        متمم قرارداد ميدان شهداي محراب
 
2- لايحه شماره 200/6880- 19/2/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 615- 19/2/90 :
 «احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 314 مورخ 31/01/90 شوراي اسلامي شهر و نظر به اينكه بر اساس صورت وضعيت قطعي پروژه احداث پل ميدان شهداي محراب ، مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال(1.500.000.000ريال ) بيش از مبلغ قرارداد اوليه و ابلاغيه 25% كار انجام شده و مورد تأييد شهرداري مي باشد، بنابراين شهرداري يزد در نظر دارد از طريق واگذاری مستقيم نسبت به تنظيم قرارداد جديد با شركت جهادنصر با موضوع قرارداد شماره 221/50235 مورخ 22/12/84 از محل کد 3091000066 ديون حاصل از پروژه هاي عمراني اقدام نمايد . لذا خواهشمند است موضوع را مجدداً در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي زرگرباشي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح و با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
            ساماندهي كميسيون‌هاي ماده صد
3- پيرو بند4 صورتجلسه مورخ4/8/90 اين شورا درخصوص مرحله دوم دستورالعمل ايجاد،تسهيلات وساماندهي كميسيون‌هاي ماده صد موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنايت به جلسات برگزارشده باحضورمسئولين مربوطه و بررسي‌هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون نظارت وپي‌گيري شورا و پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت:
1- به محض تحويل پرونده متشكله جهت ساخت وسازخلاف ، كميسيون برابرتبصره يك ماده صد ملزم    مي باشد ظرف مدت ده روز گزارش كتبي از ذينفع اخذ نمايد. (مجري دبيرمركزي كميسيون ماده صد)
2-كميسيون ملزم مي باشد بدون ارائه هيچ گونه عذري حداكثرظرف مدت يكماه نسبت به صدوررأي مناسب اقدام نمايند. (مجري دبيرمركزي كميسيون ماده صد)
3- باستناد ماده 77 آئين دادرسي مدني مصوب 1387 حكم صادره بايستي با پست پيشتازدوقبضه به آدرس متخلف ارسال گردد واداره پست نيزملزم مي باشد برابر ضوابط حاكم برامرنسبت به عودت رسيد به كميسيون اقدام نمايد واين روند برابر مقررات موجود به منزله ابلاغ كتبي حكم تلقي مي‌گردد و مأمورين ابلاغ به سايرواحدها انتقال يابند. (مجري دبيرمركزي كميسيون ماده صد)
4- مالك يا متصرف ساختماني ازتاريخ رؤيت ، حداكثرظرف مدت ده روز مي تواند نسبت به رأي صادره با ذكردليل و علت اعتراض نمايد. اعتراض بايد به گونه‌اي باشد كه ظن اطاله دادرسي و وقت گذراني درآن نباشد. به هرحال معترض مكلف است درفرم اعتراض كه توسط معاون شهرسازي تدوين خواهد شد اعتراض خود را بصورت مستدل تنظيم و همراه با عكس و عنداللزوم فيلم ارائه نمايد. (مجري دبيرمركزي كميسيون ماده صد)
5-شهرداري مي تواند دررابطه با اعتراضاتي كه توسط ذينفع يا مالك نسبت به رأي صادره كميسيونهاي بدوي ماده صد صورت مي گيرد به جهت كاهش اعتراضات و جلوگيري ازانگيزه بي‌جاي ذينفعان ، هزينه دادرسي براي آن تعيين نمايد.
6- درصورتي كه شهرداري و يا ذينفع اعتراض به رأي صادره نمود به جهت اينكه ذينفع نسبت به گزارش تخلف تنظيمي شهرداري معترض مي گردد الزاماً در تنظيم گزارش بعدي از وجود كارشناسان رسمي به انتخاب اعضاي كميسيون استفاده گردد.
7-كميسيون تجديدنظرموظف است دلايل شكست رأي بدوي را در متن حكم انشاء نمايد. حكم صادره كميسيون تجديدنظر نيز بايد بوسيله پست پيشتازدوقبضه به آدرس متخلف ارسال و رسيد آن به كميسيون تحويل گردد. (مجري اعضاي كميسيون ماده صد)
8-درمورد آراء تخريب رعايت تبصره يك ماده صد قانون شهرداري الزامي مي باشد .
9- درموردجريمه‌هاي نقدي و عدم پرداخت آن از سوي مالك رعايت مفاد تبصره دوماده صد الزامي مي‌باشد.
10-براي جلوگيري از كارچاق كني و يا شيادي و كلاهبرداري و به جهت سلامت امور كميسيون بايد از ورود افرادي كه همراه ذينفع يا مالك ساختماني بوده بجز بستگان درجه يك و يا كساني كه وكالت قانوني داشته باشند جلوگيري شود . بديهي است ورود افراد به كميسيون درقبال ارائه دعوتنامه و كارت شناسايي معتبر امكان پذير است. (مجري دبيرمركزي كميسيون ماده صد)
11- به جهت استفاده ازعكس هاي ضميمه پرونده بايستي توسط شهرداري عكس‌هاي ارسالي با دوربين هاي ديجيتالي همراه با تاريخ تهيه عكس باشد. (مجري مديران مناطق)
12- به جهت جلوگيري ازتداخل افراد وتداخل پرونده ها، افرادي كه داراي پروانه ساختماني بوده و صرفاً اضافه بر پروانه مبادرت به ساخت وسازنموده اند مي بايست در يك روز خاص هفته بصورت جداگانه مورد رسيدگي وتصميم گيري قرارگيرد. (مجري دبيرمركزي كميسيون ماده صد)
13- ذينفع يا مالك ساختماني درصورتي كه گزارش شهرداري موردقبول وي نباشد بايستي درفرمي كه توسط معاون شهرسازي تدوين مي گردد اعتراض خود را بصورت مستدل ومستند ارائه نمايد. بديهي است اين مسأله درمورداعتراض شامل شهرداري نيز مي باشد. (مجري دبيرمركزي كميسيون ماده صد)
14-به جهت به روزرساني پرونده ها دبيركميسيون ماده صد بايدازتاريخ1/9/90كليه پرونده ها به محض ورود در كميسيون طرح نمايد. بديهي است پرونده هاي قبلي موجود بصورت خارج ازنوبت و جداگانه و با زمان بندي مناسب موردرسيدگي قرار مي گيرد.
15- به جهت سهولت دركار اصلح است محل استقراراعضاء كميسيون وچيدمان اداري مناسب آنها باشد. همچنين نوع پرونده ها و پوشه ها درخصوص تخلفات با رأي هاي متفاوت مشخص گردد تا درزمان رسيدگي سهولت بيشتري ايجاد گردد. (مجري معاون شهرسازي )
16- شهرداري مكلف است درموقع ارسال پرونده ، كاربري ملك را بطوركامل درج نمايد. (مجري شهرداران مناطق)
17- از پذيرش اعضاي كميسيون كه كارمند رسمي نبوده و به عنوان كارمندشركتي ،قراردادي، بازنشسته و يا بازخريد مي باشد دركميسيون جداً جلوگيري شود. (مسئول حسن اجرا شهردارمحترم) 
18-دركليه مكاتبات كميسيون اعم ازاينكه مخاطب شهرداري يا متخلف ساختماني باشددرانتهاي نامه درج شود كه (عدم حضورو ياعدم پاسخ مانع رسيدگي به موقع نخواهدبود). (مجري دبيركميسيون ماده صد)
19-بازديدازملك درصورت لزوم بايد اززمان تصميم تا اجرا باشد بطوريكه حداكثر از ده روز فراتر نرود. تهيه وسيله نقليه جهت اياب وذهاب اعضاي كميسيون و يا كارشناسان ذيربط بعهده شهرداري مي باشد.
20- سازمان فاواي شهرداري بايد بگونه اي عمل نمايد كه پس ازسپري شدن يكماه دسترسي به پرونده ها بر روي كميسيون بسته شده و درصورت صلاحديد با ارجاع مجدد كميسيون مجاز به رسيدگي باشد.
21- معاون شهرسازي، حراست وارزشيابي موظفند هركدام درطول هفته يكبار ازكميسيون بازديد نمايند. همچنين شهردارنيزحداقل درهرماه بازديدي ازكميسيون داشته باشد.
22- پرونده‌هاي انباشته شده درزيرزمين ساختمان فعلي كميسيون كه درحال ازبين رفتن مي‌باشد بايد سريعاً موردبازخواني و تعيين تكليف قرارگيرد. (مجري معاون شهرسازي)
23- مسئول حسن اجراي كليه مصوبات فوق الاشاره شهردارومعاون شهرسازي مي باشد.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 50/21 خاتمه يافت.