چهارصدو هشتادو هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدو هشتادو هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   چهارصدو هشتادو هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 يك‌شنبه مورخ 27/9/90 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با گراميداشت ياد و خاطره شهيد آيت‌ا... دكتر محمد مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه و همچنين آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند، گزارشي از جلسه برگزار شده با حضرت آيت‌ا... ناصري نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه يزد به مناسبت گراميداشت روز حمل و نقل با حضور مدير و كاركنان زحمت‌كش سازمان اتوبوسراني و گله‌مندي پرسنل آن سازمان از مسائل و مشكلات به خصوص عدم پرداخت حقوق به موقع و پرداخت سنوات پرسنل بازنشسته و غيره ارائه نمود سپس ايشان با توجه به حضور دائم دستفروشان به شورا و نيز مكاتبات انجام شده توسط مسئولين با شورا در جهت حل مسائل و مشكلات مربوط به جمعه بازار خواستار تعيين تكليف نهايي و حل اين موضوع در اسرع وقت از سوي اعضاي شورا گرديد.
در ادامه جلسه آقاي فقيه خراساني گزارشي از جلسه برگزار شده در استانداري با حضور مسئولين در رابطه با پرداخت حق‌الارض توسط دستگاه‌هاي مربوطه به شهرداري ارائه نمود. وي در ادامه خواستار حل مشكل پرسنل سازمان اتوبوسراني و پرداخت حق و حقوقات آنان گرديد. سپس ايشان از معاونت امور عمراني استانداري به دليل شروع بكار پروژه كتابخانه بزرگ شهر كه پس از چند سال عمليات عمراني آن متوقف گرديده بود تقدير و تشكر نمود.
وي در ادامه از جلسه برگزار شده در دفتر آيت‌ا... ناصري با حضور ايشان و استاندار محترم و شهردار محترم و رياست محترم شوراي شهر و استان در رابطه با اختلاف‌هاي موجود بين مسكن و شهرسازي و شهرداري مطالبي را عنوان نمود و از اينكه مقرر شد جلسه‌اي با محوريت دفتر فني استانداري با حضور شهردار محترم و مدير كل محترم مسكن و شهرسازي، نماينده محترم شوراي شهر و استان جهت حل اين موضوع تشكيل شود از مسئولين تشكر و خواستار پي‌گيري آن گرديد.
 
مصوبات :
         شناسايي املاك متعلق به شهرداري و سازمان‌هاي وابسته
 
1- با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا در خصوص اهميت و ضرورت شناسايي املاك متعلق به شهرداري و تمامي سازمان‌هاي وابسته به آن، موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات ، مقرر گرديد از سوي رياست شورا طي حكمي تمامي اعضاي شورا ظرف مدت يك ماه نسبت به شناسايي املاك در حوزه‌هاي نظارتي خود (شهرداري و سازمان‌هاي وابسته) اقدامات لازم معمول و نتيجه را شورا گزارش نمايند.
 
 
          ايراد فرمانداري
 
2- نامه شماره 8666-24/9/90 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3851-26/9/90 در خصوص ايرادات آن فرمانداري نسبت به بندهاي يك و سه صورتجلسه مورخ 6/9/90 اين شورا، موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد متن ذيل بعنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد:
رديف 1: بند يك : با توجه به تحقق شروط تعيين شده اعتراض فرمانداري وارد دانسته نشد و مقرر گرديد موضوع به شوراي حل اختلاف استان ارجاع گردد.
رديف 2 : بند دو: به اطلاع مي‌رساند طي نامه شماره 3705-13/9/90 يك نسخه از بيانيه مصوب شده بابت چشم انداز شهر يزد (در افق 1404) به آن فرمانداري ارسال شده است.
 
          مقر مشترك اجراييات و نيروي انتظامي
 
 
3- لايحه شماره 200/42795-22/9/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3800-22/9/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 200/14741 مورخ 31/03/90 و با عنايت به بند 11 صورتجلسه مورخ 23/04/90 آن شوراي محترم در خصوص ايجاد مقر مشترك اجراييات و نيروي انتظامي، نظر به افزايش حيطه فعاليت اداره اجراييات كنترل و انتظامات شهرداري در جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز و رفع ساير تخلفات شهري ، اين شهرداري در نظر دارد
تفاهم نامه اي را به استناد ماده 19 آيين نامه مالي ماهيانه به مبلغ چهارصد ميليون ريال (400.000.000ريال) از محل كد512205011 هزينه واگذاري خدمات شهري با فرماندهي نيروي انتظامي استان از ابتداي شهريور ماه تا پايان سال 1390 جمعاً به مبلغ دو ميلياردو هشتصد ميليون ريال (2.800.000.000ريال) منعقد نمايد. بديهي است مدت زماني كه مشمول عدم همكاري نيروي انتظامي با اجراييات شده از صورت وضعيت پرداختي كسر خواهد شد . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي صداقتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد . »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد شهرداري نسبت به انعقاد قرارداد با نيروي انتظامي از ابتداي شهريور ماه سال 90 به مدت يك سال وماهيانه به مبلغ چهارصد ميليون ريال (000/000/400ريال) جمعاً به مبلغ چهار ميلياردو هشتصد ميليون ريال (000/000/800/4ريال) اقدامات لازم معمول نمايد.
 
 
         مزايده عمومي فضاهاي تبليغاتي سطح شهر
 
4- لايحه شماره 200/42037-17/9/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3779-21/9/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به بند «و» از ماده 7 اساسنامه سازمان رفاهي و تفريحي و همچنين رديف «2/ و» از همان بند، شهرداري يزد در نظر دارد با هدف اهتمام در توسعه آموزش عمومي و كمك به ارتقاي سطح فرهنگ شهرنشيني از طريق افزايش درك عمومي از ضوابط و مقررات شهروندي نسبت به برگزاري مزايده عمومي جهت واگذاري پيشاني پل ها و زيرگذرهاي سطح شهر (به شرح پيوست منضم به نظريه كارشناسي رسمي) به منظور بهره برداري تبليغاتي بهمجموعه ها، مؤسسات و كانون هاي تبليغاتي واجد شرايط در ازاي ارائه خدمات صدا و سيما از طريق تهيه پيام، رپرتازهاي راديويي، تلويزيوني و .... به شهرداري در حد مبلغ ده ميليارد ريال به صورت تهاتري اقدام نمايد.بديهي است جهت رعايت ماده 37 آيين نامه مالي شهرداري ها ، كليه درآمدها و هزينه ها در حساب‌ها منعكس خواهد گرديد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي عسكري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي- شهردار يزد . »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون فرهنگي، اجتماعي شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق انجام آن بصورت تهاتري مورد مخالفت قرار گرفت ولي با برگزاري از طريق مزايده عمومي مشروط بر اينكه شرايط واگذاري مزايده با اخذ مجوزهاي لازم از سوي شوراي اسلامي شهر صورت پذيرد، مورد تصويب قرار گرفت.
 
          اصلاح هندسي تقاطع بلوار شهيد دهقان و جاده شهرك صنعتي
 
5- لايحه شماره 200/41360-12/9/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3740-19/9/90 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 301/36983 مورخ 14/08/90 معاونت محترم فني و عمراني و با توجه به اينكه اصلاح هندسي تقاطع بلوار شهيد دهقان و جاده شهرك صنعتي به صورت ميدان طراحي گرديده ، نظر به اعلام آمادگي سازمان همياري شهرداريها جهت اجراي طرح مذكور، اين شهرداري در نظر دارد قراردادي را باستناد ماده 19 آيين نامه مالي شهرداريها به مبلغ يك ميلياردو دويست و بيست و يك ميليون و دويست و هشت هزارو هفتصدو هشتادو پنج ريال (1.221.208.785ريال) از محل كاهش رديف اعتباري 539010009 اجراي پروژه هاي عمراني پيش بيني نشده و ايجاد رديف 533112002 احداث ميدان پايانه براساس فهرست بهاي ابنيه سال 88 و با اعمال ضريب 50 درصد افزايش با سازمان مذكور منعقد نمايد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي احمد زرگرباشي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. پيرنيا- كفيل شهرداري يزد . »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و با توجه به اولويت اجرايي ميدان ضمن موافقت با پيشنهاد فوق و با عنايت به نرخ قرارداد مقرر گرديد در قرارداد منعقده في‌مابين شهرداري و سازمان همياري شهرداري‌ها تعديل و مابه‌التفاوت مصالح منظور نشود.
 
         احداث باغ هنر
 
6- لايحه شماره 200/33965-27/7/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3044-28/7/90 :
« احتراماً به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 23286 مورخ 19/5/90 سازمان پاركها و فضاي سبز در خصوص قطعه زميني واقع در پارك بزرگ كوهستان كه از بدو بهره برداري از اين پارك جهت ساخت پايگاه فرهنگي، هنري(باغ هنر) با موافقت هيأت امناي وقت از تاريخ 1/5/84 لغايت 1/5/87 در اختيار حوزه هنري يزد قرار گرفته است، با درخواست مجدد حوزه هنري قرارداد فوق در دو مرحله تا سال 1390 تمديد شده در حالي كه هيچ گونه وجهي بابت اجاره عرصه از اين حوزه دريافت نشده است . با عنايت به اينكه عرصه ساختمان متعلق به سازمان پاركها و فضاي سبز مي باشد ، ضمن ارسال تصوير كارشناسي رسمي اجاره بها به مبلغ ماهيانه يك ميليون و هفتصدو پنجاه هزارريال (1.750.000ريال) ، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرماييد.ضمناً آقاي صفدرپور به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .ميروكيلي- شهردار يزد. »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون فرهنگي، اجتماعي شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري در صورت تمايل مي‌تواند نسبت به خريد ابنيه آن اقدام نمايد.
 
         اصلاح اساسنامه سازمان عمران و بهسازي
 
7- نامه شماره 130/42044-19/9/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3747-19/9/90 :
«جناب آقاي مطهريان-رياست محترم شوراي اسلامي شهر- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً عطف به نامه شماره 3518 مورخ 30/8/90 موضوع ابلاغ مصوبه بند 12 صورت جلسه مورخ 27/7/90 در  خصوص تصويب اساسنامه پيشنهادي سازمان عمران و بهسازي شهرداري يزد ، به استحضار مي‌رساند نظر به اينكه معاونت محترم امور عمراني استانداري يزد طي نامه شماره 76233-6/9/90 مواردي را در ارتباط با فصل سوم، مواد (9) و (12) اساسنامه مبني بر لحاظ نمودن نقش حاكميتي استانداري و وزارت كشور را متذكر گرديده است،خواهشمند است موضوع، در جلسه شورا مطرح و نتيجه را جهت پي‌گيري به شهرداري امر به ابلاغ فرمايند. ميروكيلي- شهردار يزد . »
ماده 9 : بند 3- دو نفرکارشناس به انتخاب شهردار و تائید شوراي اسلامي شهر.
ماده 12: بند 2- دو نفر كارشناس آگاه به امور و مسائل سازمان از بين افرادي كه داراي حداقل تحصيلات ليسانس در رشته مربوطه بوده و همچنين داراي 5 سال تجربه عملي در امور مربوطه باشند با پيشنهاد شهردار و تاييد شوراي اسلامي شهر يزد و تصويب شوراي سازمان و با حكم رئيس شورا براي مدت 2 سال منصوب خواهند شد و تمديد انتخاب آنها براي دوره هاي بعد با رعايت مقررات ذكر شده بلامانع است .
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون تحول اداري و املاك شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح ذيل اصلاح و مورد تصويب قرار گرفت:
ماده 9 : بند 3- دو نفرکارشناس به انتخاب شهردار و تائید استاندار.
ماده 12: بند 2- دو نفر كارشناس آگاه به امور و مسائل سازمان از بين افرادي كه داراي حداقل تحصيلات ليسانس در رشته مربوطه بوده و همچنين داراي 5 سال تجربه عملي در امور مربوطه باشند با پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي سازمان و با حكم رئيس شورا براي مدت 2 سال منصوب خواهند شد و تمديد انتخاب آنها براي دوره هاي بعد با رعايت مقررات ذكر شده بلامانع است .
 
         پاداش پايان خدمت
 
8- لايحه شماره 200/42793-22/9/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3799-22/9/90 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه 210/41242 مورخ 10/09/90 امور اداري شهرداري ( تصوير پيوست ) به منظور تأمين اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش پايان خدمت پرسنل زحمت كش ، اين شهرداري در نظر دارد از رديف 511419003 ( پاداش پايان خدمت بازنشستگان و باز خريد كاركنان ) وظيفه خدمات اداري در حد مبلغ يك ميلياردو نهصد ميليون ريال (1.900.000.000ريال) كسر و به رديف512419003 ( پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان ) وظيفه خدمات شهري اضافه نمايد .خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي روشن به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد . »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
         نظارت تصويري پايانه مسافربري
 
9- لايحه شماره 200/42717-21/9/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3792-22/9/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه شماره 630/543 مورخ 28/03/90سازمان پايانه‌هاي مسافربري يزد (تصوير پيوست) وبا عنايت به قرارداد221/57485 مورخ 03/12/89 در خصوص سيستم نظارت تصويري در پايانه مسافربري ، با توجه به عدم اعتبار لازم اجازه فرماييد از محل كد 537080003 (خريد و نصب لوازم ورزشي و اسباب بازي در محوطه پايانه ) مبلغ چهارصدو پنجاه ميليون ريال (450.000.000ريال) كسر و به رديف 537080004 (تجهيز ساختمان پايانه مسافربري) اضافه و پرداخت نمايد. لازم به توضيح است اصلاحات لازم در متمم سال 90 لحاظ مي گردد .خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي صلواتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد . »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد سازمان پايانه مسافربري نيز از محل ديگر درآمدهاي خود تا پايان سال حداقل يك ست ورزشي تهيه و در محل پايانه نصب نمايد.
 
         اجراي طاق نصرت محله كوچه بيوك
 
10- پيرو بند هفت صورتجلسه مورخ 23/6/90 اين شورا و با توجه به درخواست مردمي به شماره 3674-12/9/90 مجدداً لايحه شهرداري به شماره 200/21423 -8/5/90 ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1855-9/5/90 به شرح ذيل :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، سازمان رفاهي تفريحي در نظر دارد نسبت به اجراي طاق نصرت در محله كوچه بيوك از محل اعتبارات داخلي در حد مبلغ پنجاه ميليون ريال (50.000.000ريال) اقدام نمايد.لذا خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد..ضمناً آقاي علي رضا عسكري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد . »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد شهرداري عيناً مورد تصويب قرار گرفت.
 
         درخواست مساعدت مالي
 
11- نامه‌شماره3689-2/8/90مديركل‌كتابخانه‌هاي‌عمومي‌استان‌يزدثبت‌دبيرخانه‌شورابه‌شماره 3121-3/8/90:
«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين مطهريان(زيده عزه)- رئيس محترم شوراي اسلامي شهر يزد- سلام عليكم- با صلوات بر محمد(ص) و آل مطهرش و با احترام، با عنايت به كاهش درآمدهاي شهرداري محترم يزد و به تبع آن كاهش نيم درصد سهم كتابخانه‌هاي عمومي و همچنين افزايش هزينه‌هاي مربوط به اداره كتابخانه‌هاي شهرستان، خواهشمند است دستور فرماييد پيرو مذاكرات شفاهي صورت گرفته، موضوع  مساعدت مالي ويژه شهرداري به كتابخانه‌هاي عمومي (خارج از پرداخت‌هاي نيم درصد) در دستور كار شوراي محترم اسلامي شهر يزد قرار گرفته و به تصويب برسد پيشاپيش از بذل عنايت حضرتعالي و اعضاي معزز شوراي اسلامي شهر يزد كمال تشكر را دارد. محمد حسين پارساييان- مدير كل كتابخانه‌هاي عمومي استان يزد. »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
 
 
         درخواست مساعدت
 
12- درخواست‌هاي مدير حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3890-27/9/90، مدير مسئول كانون فرهنگي هنري سنگر يزد ثبت دبيرخانه شورا 3150-4/8/90، هيأت امناي مسجد حضرت موسي‌بن‌جعفر(ع) آزادشهر ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3225-9/8/90، هيأت امناي مسجد علي‌بن‌ابيطالب (ع) واقع در آزادشهربلوار گلستان شرقي ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3101-2/8/90، اهالي منطقه مسجد جامع و آب انبار وزيري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3891-27/9/90، مسئول كانون فرهنگي شهيد حميدرضا آقاعسكري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3113-2/8/90، مديريت زورخانه حضرت صاحب‌الزمان(عج) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2581-30/6/90 در خصوص مساعدت مالي ، موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد به حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان و كانون فرهنگي هنري سنگر يزد به هر كدام مبلغ سه ميليون ريال (000/000/3ريال)، به هيأت امناي مساجد حضرت موسي‌بن جعفر(ع) و علي‌بن‌ابيطالب واقع‌در آزادشهر و اهالي منطقه مسجد جامع و كانون فرهنگي هنري شهيد آقاعسكري هر كدام مبلغ دو ميليون و پانصد هزارريال (000/500/2ريال) و زورخانه حضرت صاحب‌الزمان(عج) مبلغ دو ميليون ريال (000/000/2ريال) از رديف ماده 17 سهم شورا پرداخت گردد.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 21 خاتمه يافت.