چهارصدو شصت و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدو شصت و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   چهارصدو شصت و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/18 ‌روز يك‌شنبه مورخ 17/7/90 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) ، فرا رسيدن ميلاد سراسر با سعادت هشتمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت حضرت علي‌ابن موسي الرضا(ع) را بر همگان تبريك و تهنيت عرض نمود. وي در ادامه روايتي از حضرت امام رضا (ع) به اين شرح عنوان نمود « مؤمن، مؤمن نيست مگر اينكه سه خصلت در درون او وجود داشته باشد. 1- سنتي از پروردگار، كه انسان بايد راز نگه‌دار باشد. 2-سنتي از پيامبر، يعني اينكه انسان بايد با مردم مدارا و خوش‌رفتار باشد. 3- سنتي از ولي خدا اميرالمؤمنين، بدين معنا كه انسان بايد در مقابل سختي‌ها و ناملايمات زندگي صبور و بردبار باشد.»
سپس آقاي حرزاده با عرض تبريك ميلاد مسعود حضرت امام رضا(ع)، ضمن ابراز گلايه از شهرداري بدليل عدم اجراي مصوبه شورا در خصوص پارچه‌نوشته‌ها، تراكت‌ها، بنرها، نصب داربست فلزهاي غيرمجاز در سطح شهر و عدم جمع‌آوري آن توسط شهرداري، خواستار پي‌گيري اين موضوع از سوي شهردار محترم و همچنين اجرايي نمودن مصوبات شورا در اين زمينه گرديد.
در ادامه جلسه آقاي ميروكيلي در خصوص اقدامات انجام شده توسط شهرداري در رابطه با فروش زمينهاي متعلق به شهرداري واقع‌در ميدان حضرت امام حسين(ع) و بلوار طالقاني از طريق مزايده عمومي طبق نرخ كارشناسي توضيحاتي ارائه نمود كه در اين راستا هر يك از اعضاي شورا نقطه نظرات و پيشنهادات خود را مطرح نمودند كه مقرر گرديد موضوع با قيد فوريت در اولين جلسه كميسيون برنامه و بودجه بررسي‌هاي لازم معمول و نتيجه جهت تصميم‌گيري نهايي به صحن علني گزارش شود.
سپس با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده قبلي با حضور آقايان مهندس اميري و حيدري معاونين سابق شهرداري كه اخيراً به درجه بازنشستگي نائل آمدند به پاس زحمات و خدمات و فعاليت‌هاي ارزشمند آنان در طول 30 سال خدمت، در صحن علني شورا با اهداء لوح سپاس از آنان تجليل بعمل آمد.
 
 
مصوبات :
      پيشنهاد اصلاح بعضي از رديف‌هاي درآمد
 
1- لايحه شماره 230/27853-22/6/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2489-24/6/90 :
« احتراماً به استناد ماده76 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، در جهت رعايت حال شهروندان و همچنين تسهيل در سيستمي نمودن محاسبه عوارض اصلاحاتي به شرح ذيل پيشنهاد ميگردد:
1- تبصره ذيل به بند 1 توضيحات ابتداي تعرفه اضافه شود:
تبصره: در محاسبه عوارض، عمق بندی بر اساس سند مالکيت و بر مبنای معبر اصلی لحاظ می گردد . همچنين به منظور تشويق مؤدياني كه اقدام به عقب نشيني جهت رعايت پاركينگ برمعبر و يا نوار سبز نموده و مساحت آنرا از سند مالكيت خارج مي نمايند،در محاسبه عوارض(آندسته از عوارضی که مشمول عمق بندی می باشند)، مبناي عمق بندي نيز از بر معبر اصلي در نظر گرفته می شود.
2 – تبصره ذيل بند 5 توضيحات ابتداي تعرفه به شرح ذيل اصلاح گردد:
تبصره : درصورتيكه مؤدي قادر به پرداخت بدهي وعوارض صدور پروانه به صورت نقدي باشد، شهرداري مي تواند عوارض مربوطه را بر اساس درخواست مؤدي و دستورالعمل تهيه نقشه دريافت نموده و مؤدي تا يكسال از زمان پرداخت عوارض مهلت دارد تا نسبت به اخذ پروانه اقدام نمايد. درصورتيكه بعد از يكسال پروانه ساختماني به هر دليل صادر نگردد و عوارض افزايش يابد مشمول پرداخت ما به التفاوت خواهد شد.
بديهي است درصورتي كه در زمان اخذ پروانه متراژ مورد درخواست اضافه شود،عوارض زيربناي مساحت اضافه شده به نرخ زمان اخذ پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
3- بند 8 توضيحات ابتداي تعرفه به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
اگر براي تمديد پروانه ساختماني اعم از تجاري، اداري ، مسكوني و .... در مهلت پروانه اقدام به تمديد پروانه (درخواست تمديد ) شود براي رديف 1 براي مرتبه اول و دوم ، براي رديف2 براي مرتبه اول ، براي رديف 3براي مرتبه اول و دوم وبراي رديف 4 براي مرتبه اول مشمول عوارض تمديد   نمي شود و تاريخ شروع تمديد بلافاصله بعد از آخرين روز مهلت پروانه و يا آخرين روز مهلت تمديدي قبلي خواهد بود و در صورتي كه اقدام بعد از مهلت پروانه و يا براي مرتبه هاي علامت دار(*) باشد اگر ساختمان داراي اسكلت و سقف باشد مشمول 10% و در صورت احداث فقط اسكلت مشمول 20% و چنانچه در حد اسكلت نباشد مشمول 30% عوارض روز خواهد گرديد.
تبصره : در جهت رعايت حال شهرونداني كه بيش از 5 سال از تاريخ صدور پروانه آنها گذشته است و درخواست تمديد پروانه دارند ، شهرداري مجاز است با اخذ عوارض تمديد طبق ضرايب فوق به اضافه يك درصد به ازاي هر سال مازاد بر 5 سال ، پروانه آنها را تمديد نمايد و پروانه هاي تا 1000 مترمربع را براي يك سال و بيش از 1000 متر را براي دو سال قابل تمديد خواهد بود . پروانه هاي صادره در سال 82 و ماقبل كه هيچ گونه ساخت و سازي بر روي آنها صورت نگرفته ، مشمول اين بند نمي باشند و مي‌بايست مجدداً پروانه اخذ نمايند .
 
رديف
مساحت زيربنا (متر)
مهلت شروع
مهلت اتمام عمليات
تمديد مرتبه اول
تمديد مرتبه دوم
تمديد مرتبه سوم
جمع مهلت
1
تا 600
1
1
1
1
1 *
5
2
از600تا2000
1
2
1
1 *
__
5
3
از2000تا5000
1
2
1
1
__
5
4
از5000 به بالا
1
3
1
__
__
5
 
4- بند 1-1) عوارض صدور پروانه ساختماني تك واحدي به شرح ذيل اصلاح گردد:
 تا 200 متر مربع زير بنا به ازاي هر متر مربع                                           p 75/0
مازاد بر 200 تا 250 متر مربع زير بنا به ازاي هر متر مربع                         p 2
مازاد بر 250 تا 300 متر مربع زير بنا به ازاي هر متر مربع                         p 6
مازاد بر 300 تا 500 متر مربع زير بنا به ازاي هر متر مربع                         p 7
مازاد بر 500 تا 600 متر مربع زير بنا به ازاي هر متر مربع                         p 15
مازاد بر 600 متر مربع زير بنا به ازاي هر متر مربع                                    p 20
 
تبصره1: حداقل P برابر 1500 ريالمي باشد.
تبصره2 : خانواده معظم شهداء (پدر ،مادر،فرزندان،و همسر شهيد) و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با بيش از شش ماه حضور در جبهه بصورت بسيجي، براي يكبار از پرداخت عوارض تا يكصد(100) متر مربع زير بنا معاف مي باشند.
نحوه محاسبه عوارض زير بنا مشمولين تبصره 2 :
(  100- مساحت كل زير بنا)× (عوارض كل زيربنا)
                                         مساحت كل زيربنا    
تبصره4 : با توجه به ماده 97 قانون بودجه سال 90 کل کشور حذف مي گردد.
5- بند 3 توضيحات رديف 2 حذف گردد.
6- رديف 2 ( عوارض زير بناي ساختمانهاي بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه) :
رديف1-2 ، 2-2 ، 3-2 ، 4-2 ، 5-2 ، 6-2 ،7-2 و 8-2 حذف وتحت رديف1-2 بشرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
1-2 ) عوارض زير بناي بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه ساختمانهاي احداثي از سال 83 به بعد :
عوارض زير بناي ساختمانهاي بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه برابر است با 5/1(يك و نيم ) برابر عوارض صدور پروانه (رديف 1-1) بر اساس مساحت كل زير بنا
تبصره 1 : حداقل p برابر با 1500 ريال مي‌باشد.
تبصره2 : عوارض محاسبه شده بر اساس اين رديف در سال 90 نبايد از عوارض رديف هاي حذف شده بيشتر باشد.
7- بند 3 از ردیف 10-4 و تبصره 4 بند 2-10-4 برای ساختمانهای احداثی در سال 89 و90 به شرح ذيل اصلاح می شود:
در صورتي كه مساحت كسري فضاي باز معادل حداقل حد نصاب تفكيكي (طرح مصوب ملاك عمل شهرداري) باشد مؤدي ملزم به تأمين آن در شعاع مناسب (به تشخيص شهرداري) مي باشد و بايد سند آن با كاربري فضاي باز شهري به نام شهرداري گردد.فضاي باز تأمين شده بايد حداقل به ميزان كسري فضاي باز بوده و از نظر ارزش نبايد كمتراز عوارض محاسبه شده باشد. در صورتی که به تشخيص شهرداري مالک نتواند فضای باز مورد نياز را در شعاع مناسب تأمين نمايد شهرداری مجاز است به ازای هر متر مربع فضای باز بيش از حد نصاب تفکيکی p 200 دريافت نمايد.
8- تبصره ذيل به رديف 3-10-4 اضافه گردد:
ساختمانهاي احداثي سال 65 و ماقبل كه در عكس هوايي سال 65 مشخص مي‌باشد از پرداخت عوارض كسر فضاي باز معاف مي‌باشند.
9- باتوجه به اينكه تعرفه خاصي براي كاربريهاي تجهيزات و تأسيسات شهري در تعرفه مصوب ، پيش بيني نشده و در حال حاضر بر اساس تجاري محاسبه مي‌شود ، لذا پيشنهاد مي‌گردد :
 تبصره ذيل به بند 4-5 ، 4-6 ، 2-10 ،11 ، 12 ،14 ، 18 ،19 ،23 و42 اضافه گردد:
تبصره : عوارض كاربريهاي تجهيزات و تأسيسات شهري مشابه صنعتي محاسبه مي گردد.
10- بند 4 و 10 از توضيحات رديف 2-10 به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
 ساختمانهاي تجاري احداثي درسال 65 و ما قبل كه در نقشه هوايي بوده و قبل از بخشنامه 34/3/1/1087 مورخ 19/1/69 در كميسيون ماده صد و يا محاكم قضايي ذيربط منتهي به صدور رأي شده و حكم صادره قطعيت يافته و يا ساختمان قبل از بخشنامه فوق الاشاره به بهره برداري (ملاك تاريخ نصب كنتور برق)رسيده باشد از پرداخت عوارض كسر پاركينگ  معاف خواهند بود.مشروط به اينكه ماهيت استفاده از آن ساختمان ( از سال 65 به بعد) به گونه اي تغييرنكرده باشند كه پاركينگ مورد نياز اضافه شده (مثل تبديل تجاري به بانك و يا افزايش واحدها ) باشد.
بديهي است در صورت بازسازي و يا تجديد بنا (تعويض سقف)مشمول ضوابط روز پاركينگ خواهند بود.
11- تبصره 4 رديف 13 تعرفه به شرح ذيل اصلاح گردد:
تبصره 4: چنانچه متراژ سطوح خدمات محاسباتي بالاي حد نصاب تفكيكي( بر اساس طرح مصوب ملاك عمل شهرداري ) باشد و بنا به تشخيص شهرداري امكان واگذاري قطعه زمين از سوي مالك وجود نداشته باشد، شهرداري مجاز است با توافق مالك، به ازاي هر متر مربع سطوح خدمات بيش از حد نصاب تفكيكي p 250 دريافت نمايد.
تبصره ذيل به رديف 13 تعرفه به شرح ذيل اضافه گردد:
تبصره: سطوح خدمات به اراضي خارج ازمحدوده خدماتي تعلق نمي‌گيرد. بديهي است اگر در زماني اين اراضي داخل محدوده خدماتي شهر گردند، مشمول ضوابط روز خواهند شد.
12- تبصره ذيل به رديف 17 تعرفه درخصوص عوارض حق مشرفيت اضافه شود:
تبصره : حداكثر عمق براي محاسبه ‌عوارض حق‌ مشرفيت املاكي كه داراي عمق بيش از100متر مي‌باشد100متر در نظر گرفته شود.
13- تبصره ذيل به رديف 22 تعرفه به شرح ذيل اضافه گردد:
تبصره:بهاي خدمات بنگاهها و فروشگاه هاي داراي محوطه روباز مشمول واحدهاي مستقر در خارج از محدوده خدماتي نمي گردد.
14- تبصره ذيل به رديف 23 تعرفه به شرح ذيل اضافه گردد :
 بهاي خدمات استفاده از ساختمانهاي احداثي در كاربري غير مرتبط مشمول واحدهاي مستقر در خارج از محدوده خدماتي نمي گردد.
15- تبصره ذيل به رديف 28 تعرفه به شرح ذيل اضافه گردد:
شركت‌ها و كارخانجات و واحدهاي تجاري كه در مجموع بيش از 100 متر مربع تابلو دارند و حاضر به پرداخت عوارض تابلو به صورت يكجا و نقدي باشند مشمول 60% تخفيف عوارض تابلو سال 89 به بعد خواهند شد.                                                                                                                                                     
16-رديف29 تعرفه با توجه به دادنامه شماره113مورخ16/3/90هيئت‌عمومي‌ديوان‌عدالت‌اداري‌حذف گردد.
17- تبصره ذيل‌ به بند 9 رديف 42 (عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري و تراكم ) اضافه گردد.
تبصره : املاك زير حد نصاب تفكيكي كه داراي شرايط ذيل مي باشند ، مشمول پرداخت عوارض زير حدنصاب به ازاي هر مترمربع مابه التفاوت مساحت موجود با حدنصاب تفكيكي ، p 10 خواهند بود .
الف ) پلاك موردنظر در بين دو پلاك ساخته شده قرار داشته باشد كه امكان تجميع آن با پلاك همجوار طبق تشخيص شهرداري وجود نداشته باشد.
ب ) پلاك به گونه اي باشد كه بيش از يك حد آن به معبر منتهي شود و امكان تجميع آن با پلاك همجوار طبق تشخيص شهرداري وجود نداشته باشد .
ج ) قسمتي از پلاك در معبر قرار گرفته و مابقي پلاك زير حدنصاب تفكيكي باشد و امكان صدور پروانه وجود داشته باشد .
18- موارد ذيل از دريافت پروانه و پرداخت عوارض معاف مي باشند :
الف) سرويس بهداشتي در حياط به مساحت حداكثر 3 متر مربع زيربناي مفيد.
ب) سايبان خودرو در حياط با مصالح غيربنايي با ارتفاع برابر ديوار حياط حد اكثر 25 متر مربع.
ج) قفسه‌بندي وسقف كاذب درداخل مغازه بامصالح غيرثابت وغيربنايي از جمله با نبشي و نئوپان و ورق.
د)سايبان‌روي درب ‌منازل ودرب‌حياط مشروط به‌‌اينكه از50 سانتي‌متر پيش‌آمدگي در معبر بيشتر نباشد.
ه)سايبان دركناره بامها و بالاي پنجره ها حداكثر تا 25سانتي متر.
و)احداث گلخانه با هر طرحي در داخل خانه.
ز) تبديل قسمتي از اعياني به پاركينگ و ايجاد پاركينگ در اعياني و نصب درب پاركينگ از ضلع مجاز .
ح)استفاده از زير پله و اطاقك بالاي پله به عنوان انباري.
ط) احداث ساختمان موقت پروژه هاي عمراني و ساختماني داخل ملك تا مدت اعتبار پروانه ساختماني قابل استفاده و قبول بوده و مالك و يا پيمانكار موظف است بعد از انقضاي مهلت مذكور نسبت بر چيدن آن اقدام نمايد.
ي) احداث استخر يا حوض يا مخزن آب و مواد سوختي در داخل خانه.
19- از ابتداي سال 1391 عوارض زيربناي ساختمانهاي بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه به شرح ذيل محاسبه مي گردد:
الف) عوارض زيربناي و پذيره ساختمانهاي احداثي و حصاركشي انجام شده تا پايان سال 1382 بر اساس تعرفه عوارض صدور پروانه روز پرداخت و عوارض زير بناي و پذيره ساختمانهاي بدون پروانه ويا مازاد بر پروانه احداثي و حصاركشي انجام شده از ابتداي سال 1383 به بعد بر اساس تعرفه بدون پروانه و به نرخ روز پرداخت محاسبه و اخذ خواهد شد.
ب) تبصره «ساخت و سازهاي انجام شده در دوره زماني 14/11/80 لغايت 25/11/83 باتوجه به دادنامه شماره هاي354الي 358 مورخ 14/11/ 80 و دادنامه شماره 587مورخ 25/11/83 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در اين دوره زماني در كميسيونهاي ماده صد مورد رسيدگي قرار گرفته وحكم صادره قطعيت يافته باشد، از پرداخت عوارض زيربنا معاف خواهند بود» از كليه رديفها از ابتداي سال 91 حذف مي‌گردد.
ج) بند 10-2 از تعرفه سال 91 حذف و بر اساس بند 9 رديف 42 تعرفه عوارض و بهاي خدمات كه به شرح ذيل براي سال 91 اصلاح مي شود اقدام خواهد شد:
 زمينهاي مسكوني (چه داراي ساختمان باشد و يا نباشد) كه بر خلاف ضوابط زير حد نصاب تفكيكي قطعه بندي شده اند، مشمول پرداخت تعديل تراكم معادل p 200 به ازاي هر متر مربع مابه التفاوت زمين موجود و با حد نصاب مصوب خواهند شد.
د) بند 2 از توضيحات رديف3 تعرفه از ابتداي سال 91حذف مي گردد. در اين خصوص شهرداري بايد اطلاع رساني كامل انجام دهد.
ه)بند 10-4 مربوط به عوارض كسري ‌فضاي ‌باز واحدهاي ‌مسكوني از ابتداي سال 91 عوارض كسر فضاي باز طبق تعرفه سال 90 محاسبه مي شود و سال احداث و يا تبديل ملاك عمل نخواهد بود.          
تبصره ذيل به اين رديف اضافه شود:                             
تبصره: در صورتي كه كسرفضاي باز بيش از حد نصاب تفكيكي باشد و مؤدي نتواند آنرا تأمين نمايد شهرداري مي تواند بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. 
و) بند 2و 3و4 توضيحات رديف 1-6 و بندهاي 2و3و4 از توضيحات رديف 2-6 حذف و به جاي آنها بند ذيل آورده شود:
در صورت كاربري ساختمان به كاربري ديگر تغيير يابد، اگر عوارض ساختمان قبل از تبديل،پرداخت شده باشد عوارض مابه التفاوت آن بر اساس نرخ روز پرداخت (هردو كاربري بر اساس نرخ روز ) محاسبه و اخذ مي گردد و در صورتي كه عوارض پرداخت نشده باشد عوارض ساختمان موجود بر اساس ضوابط روز محاسبه مي گردد. بعنوان مثال درصورتيكه زير زمين ساختماني كه بصورت انباري بوده به تجاري تبديل شود اگر عوارض آنرا قبل از تبديل بصورت انباري پرداخت نموده باشد،عوارض پذيره تجاري به نرخ روز محاسبه شده و عوارض پذيره انباري به نرخ روز از آن كسر مي گردد.ولي اگر عوارض آن‌را پرداخت ننموده باشد عوارض آن بر اساس تجاري محاسبه مي گردد. 
ز) رديف 2-7 و 3-7 و4-7 و5-7 از تعرفه عوارض حذف و عوارض مازاد بر تراكم ساختمانهاي مسكوني تحت عنوان عوارض كرسي غير مجاز تغيير عنوان پيدا مي كند و مشمول ساختمانهايي مي‌شود كه از ابتداي سال 85 به بعد احداث گرديده اند. 
در اجراي اين بند شهرداري اطلاع رساني كافي از طريق رسانه‌هاي عموي خواهد نمود.
خواهشمند است دستور فرمائيد پس از تصويب امر به ابلاغ فرمايند 
ضمناً آقاي دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي‌گردد.. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق صرفاً رديف 1 تا رديف 7 به شرح ذيل مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار گرفت:
رديف 1 – با تأكيد بر لزوم خارج نمودن مساحت پاركينگ از سند مالكيت در كميسيون توافقات شهرداري، مورد تصويب قرار گرفت.
رديف 2- پرداخت عوارض مذكور مجوزي براي شروع ساختمان نخواهد بود و در صورت هر گونه اقدام اجرايي متخلف محسوب و به كميسيون ماده صد معرفي خواهد شد. ضمناً شهرداري موظف به اخذ تعهد كتبي از مالك در اين خصوص مي‌باشد.
رديف 3- مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً متن پيشنهادي به شرح ذيل اضافه گرديد:
« اگر پروانه صادره براي چند طبقه و يا چند واحد باشد آن قسمت از ساختمان كه تكميل و در حد صدور پايان كار مي‌باشد مشمول عوارض تمديد نخواهد شد.»
رديف 4- ضمن موافقت، مقرر گرديد ضريب p براي ساختمان مازاد بر 500 تا 600 متر عدد 14 و براي ساختمان مازاد بر 600 متر عدد 18 در نظر گرفته شود.
رديف4- تبصره 2 ، متن ذيل اضافه گرديد :
«حافظان كل قرآن كريم با معرفي مراجع ذيربط : سازمان تبليغات اسلامي، اتحاديه مؤسسات و مراكز قرآني، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي» .
رديف 4- تبصره 4 ، به شرح زير اصلاح گرديد:
« با توجه به ماده 97 قانون بودجه سال 90 كل كشور حذف نمي‌گردد.»
رديف 5 –مورد تصويب قرار گرفت.
رديف 6- مورد تصويب قرار گرفت.
 رديف 7- مورد مخالفت قرار گرفت.
ضمناً مقرر گرديد تمام موارد فوق هيچگونه افزايش عوارض نداشته باشد.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/21 خاتمه يافت.