چهارصدو نود و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدو نود و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   چهارصدو نود و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز‌چهارشنبه مورخ 5/11/90 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي قبولي عزاداري‌ها در ماههاي محرم و صفر به ويژه دهه آخر ماه صفر، فرا رسيدن ماه ربيع‌الاول ماه سرور شادي اهل بيت عصمت و طهارت(ع) را تبريك و تهنيت عرض نمود در ادامه اظهار داشت با توجه به ارسال بودجه پيشنهادي سال 91 شهرداري به شورا و ارجاع آن به كميسيون برنامه و بودجه از اعضاي آن كميسيون خواست تا با برگزاري جلسات منظم و با دقت هر چه بيشتر بررسي‌هاي لازم و اساسي صورت گيرد تا نتيجه نهايي در صحن علني شوراموردتصميم‌گيري‌قرارگيرد،بتوانيم‌رأس‌موعد قانوني بودجه شهرداري را تصويب نماييم.
سپس آقاي كوچك زاده در سخنان پيش از دستور موارد را به شرح ذيل مطرح نمود:
- نام‌گذاري يكي از ميادين يا خيابان‌هاي سطح شهر به نام شهيد والا مقام و دانشمند هسته‌اي مصطفي احمدي روشن.
- درخواست ارسال تمامي دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 91 شهرداري قبل از انتشار به شورا جهت بررسي و اصلاحات ضروري از جمله موارد مصوب شده بابت ماده 101 قانون شهرداري‌ها و مقايسه آن با سال‌هاي قبل و در صورت لزوم اصلاحات انجام گردد و پيشنهاد نمود به جاي ارزيابي توسط كارشناسان رسمي در ماده 101 ارزش املاك بر اساس P 200 محاسبه گردد كه كمتر از نصف قيمت واقعي املاك مي‌باشد.
- در رابطه با ارزش معاملاتي املاك مورد نظر دارايي قيمت محاسبه در سال 91 افزايش 10% (درصد) نسبت به سال 87 عمل گردد.
- بررسي‌هرچه سريعتر موضوع تدفيق محدوده شهر يزد با حضور مشاور شورا و كارشناسان مربوطه.
مصوبات :
          جابه جايي و ايجاد رديف اعتباري منطقه يك
 
1- لايحه شماره200/ 44260-30/9/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3973-30/9/90 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه735/17848مورخ 09/09/90 شهرداري منطقه يك (تصوير پيوست) در حد مبلغ يك ميليارد ريال (1.000.000.000ريال) از محل كد 53710017( پروژه خريد ساختمان شهرداري منطقه يك) كسر و به شرح ذيل نسبت به افزايش ويا ايجاد رديف هاي ذيل اقدام نمايد. افزايش رديف 533010001 ( پروژه زيرسازي وجدول گذاري ، مرمت وروكش آسفالت در سطح منطقه يك) درحد مبلغ چهارصد ميليون ريال (400.000.000ريال).
ايجاد و افزايش رديف 537010018 (پروژه ساماندهي وتجهيز ساختمان اداري منطقه يك) در حد مبلغ ششصد ميليون ريال (600.000.000 ريال) خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. بديهي است مراتب در متمم اصلاحيه پايان سال جاري لحاظ خواهد شد. ضمناً آقاي سيد ابوالفضل كشفي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي- شهرداريزد. »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق با افزايش مبلغ ششصد ميليون ريال (000/000/600ريال) به رديف پروژه زيرسازي و جدول گذاري، مرمت و روكش آسفالت در سطح منطقه يك و ايجاد و افزايش مبلغ چهارصد ميليون ريال (000/000/400ريال) به رديف پروژه ساماندهي و تجهيز ساختمان اداري منطقه يك مورد تصويب قرار گرفت.
 
          تملك پلاك متعلق به آقاي حسين قطب الديني
 
 
2- لايحه شماره 502/43765-28/9/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3938-29/9/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد با عنايت به درخواست شهرداري منطقه سه يزد به شماره 4674 مورخ 1/3/90 و جلسه توافقات مورخ 1/4/90 مبني برخريد ملك متعلق به آقاي حسين قطب الديني به شماره پلاك1744/1/4634 بخش 4 يزد واقع در قاسم آباد كوچه انديشه روبروي پارك ساختمان اداري شهرداري منطقه سه يزد كه هم اكنون داراي كاربري مسكوني بوده و پروانه ساختمان نيز صادر گرديده و به صورت نيمه ساز مي باشد جهت احداث تأسيسات و تجهيزات شهري جمعاً به مبلغ نهصدو پنجاه ميليون ريال (000/000/950 ريال) از محل كد 531020002 (تملك املاك واقع در طرح هاي عمراني تهاتر) اقدام نمايد.علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه كه در 5 بند تنظيم گرديده و به امضاي مالك نيز رسيده است و برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت ملك بر روي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت امر به ابلاغ فرمايند تا پس از تغيير كاربري اقدام لازم صورت پذيرد. 

43765

 
ضمناً آقاي قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد.»

 

موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بازديد انجام شده توسط تني چند از اعضاي شورا و نيز بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد جهت تعيين و شناسايي افراد قاصر و مقصر در اين زمينه، كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا موضوع را پي‌گيري نمايد.
 
          صورتجلسه مشترك شوراي شهر و بنياد شهيد
 
3- نامه شماره 6695/820/250-8/10/90 بنياد شهيد و امور ايثارگران استان يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4108-10/10/90 به شرح ذيل :
« رئيس محترم شوراي شهر يزد- سلام عليكم- با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و احترام، به پيوست صورتجلسه مشترك شوراي هماهنگي ايثارگران با اعضاء محترم شوراي شهر يزد را ايفاد مي‌دارد. استدعا دارد دستور فرماييد اقدام لازم جهت اجرايي نمودن مصوبات معمول فرمايند كه مزيد تشكر است.
محمد مهدي فرهنگ دوست- مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان يزد»
«صورتجلسه مورخ 21/7/90»
1- مقررگرديديك نفرازاعضاي شوراي شهر يزددر جلسات آتي شوراي هماهنگي ايثارگران شركت نمايند.
2- مقرر گرديد نماينده‌اي از بنياد شهيد و امور ايثارگران در كميسيون فرهنگي شوراي شهر يزد با موضوعات ترويج فرهنگ ايثار و شهادت شركت نمايند.
3- مقرر گرديد جلسه‌اي با حضور شهردار محترم- سازمان فرهنگي، تفريحي و ... شهرداري- مدير كل بنياد تشكيل و در رابطه با موضوعات ذيل تصميم‌گيري شود.
1-3- پي‌گيري لازم نسبت به مكانيزه نمودن پل عابر پياده در روبروي بنياد شهيد.
2-3- پل روبروي بنياد شهيد جهت تبليغات مرتبط با ترويج فرهنگ ايثار و شهادت.
3-3- تابلوهاي كوچه‌هايي كه مزين به نام شهداست به تصوير شهداي والامقام مزين گردد.
4-3- بازسازي تابلو خيابان‌هايي كه به نام شهداست.
5-3- تهيه كارت‌هاي ويژه جهت پارك وسايط نقليه جانبازان.
6-3- نام‌گذاري كوچه‌هاي سطح شهر بنام شهدا.
موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق مواردبه‌شرح‌ذيل‌موردتصويب قرار گرفت:
رديف1: مقرر گرديد آقاي فقيه خراساني به عنوان نماينده شورا در جلسات آتي شوراي هماهنگي ايثارگران شركت نمايند.
رديف 2: مقرر گرديد در جلسات كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا از نماينده بنياد شهيد و امور ايثارگران با موضوعات ترويج فرهنگ ايثار و شهادت دعوت بعمل آيد.
رديف 2-3: در خصوص پل عابر پياده روبروي بنياد شهيد جهت تبليغات مرتبط با ترويج فرهنگ ايثار و شهادت مقرر گرديد هماهنگي‌هاي لازم با سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري معمول گردد.
رديف 3-3 : مقرر گرديد تابلوهاي كوچه‌هايي كه مزين به نام شهدا مي‌باشد توسط شهرداري به صورت مستقل و به اندازه بودجه مصوب و يا با مشاركت بنياد شهيد و امور ايثارگران به تصوير شهداي والامقام مزين گردد.
رديف4-3: از دستگاه‌هاي مربوطه كه در بازسازي تابلو خيابان‌هايي كه بنام شهداست همكاري داشته‌اند تقدير و تشكر شود و از آنان خواسته شود كه كار را در چارچوب بودجه و يا به صورت مشاركت ادامه دهند.
رديف5-3: در خصوص تهيه كارت‌هاي ويژه چهت پارك وسايط نقليه جانبازان ، مقرر گرديد شهرداري در اين زمينه تمهيداتي بيانديشد (از قبيل برچسب و غيره ).
رديف 6-3: در خصوص نام‌گذاري كوچه‌هاي سطح شهر بنام شهدا، بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌توانند پيشنهادات خود را به كميته نام‌گذاري شهرداري (سازمان رفاهي تفريحي) ارسال نمايد.
 
          قنات زارچ
 
4- لايحه شماره 200/45015-4/10/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4065-6/10/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به درخواست شماره 35023 مورخ 3/8/90 نماينده محترم قنات زارچ مبني بر خرابي مسير اين قنات در اثر عبور و مرور وسايل نقليه سبك و سنگين ناشي از احداث بلوار استقلال كه ممكن است با بي توجهي و عدم مرمت و بازسازي به موقع مشكلات بزرگي را به وجود آورد‌، لذا اين شهرداري در نظر دارد با توجه به عدم اعتبار لازم اين رديف در بودجه سال جاري با هدف رفع خطر و بهسازي اين قنات قديمي مبلغ هشتاد ميليون ريال براي بازسازي آن از محل رديف 539010009 بودجه در اختيار شهردار كسر و به رديف 532030011 مرمت وپوشش وبهسازي جويها منطقه يك اضافه نموده و مبلغ مورد نظر را پس از بازسازي و تأييد واحد نظارت در وجه استاد محمد نايبي (نماينده قنات زارچ) پرداخت نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي سيد ابوالفضل كشفي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 صبح خاتمه يافت.