چهارصدو هفتاد و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدو هفتاد و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   چهارصدو هفتاد و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 ‌روز يك‌شنبه مورخ 22/8/90 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد (ص) فرا رسيدن هيجدهم ذي‌الحجه سالروز به امامت رسيدن حضرت اميرمؤمنان علي(ع) و بزرگترين عيد خدا را بر همگان تبريك و تهنيت عرض نمود و از خداوند متعال خواست تا ما را جزء ياران و رهروان راستين آن حضرت و ساير ائمه اطهار(ع) قرار دهد. وي در ادامه حديثي از پيامبر گرامي اسلام (ص) از وصف حضرت علي (ع) بدين مضمون مطرح نمود: محبت به علي سرور همه اعمال است و همچنين محبت به علي مرگ را آسان مي‌كند و قبر انسان را به باغي از باغ‌هاي بهشت تبديل مي‌نمايد.
مصوبات :
         تجليل از زحمات كارگران خدمات شهري
1- طبق سنوات گذشته و در خصوص تجليل از زحمات كارگران خدوم و زحمت‌كش واحد خدمات شهري شهرداري در شب عيد غدير خم، موضوع در صحن علني شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات، مقرر گرديد شهرداري تا سقف پنجاه ميليون ريال (000/000/50ريال) از رديف ماده 17 سهم خود نسبت به برگزاري مراسم اقدامات لازم معمول نمايد.
 
 
 
        صدور پروانه ساختمان شهيد رهنمون
 
2- در رابطه با تعيين تكليف موضوع اخذ مجوز و صدور پروانه ساختمان جهت احداث پروژه بيمارستان شهيد رهنمون توسط دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد،  موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسه برگزار شده با حضور مسئولين مربوطه (شهرداري، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي) و نيز بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
1- شهرداري در رابطه با عوارض صدور پروانه بيمارستان به مساحت سي هزار و پانصد متر زيربنا به مبلغ يك ميليارد ريال محاسبه گرديده است شوراي اسلامي شهر يزد كماكان با توجه به مصوبه خود در رابطه با معافيت بيمارستان از پرداخت عوارض بدون ذكر مبلغ با توجه به بندهاي ياد شده ذيل و طرح پيشنهادي اعضاء به مصوبه خود پايبند مي‌باشد.
2- شوراي اسلامي شهر در صورتي كه بيمارستان نيز ملزم به اجراي كليه مصوبات و تكاليف مربوطه از طرف شورا و كميسيون ماده 5 باشد شورا نيز متعاقباً به مصوبات خود پايبند است.
3- در رابطه با پاركينگ داخلي، شوراي اسلامي شهر بيمارستان را مكلف مي‌نمايد كه در حال حاضر پاركينگ جهت تعداد 300 دستگاه اتومبيل تهيه نمايد و سازه مربوطه را در پاركينگ طبقاتي بگونه‌اي احداث نمايد كه قابل افزايش به تعداد 500 دستگاه اتومبيل را داشته باشد.
4- در رابطه با شبكه 30 متري شمال به جنوب ضلع شرقي بيمارستان (كوچه داروخانه شبانه روزي) از مشاور طرح تفصيلي ميزان عرض معبر استعلام و شهرداري با فازبندي‌هاي زماني مناسب نسبت به تعريض آن اقدام نمايد.
5- بنا به پيشنهاد شهردار محترم يزد شبكه 30 متري در طرح 10 متر پاركينگ مياني آن حذف و در مقابل به همان ميزان مساحت پاركينگ مناسبي در عمق جبهه خريداري و در اختيار مردم قرار گيرد.
6- فضاي باز خيابان فرخي در ضلع شمالي بيمارستان نصف آن به معبر اضافه شود و نصف ديگر آن در صورت تمايل و توافق در كنترل و مديريت بيمارستان باشد ليكن مالكيت آن برابر ضوابط در اختيار شهرداري قرار گيرد.
7- بيمارستان پس از شروع و بهره‌برداري از ساختمان جديد همزمان نسبت به قلع و قمع كليه ساختمان‌هاي قديمي بيمارستان مذكور اقدام نمايد.
و همچنين طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي (آقايان پارساييان ، كوچك‌زاده، فقيه خراساني، خباززاد‌ه‌يزدي به شماره 3417-22/8/90  به شرح ذيل :
توضيح : «با توجه به مصوبه مورخ 7/4/88 شورا در خصوص بخشودگي عوارضات پروانه ساختمان بيمارستان شهيد رهنمون نظر به اينكه بلحاظ كمبود مدارك و عدم پي‌گيري جدي، متأسفانه هنوز پروانه ساختمان اخذ نگرديده ولي اجرا تا اسكلت آن تكميل شده است و بلحاظ اينكه در مصوبه مذكور مبلغ بخشودگي مشخص نشده است و اكنون بالغ بر يك ميليارد تومان اعلام گرديده است امضاء كنندگان زير پيشنهاد مي‌نمايند براي رعايت حقوق شهر و همكاري متقابل شهرداري پي‌گيري نمايد بجاي آن، در توافق آزادسازي بخشي از سايت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي كه در ادامه خيابان فضيلت واقع است متقابلاً منظور و هر چه زودتر آزادسازي انجام گيرد تا خطر ترافيكي در اين شبكه مرتفع گردد.»
موضوع در صحن علني مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، طرح  پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت. 
 
 
      مسدود نمودن كوچه و اخذ وجه پاركينگ عمومي توسط دادگستري
 
3- در خصوص بررسي مسائل و مشكلات مربوط به مسدود نمودن كوچه دادگستري در خيابان فرخي و همچنين اخذ وجه در پاركينگ عمومي منشعب از خيابان طالقاني توسط دادگستري، موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
1- شوراي شهر نسبت به مسدود نمودن كوچه دادگستري منشعب از خيابان فرخي بدون هر گونه هماهنگي و رعايت حقوق شهروندان به شدت معترض مي‌باشد و درخواست دارد شهرداري تمام سوابق و مجوزهاي مربوطه را ظرف يك هفته به شورا ارائه نمايد. (مجري معاون حمل و نقل و ترافيك)
2- باز كردن كامل كوچه دادگستري منعشب از بلوار طالقاني كه جزئي از معابر شهري تلقي مي‌گردد و حذف حق پاركينگ از مردم به سبب پارك در كوچه مربوطه.
توضيح : اين كوچه از معابر عمومي شهر بوده و فروش كارت پارك از طرف هر مرجعي فاقد وجاهت بوده به نوعي حقوق حقه مردم و شهروندان رعايت نگرديده است.
3- مقرر گرديد شهرداري نسبت به جمع‌آوري نيوجرسي‌هاي طولي كوچه دادگستري منشعب از بلوار طالقاني اقدام نمايد و كوچه مذكور بطور كامل و بدون هر گونه مرزبندي در اختيار مردم قرار گيرد.
4- در مورد تعيين نرخ پاركينگ مربوط به اداره اوقاف اين شورا آماده هر گونه همكاري طبق ضوابط مي‌باشد.
 
 
         پروژه بلوار طالقاني
 
4- در رابطه تعيين تكليف و حل مسائل و مشكلات مربوط به پروژه زمين شهرداري در بلوار طالقاني ، موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات رياست كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
1- اطاله زمان در مورد پروژه زمين شهرداري واقع در بلوار طالقاني از طرف شهرداري تحت هيچ شرايطي پذيرفته نيست و شوراي شهر به اين روند ضعيف و زمان كش به شدت معترض مي‌باشد.
2- شهرداري موظف است از طرق گوناگون اعم از ارجاع امر به كارشناسان يا حكميت، توافق و تهاتر تا پايان آذر ماه اقدام نموده و نتيجه را جهت بررسي و هر گونه تصميم‌گيري به شورا اعلام نمايد .
3- در صورتي كه موارد فوق به نتيجه نرسيد شكايتي مستدل و عادلانه توسط شهرداري انجام و مراتب را جهت بررسي به اين شورا مرتباً گزارش نمايند.
4- در صورت عدم نتيجه گيري كارگروهي مركب از شهردار محترم، معاونت اداري و مالي شهرداري، معاونت امور عمراني شهرداري، نماينده اداره حقوقي شهرداري و مشاور حقوقي شوراي شهر و آقاي آزادي به نمايندگي از شورا (كميسيون نظارت و پي‌گيري) پيرامون رفع اختلاف موجود تشكيل و نتيجه را تا پايان آذر ماه گزارش نمايند.
 
       جابه جايي تأسيسات برق ميدان باهنر
 
5- لايحه شماره 200/37727-18/8/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3374-19/8/90:
« احتراماً به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به نامه 300/28296مورخ 24/06/90 (تصوير پيوست) با هدف حل مشكل ترافيك در ميدان باهنر و لزوم جابه جايي شبكه هاي برق( فاز شمالي ) ، اين شهرداري در نظر دارد جهت جابجايي تأسيسات برق اين ميدان نسبت به انعقاد قرارداد به صورت واگذاري مستقيم با شركت پولاد پيكر درحد مبلغ 1.202.151.073ريال از محل كد 533100035 جابجايي تأسيسات برق در سطح شهر اقدام نمايد .خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد.ضمناً آقاي احمد زرگرباشي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
        ساماندهي بايگاني
 
6- لايحه شماره 200/36709-11/8/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3295-14/8/90:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به نامه 6148مورخ 07/08/90سازمان فاوا (تصوير پيوست) اين شهرداري در نظر دارد از رديف 531040035 تجهيز و راه اندازي مركز داده ، مبلغ چهار ميليارد ريال (4.000.000.000 ريال) كسر و به رديف 531040030 ساماندهي بايگاني جهت ساماندهي بايگاني كميسيون ماده صد اضافه نمايد. و نسبت به انعقاد تفاهم نامه با سازمان فاوا به مبلغ فوق و به استناد ماده 19 آيين‌نامه مالي اقدام نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي فعالي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي – شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مشروط بر ساماندهي حداقل يكصد هزار پرونده ظرف مدت چهار ماه توسط سازمان فاوا، مورد تصويب قرار گرفت.
 
        الحاق تبصره به آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض
 
7- لايحه شماره 200/37965-19/8/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3398-21/8/90:
« احتراماً باستناد ماده76 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، در اجراي بند ب آئين نامه اجرايي وصول عوارض ، به استحضار مي رساند شهرداري اقدام به اعلام بدهي تعداد زيادي از پرونده هاي ساختماني در سال 89 و ابتداي سال 90 نموده است كه با عنايت به مهلت داده شده به مؤديان و به منظور كاهش زمان وصول مطالبات توسط شهرداري پيشنهاد مي گردد تبصره ذيل به آئين نامه اضافه گردد :
تبصره: براي آن دسته از پرونده هايي كه قبلاَ به آنها اخطار و يا ابلاغ گرديده، ميزان بدهي آنها طبق ضوابط محاسبه و صرفاً طي يك نامه با مهلت 20 روزه كه جاي ابلاغ و اخطار را مي گيرد مجدداً به مؤدي ابلاغ و در صورت عدم پرداخت نسبت به اجراي بند آئين نامه اقدام گردد.
خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.
ضمناً آقاي دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي‌گردد. ميروكيلي – شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 صبح خاتمه يافت.