چهارصدو شصت و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدو شصت و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   چهارصدو شصت و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح ‌روز چهارشنبه مورخ 23/6/90 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند، اظهار داشت با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده با استاندار محترم در خصوص پي‌گيري مسائل و مشكلات مربوط به واگذاري زمين توسط سازمان مسكن و شهرسازي به شهرداري قرار است هفته آينده اين موضوع با مسئولين مربوطه مورد بررسي قرار گيرد كه از اعضاي محترم شورا خواست تا ضمن حضور در آن جلسه، بررسي‌هاي لازم را در اين زمينه و جمع بندي نمودن آن مسائل داشته باشند تا ان‌شاءا... هر چه زودتر موضوع حل و فصل گردد.
 
 مصوبات :
      اصلاح آئين نامه تقسيط مطالبات شهرداري
 
1- لايحه شماره 230/27676-20/6/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2452-21/6/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي‌آن، آيين‌نامه تقسيط مطالبات شهرداري به شرح ذيل پيشنهاد مي‌گردد:
ماده 1 : اين آئين نامه به منظور ايجاد وحدت رويه تقسيط بدهي هاي شهروندان به شهرداري و كمك به متقاضيان و تكريم ارباب رجوع تنظيم گرديد.
ماده2 : پرداخت كليه بدهي‌ها ، اعم از عوارض و جرائم و هزينه خدمات مشمول اين آيين‌نامه خواهند بود.
ماده 3 : به منظور وصول به هنگام درآمدها و انجام به موقع خدمات و جهت تشويق مؤديان به پرداخت نقدي و در جهت صرفه و صلاح شهرداري ، مودياني كه كل بدهي خود ( شامل عوارض و جرائم و بهاي خدمات و ... ) رابصورت نقدي پرداخت نمايند، مشمول تخفيف نقدي عوارض‌به ميزان ده درصد (10%) خواهند شد.
تبصره : عوارض نوسازي، حق تشرف ، بهاي خدمات پسماند و بهاي خدمات آتش نشاني واحدهاي مسكوني تك واحدي و جرايم مقرر در قانون تجميع و قانون ماليات بر ارزش افزوده ، آراي صادره توسط كميسيون ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداري ها مشمول تخفيف مندرج در بند 3 نمي‌گردند.
ماده 4 : شهرداري مجاز است حداقل 30% مبلغ بدهي را به صورت نقدي و ما بقي را حداكثر در 36 ماه تقسيط نمايد.
تبصره 1 : شهردار ميتواند به مديران مناطق و ناحيه تاريخي و مدير درآمد شهرداري مركز تفويض نمايد كه با اخذ حداقل 30% مبلغ بدهي به صورت نقدي مابقي را در 36 ماه و يا 20%بصورت نقدي و مابقي در 24 ماه تقسيط نمايند.
تبصره 2:در خصوص موارد خاص با دستور شهردار و تصويب كميته اي متشكل از معاونت اداري مالي و مدير منطقه و مدير درآمدهاي عمومي و تا حداكثر 36 ماه قابل تقسيط خواهد بود.
ماده 5 : بدهي خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، فرزندان و همسر شهيد) و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با بيش از 3 ماه حضور در جبهه و افراد بي بضاعت صرفاً با داشتن دفترچه تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و بهزيستي ، تا سقف 100 ميليون ريال و حافظان كل قرآن كريم كه با معرفي مراجع ذيربط (سازمان تبليغات اسلامي ، اتحاديه مؤسسات و مراكز قرآني و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي) معرفي مي‌شوند براي يكبار تا 36 ماه بدون رعايت ماده 4 تقسيط خواهد شد و در صورتيكه بدهي بيش از اين مبلغ باشد ، مبلغ مازاد بر اساس ماده 4 وصول مي‌گردد.
ماده 6: در صورت عدم وصول چك هاي تقسيطي در سررسيدهاي مقرر و يا عدم پرداخت اقساط (ظرف مدت 20 روز از تاريخ سررسيد) شهرداري مي‌تواند ضمن حال نمودن كليه ديون مؤجل ، عوارض را به نسبت بدهي‌هاي معوقه بر اساس تعرفه روز پرداخت ، محاسبه و به همراه خسارت وصول چك برگشتي از مؤدي دريافت نمايد.
ماده 7 : شهرداري‌هاي مناطق موظفند از پاسخ به استعلام متقاضياني كه به هرصورت چك‌هاي آنها در موعد مقرر وصول نشده تا تأديه كل بدهي معوق مؤدي به صورت نقد خودداري نمايند.
ماده 8 : صدور مفاصا حساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي مربوط به ملك مورد نظر است.
ماده9: به شهرداري اجازه داده مي شوداز بين مؤدياني كه عوارض وديگر بدهي‌هاي خودرا بصورت نقدي پرداخت نمايند براي هر فصل به قيد قرعه به يك نفر يك دستگاه پرايد جايزه اعطاء نمايد.
اين آيين‌نامه در9 ماده و 3 تبصره تنظيم گرديده و پس از تصويب آيين‌نامه هاي مرتبط قبلي كان لم يكن تلقي مي‌شود. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      تعيين نرخ سرويس مدارس دانش‌آموزان
 
2- نامه شماره 18/20932-27/5/90 مدير كل آموزش و پرورش استان يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2270- 1/6/90 با موضوع ارسال صورتجلسه كارگروه ماده 18 بابت تعيين نرخ خدمات مربوط به اياب و ذهاب دانش‌آموزان مدارس استان يزد در سال تحصيلي جديد توسط مؤسسات ميني‌بوسراني و تاكسيراني، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون خدمات شهري شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق با افزايش نرخ خدمات و سرويس‌دهي براي سال تحصيلي جديد (91-90) به ميزان پانزده درصد (15%) نسبت به سال تحصيلي گذشته مورد تصويب قرار گرفت.
 
      مجوز فروش املاك شهرداري
 
3- لايحه شماره 200/22022- 11/5/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1898- 13/5/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 38750 مورخ 13/08/89 به پيوست يك نسخه از ليست املاك قابل فروش شهرداري منضم به نظريه كارشناسي رسمي مورخ 25/11/89 جهت استحضار ارسال ، خواهشمند است به استناد ماده 13آيين نامه مالي شهرداري‌ها موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرماييد شهرداري يزد نسبت به فروش املاك مذكور از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. ضمناً آقاي احمد قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بازديد انجام شده و بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      ابلاغ و پرداخت تفاهم نامه نگهداري فضاي سبز
 
4- لايحه شماره 200/18848- 23/4/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1700- 23/4/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه 430/2661 مورخ 2/4/1390 سازمان پارکها در خصوص پرداخت وجه صورت وضعیت تفاهم نامه 221/12940 مورخ 22/3/1390 به استحضار می‌رساند با توجه به اتمام تفاهم نامه قبل و لزوم و اهمیت نگهداری فضای سبز شهر این شهرداری با توجه به تفویض اختیار سال قبل نسبت به تنظیم تفاهم نامه جدید اقدام نموده، در حال حاضر با توجه به ابلاغ بند1 صورتجلسه مورخ 18/3/90 (تفویض اختیار) قادر به ابلاغ و پرداخت وجه بابت کار انجام شده نمی باشد اجازه فرماییدبه استناد ماده 19 آئین نامه مالی تفاهم نامه مذکور درحد اعتبار مصوب چهل ميلياردو يكصدو بيست ميليون ريال (40.120.000.000 ریال )ردیف535010006 نگهداری فضای سبز منطقه یک ،535010007 نگهداری فضای سبز منطقه دو، 535010008 نگهداری فضای سبز منطقه سه ،5350100010 نگهداری پارک کوهستان و بزرگ شهر ،535010031 نگهداری فضای سبز 59 هکتاری ابلاغ و پرداخت گردد.خواهشمند است پس از تصویب امر بر ابلاغ فرمايید. ضمناً خانم مرشدی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
      اجاره پاركينگ طبقاتي خيابان قيام
 
5- لايحه شماره 200/24891- 30/5/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2188- 30/5/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست يك نسخه تصوير كارشناسي رسمي به شماره 23990 مورخ 24/5/90 در خصوص تعيين اجاره بهاي سال 90 پاركينگ طبقاتي شهرداري واقع در خيابان قيام جنب مسجد ملااسماعيل به مبلغ اجاره بهاي ماهيانه هيجده ميليون و چهارصد هزارريال (18.400.000ريال) ارسال مي‌گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرماييد شهرداري يزد به استناد ماده 13 آيين‌نامه مالی از طريق مزايده عمومي نسبت به واگذاري پاركينگ مذكور اقدام نمايد. ضمناً آقاي ميرعلايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق با قيمت پايه به مبلغ هيجده ميليون و چهارصد هزارريال (000/400/18ريال) مشروط به اصلاح نواقص اعلام شده توسط كارشناس مربوطه، مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
      تهيه تقويم آموزشي
 
6- لايحه شماره 200/18769- 22/4/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1679- 22/4/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 7882 مورخ 11/12/89 سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد مبني بر تهيه تقويم آموزشي طبق روال سالهاي گذشته، اين شهرداري در نظر دارد تفاهم نامه‌اي به استناد ماده 19 آيين‌نامه مالي به صورت ترك تشريفات در حد مبلغ دويست ميليون ريال (200.000.000ريال) از محل اعتبارات در اختيار شهرداركد 539010009 منعقد نمايد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي صالحیان به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      اجراي طاق نصرت محله كوچه بيوك
 
7- لايحه شماره 200/21423- 8/5/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1855- 9/5/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، سازمان رفاهي تفريحي در نظر دارد نسبت به اجراي طاق نصرت در محله كوچه بيوك از محل اعتبارات داخلي در حد مبلغ پنجاه ميليون ريال (50.000.000ريال) اقدام نمايد. لذا خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي علي‌رضا عسكري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
 
 
      افزايش مبلغ قرارداد مؤسسه ميني بوسراني شهاب
 
8- لايحه شماره 200/25300- 2/6/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2229- 2/6/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به بند 2 صورتجلسه 08/10/89 آن شوراي محترم در خصوص افزايش نرخ كرايه ميني بوسها در راستاي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در خصوص قرارداد شماره 221/63121 مورخ 17/02/89 با موضوع سرويس اياب و ذهاب پرسنل شهرداري در مسيرهاي زارچ،اشكذر،فيروزآباد و بالعكس،از آنجا كه افزايش 15% هزينه سوخت در رديف مربوطه فاقد اعتبارلازم مي باشد خواهشمند است موافقت فرماييد در راستاي اجراي مصوبات آن شوراي محترم مبلغ 8.280.000 ريال به رديف 512204004كرايه ماشين آلات شهري افزايش و از رديف511205008هزينه هاي مطالعاتي وتحقيقاتي كاهش و اصلاحات لازم در متمم بودجه لحاظ گردد. ضمناً آقاي دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.  ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
      اخذ مجوز حفر چاه جذبي
 
9- لايحه شماره 200/21330- 8/5/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1848- 8/5/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به درخواست مديران مناطق شهرداري در خصوص حفر چاههاي جذبي، خواهشمند است اجازه فرماييد طبق روال سنوات قبل شهرداري‌هاي مناطق پس از حفر چاه توسط اهالي و انجام كنترل‌ها و بازديد لازم و تاييد ناظر مربوطه نسبت به پرداخت 50% هزينه حفر چاه به متقاضي از محل رديف 532040001 حفر چاه جذبي و حداكثر تا سقف سه ميليون ريال (000/000/3ريال) اقدام نمايد. بديهي است مسئوليت حسن انجام كار و جمع‌آوري اسناد مثبته در خصوص پرداخت مربوطه به عهده مديران مناطق خواهد بود. خواهشمند است در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي احمد زرگرباشي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      عملكردجايگاههاي سوخت گاز (CNG)
 
10- در خصوص عملكرد جايگاههاي سوخت گاز (CNG) توسط شهرداري، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسات برگزار شده با حضور مسئولين مربوطه در كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا و بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
الف- با توجه به عدم رعايت قانون واگذاري و محرز بودن تخلفات اداري و عدم شفاف سازي پيشنهاد مي‌گردد شهردار محترم شخص معتمد ديگري را بعنوان مسئول جايگاههاي CNG معرفي و آقاي مجيد آزادي نيز بعنوان كارمند با ايشان همكاري تا كليه سوابق، مدارك و مستندات جمع‌آوري و با نظارت نماينده حراست و ارزشيابي تحويل حوزه معاونت اداري و مالي گردد.
ب – كارگروهي با حضور نماينده كميسيون نظارت (يكي از اعضاء)، آقايان رحيمي‌نژاد حراست شهرداري، آزادي مشاور كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا، روشن مشاور مالي شورا، پيرنيا معاون اداري و مالي و كريمي مشاور حقوقي شورا تشكيل و طي مدت زمان بيست روز از زمان تصويب شورا ضمن بررسي موضوع گزارش تكميلي و نهايي خود را به شورا ارائه نمايند.
ج- كليه افرادي كه در رابطه با عدم رعايت قانون و تشريفات اداري جهت واگذاري جايگاهها كوتاهي نموده‌اند مي‌بايست به تناسب مسئوليت مورد برخورد قانوني قرار گرفته و عنداللزوم به مراجع قضايي معرفي شوند.
د- با توجه به اينكه مبحث جايگاههاي CNG جنبه مشاركتي نداشته از حوزه مشاركت‌هاي شهرداري خارج و در حوزه معاونت اداري و مالي قرار گيرد.
 
      مسائل و مشكلات مربوط به شهرك مشاغل مزاحم شهري
 
11- در رابطه با بررسي مسائل و مشكلات مربوط به شهرك مشاغل مزاحم شهري و عدم اجرايي شدن مصوبات شوراي اسلامي شهر در اين زمينه توسط شهرداري ، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسات برگزار شده با حضور نماينده هيأت امناي آن شهرك و مسئولين مربوطه در كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا و بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
الف- شهرداري (حوزه معاونت خدمات شهري) در خصوص رسيدگي به نظافت و جمع‌آوري و حمل زباله‌ها و همچنين رسيدگي به فضاي سبز شهرك اقدام عاجل داشته تا متعاقباً اداره درآمد شهرداري بتواند به پشتوانه كارهاي خدماتي صورت گرفته نسبت به اخذ عوارض پسماند و حق كسب و پيشه و ساير بدهي‌هاي صنوف مستقر اقدام نمايد.
ب- مقر گرديد آقاي آرمان نسب (يكي از اعضاي هيأت امناء) بعنوان نماينده شهرداري در شهرك مشاغل معرفي تا كليه امور مربوط به كسبه حاضر در شهرك با شهرداري و ديگر سازمان‌ها را ساماندهي و پي‌گيري نمايد.
 
      تملك بخشي از پلاك واقع در طرح 18 متري ايثارگران
 
12- لايحه شماره 502/26452- 12/6/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2353- 13/6/90 :
« احتراماً به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 7673و7608 بخش 4 يزد واقع در طرح18 متري حد فاصل ايثارگران به بلوار امام جعفر صادق(ع) و به وكالت آقاي احمد ياوري اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ دو ميلياردو دويست و پنجاه ميليون ريال (000/000/250/2 ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ يك ميلياردو ششصدو ميليون ريال (000/000/600/1ريال) جمعاً مبلغ ششصدو پنجاه ميليون ريال (000/000/650ريال) مالك بستانكار شهرداري مي‌باشد كه مقرر شد با موافقت مالك مبلغ بستانكاري پانصد ميليون ريال (000/000/500 ريال) تعيين گردد و بعنوان معوض يك قطعه زمين به شماره 2473 از اراضي مهرآوران به مبلغ پانصد ميليون ريال (000/000/500 ريال) به ايشان واگذار گردد و مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري مي باشد. علي‌هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد531020002 تملك املاك واقع در مسير طرحهاي عمراني تهاتري اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي احمد قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/9 خاتمه يافت.