چهارصدو نود و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدو نود و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   چهارصدو نود و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 يك‌شنبه مورخ 11/10/90 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، فرا رسيدن ميلاد سراسر با سعادت هفتمين اختر تابناك آسمان امامت وولايت حضرت امام موسي كاظم(ع) را بر همگان تبريك و تهنيت عرض نمود و در ادامه روايتي از آن حضرت بدين مضمون مطرح نمود: كسي كه زبان آن صادق باشد اعمالش هم تزكيه و پاك مي‌شود و كسي كه نيت و فكر آن كمك به ديگران باشد خداوند رزق او را توسعه مي‌دهد و همچنين كسي كه به اهلي و دوستان خود نيكي كند خداوند عمرش را دراز و طولاني مي‌كند.
سپس ايشان در رابطه با درخواست آقاي كوچك زاده رياست كميسيون عمران مبني بر حضور مدير عامل و مسئولين مشاور آرمان شهر براي ارائه توضيحات جهت جمع‌بندي و نهايي شدن موضوع مربوط به طرحهاي تفصيلي بافت فرسوده و تاريخي شهر يزد مطرح نمودند كه پس از بحث و تبادل نظر اعضاي شورا مقرر گرديد از شخص مدير عامل مشاور آرمان شهر در جلسه علني هفته آينده شورا جهت بررسي دعوت بعمل آيد.
در ادامه جلسه آقاي پارساييان در سخنان پيش از دستور در خصوص بررسي و تاييديه طرح پروژه بلوار ولايت بر اساس بند 34 ماده 76 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر اظهار داشت:
« با توجه به بازديد مشترك شوراي اسلامي شهر يزد و شاهديه و از محل اجراي پروژه و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم شوراي شهر يزد و شاهديه در خصوص بررسي صرفه و صلاح شهرداري الزام و دقت در انتخاب يكي از هشت گزينه پيشنهادي شهرداري، در نهايت مقرر گرديد با بررسي مطالعه لازم و كافي نسبت به انتخاب گزينه منتخب اقدام گردد و البته به دليل پيش بيني بودجه عمراني شهرداري تحت عنوان اجراي بلوار ولايت شهرداري طي لايحه‌اي به شماره 300/9029 مورخ 30/2/89 درخواست واگذاري به استناد ماده 19 آيين‌نامه مالي شهرداري به سازمان همياري شهرداري‌ها نمود و پس از طرح در صحن علني شورا به دليل عدم تاييد اين طرح در شوراي شهر، صرفاً مقرر شد اجازه داده شود به جهت جذب اعتبار و پيشرفت پروژه با محدود نمودن محدوده مشترك گزينه‌هاي پيشنهادي كه هيچگونه تعارضي با 8 گزينه مشاور نداشت به تصويب برسد كه متأسفانه با گذشت قريب به يك سال تا كنون طرح بلوار ولايت جهت بررسي و تاييد نهايي به شورا ارسال نگرديده و سوابقي از نقشه محدود شده شورا نيز در بايگاني موجود نيست كه توجه خاص اعضاي محترم را مي‌طلبد از طرفي شهرداري بدون تاييد شورا گزينه شماره 6 مشاور را جهت تصويب به كميسيون ماده 5 ارسال كه طي بند 41 صورتجلسه مورخ 27/4/90 به تصويب رسيده و طي نامه شماره 303/38841 مورخ 26/8/90 به كليه دستگاه‌هاي ذيربط به استثناي شوراي شهر ارسال نموده كه ضروري است با توجه به حساسيت پروژه و شايعات موجود مبني بر سوء استفاده احتمالي افرادي سودجو در پروژه و با وجود ابهامات در مسير تملك و آزادسازي، وظيفه شوراي شهر حساس‌تر و پررنگ تر جلوه مي‌گردد كه به نظر مي‌رسد با حذف نظر شورا نه تنها بر خلاف روند قوانين و مقررات وظايف شوراها عمل شده است بلكه احتمالاً خواسته و منافع افرادي را تحقق بخشيده لذا ضمن اعتراض اينجانب به اين موضوع، اينجانب درخواست توقف پروژه و كان لم يكن نمودن طرح مصوب فعلي را دارم و با عنايت به وظيفه قانوني و اخلاقي اينجانب به عنوان نماينده مردم و به استناد ماده 78 قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراي اسلامي درخواست توضيح توسط شهردار محترم را دارم.» كه مقرر گرديد موضوع طي نامه‌اي جهت بررسي و پاسخ‌هاي لازم به شهردار محترم ارجاع گردد.
مصوبات :
 
 
          اساسنامه سازمان عمران و نوسازي
 
1- پيرو بند 12 صورتجلسه مورخ 27/7/90 در خصوص تغيير عبارت بهسازي به نوسازي در اساسنامه پيشنهادي سازمان عمران و نوسازي شهرداري يزد به شرح ذيل:
نامه شماره 130/30073- 5/7/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2733- 7/7/90 :
رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد- موضوع: ارسال اساسنامه پيشنهادي سازمان عمران و نوسازي شهرداري يزد- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً با عنايت به بند 2 مصوبه 7/2/1390 شوراي اسلامي شهر يزد، به پيوست اساسنامه اصلاحيه سازمان عمران، به سازمان عمران و نوسازي شهرداري يزد با لحاظ نمودن وظايف سازمان بهسازي و نوسازي در وظايف سازمان پيشنهادي، تقديم مي‌گردد. خواهشمند است ضمن بررسي و تصويب اساسنامه جديد دستورات لازم در خصوص انحلال سازمان بهسازي و نوسازي در راستاي تحقق سازمان عمران و نوسازي را صادر فرماييد. ميروكيلي- شهردار يزد»
 موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون تحول اداري و املاك شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، و همچنين اصلاحات و تغييرات انجام شده اساسنامه پيشنهادي سازمان عمران و نوسازي شهرداري يزد مشتمل بر پنج فصل، 38 ماده و 45 تبصره و 94 بند در 15 صفحه مورد تصويب قرار گرفت .
 
          پروژه كمپوست
 
 
2- لايحه شماره 200/45137-5/10/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4049-4/10/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به بند 3 صورتجلسه مورخ 19/5/90 آن شوراي محترم و با توجه به نظر اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر در خصوص عدم پرداخت هرگونه وجهي به شركت تراكتور سازي تبريز درخصوص پروژه كارخانه كمپوست تا زمان رفع نواقص آن و نظر به حضور پيمانكار در محل و رفع پاره اي از نواقص موجود در خط پردازش و با توجه به اينكه نواقص موجود طي بازديد نماينده محترم شوراي اسلامي شهر در پروژه كمپوست و رئيس محترم كميسيون نظارت و پي‌گيري آن شوراي محترم مورد تأييد ايشان رفع گرديده است لذا پيشنهاد مي گردد با عنايت به درخواست شماره 2003/300 مورخ 7/9/90 شركت ماشين و ابزار تراكتور سازي تبريز و با عنايت به رفع نوافص موجود موافقت فرماييد مبلغ پانصد ميليون ريال (500.000.000 ريال) از محل رديف هزينه هاي پيش بيني نشده با نظر شهردار كسر(539010009) و به رديف اعتباري تكميل كارخانه كمپوست (535020002) اضافه و بابت مطالبات به پيمانكار مربوطه پرداخت گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي حسين صالحيان به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي- شهردار يزد . »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مشروط بر رعايت موارد مندرج در بند 4 صورتجلسه مورخ 30/9/90 اين شورا، مورد تصويب قرار گرفت.
 
          مطالبات سازمان پاركها
 
 
3- لايحه شماره 502/44254-30/9/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4000-3/10/90 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدين وسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظردارد بابت بخشي از مطالبات سال 87 سازمان پاركها و فضاي سبز بر اساس درخواست آن سازمان به شماره430/4900 مورخ 21/6/90 نسبت به جابجايي قطعات واگذاري مندرج در نامه فوق جمعاً به مبلغ000/725/963 ريا ل اقدام نمايد كه در اين خصوص شهرداري قطعات شماره 2470 و 2471 جمعاً به مساحت 390 مترمربع را در نظر گرفته و موضوع به هيأت ارزياب شهرداري ارجاع و طبق نظر هيأت جمعاً مبلغ نهصدو هفتادو پنج ميليون ريال (000/000/975 ريال) برآورد و اعلام نظر گرديده است كه مبلغ يازده ميليون و دويست و هفتادو پنج هزارريال (000/275/11ريال) مابه التفاوت آن نيز در حسابهاي في مابين منظور مي گردد.علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير درخواست سازمان پاركها و فضاي سبز و برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است ،خواهشمنداست موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت امر به ابلاغ فرمايند. ضمناً آقاي قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد . »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
          مساعدت جهت ساختمان موقوفه بيت الزهرا (س)
 
4- در رابطه با مساعدت بابت جريمه تعيين شده از سوي كميسيون شماره چهار ماده صد شهرداري طبق رأي شماره 90/42/ي مورخ 30/2/90 جهت ساختمان موقوفه به نام بيت‌الزهرا (س) و بيت الحسين(ع) واقع در خيابان شهيد مطهري كوچه مسجد مهديه- كوچه حافظ به مبلغ پنج ميليون و چهارده هزارو پانصد ريال (500/014/5ريال) ، موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و با عنايت به موقوفه بودن پلاك فوق مقرر گرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ تعيين شده از رديف ماده 17 سهم خود اقدام نمايد.
 
 
     طرح تقاطع بلوار استقلال با بلوار صابر يزدي
 
5- نامه شماره 600/41467-12/9/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3693-13/9/90 :
 
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد- موضوع: طرح تقاطع استقلال با صابر يزدي- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً با عنايت به نامه معاونت محترم معماري و شهرسازي به شماره 41006 مورخ 9/9/90، به پيوست طرح تقاطع بلوار استقلال با بلوار صابر يزدي جهت هر گونه اقدام ارسال مي‌گردد. ميرشمسي-سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك .»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،  با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، طرح اجرايي فوق مورد تاييد قرار گرفت.
 
     طرح تقاطع خيابان ايثارگران
 
6- نامه شماره 303/43687-28/9/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3931-28/9/90 :
 
« شوراي اسلامي شهر يزد- موضوع: تاييد طرح اجرايي- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً به پيوست چهار نسخه طرح اجرايي گذر 12 متري منشعب از خيابان ايثارگران و فايل كامپيوتري  (CD) آن به انضمام طرح تفصيلي و كپي مصوبه كميسيون ماده پنج آن گذر و گزارش توجيهي طراح ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد پس از بررسي و تاييد، نتيجه را به شهرداري اعلام نمايند. ميروكيلي- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، طرح اجرايي فوق مورد تاييد قرار گرفت.
 
          جابه جايي اعتبار
 
 
7- لايحه شماره 200/41355-12/9/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3679-12/9/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 39918 مورخ 2/9/90 شهرداري منطقه سه، اين شهرداري در نظر دارد مبلغ ششصد ميليون ريال (600.000.000 ريال) را از اعتبار پروژه سرويس بهداشتي در سطح منطقه 3 (537050009) كسر و به اعتبار پروژه تكميل و تجهيز پاركها در سطح منطقه سه (535010004 ) اضافه نمايد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي شيرانيان و دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند. ميروكيلي- شهردار يزد . »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
          افزايش ساعت كاري مشاور
 
8- با توجه به پيشنهاد آقاي خباززاده يزدي رياست كميسيون برنامه و بودجه شورا در خصوص افرايش سقف كاري آقاي عبدالرضا روشن مشاور مالي آن كميسيون در هر ماه از 40 ساعت به 60 ساعت، موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و با توجه به حجم كار زياد و همچنين پي‌گيري امور محوله به ايشان از سوي ساير كميسيون‌هاي داخلي شورا با افزايش ميزان كاركرد نامبرده به مدت 20 ساعت در هر ماه مورد موافقت قرار گرفت. بديهي است حق‌الزحمه مورد نظر مربوط به زماني مي‌باشد كه ايشان بابت ساعاتي كه براي كميسيون برنامه و بودجه صرف وقت مي‌كنند ازشهرداري‌بعنوان‌ساعت‌موظفي‌يااضافه‌كاروجهي‌دريافت ننمايند.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 21 خاتمه يافت.