چهارصدو شصت و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدو شصت و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   چهارصدو شصت و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح ‌روز چهار‌شنبه مورخ 20/7/90 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا نايب رئيس شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند گزارشي از بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور مسئولين مربوطه در كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا در خصوص ايجاد راهكاري مناسب جهت تشويق و ترغيب مردم براي اخذ پروانه ساختماني و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز مطالبي را عنوان نمود كه مقرر گرديد در جلسات آتي موضوعات مربوطه جمع‌بندي و در صحن علني شورا جهت هر گونه تصميم‌گيري مطرح شود. وي در ادامه پيشنهاد تا شهرداري هر چه زودتر نسبت به ارسال تعرفه پيشنهادي با عوارض و بهاي خدمات براي سال 91 به شورا اقدام تا موضوعات آن در كميسيون‌هاي مربوطه مورد بررسي و هر گونه تصميم‌گيري قرار گيرد.
سپس آقاي خباززاده يزدي در خصوص بررسي‌هاي انجام شده با حضور مسئولين مربوطه و همچنين مهندسين مشاور باغ شهر پرديسان در كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با لايحه شهرداري مبني بر تهيه و تدوين برنامه استراتژيك پنج ساله توسعه و عمران شهري جهت استحضار ساير اعضاي شورا توضيحاتي ارائه نمود.
 مصوبات :
      درخواست برگزاري مزايده
 
1- لايحه شماره 200/32200- 17/7/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2906- 17/7/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش زمينهاي ميدان امام حسين(ع)و بلوار طالقاني به استناد ماده 13 آيين نامه مالي از طريق مزايده و براساس نرخ كارشناسي به فروش برساند.توضيح اينكه قطعه زمين ميدان امام حسين(ع) با زيربناي 115000مترمربع در 7 طبقه روي زمين و يك طبقه زيرزمين تجاري و سه طبقه زير زمين در 100% سطح اشغال براي پاركينگ در نظر گرفته شده كه تراكم پيشنهادي پس از اخذ مصوبه لازم از كميسيون ماده 5 قابليت اجرا داشته و زمين بلوار طالقاني براساس وضع موجود و يا پس از افزايش تراكم در حد 500% در سطح اشغال مصوب جهت فروش در نظر گرفته شده است و كارشناسي قيمت براساس امتيازات زمينها صورت خواهد پذيرفت.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب جهت طي مراحل بعدي امر به ابلاغ فرمائيد.
ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، شهرداري مجاز مي‌باشد با رعايت جميع ضوابط و مقررات و رعايت آيين‌نامه مالي شهرداري و حفظ حقوق مالكانه افراد وساير موارد قانوني نسبت به زمين‌هايي كه متعلق به شهرداري و بلامنازع است براي برگزاري مزايده پس از بررسي و تاييد نرخ پايه توسط شورا اقدام نمايد.
 
 
 
 
      مجوز ترك تشريفات جهت مقاوم سازي ساختمان شهرداري منطقه دو
 
2- لايحه شماره 200/29508- 3/7/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2638- 3/7/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه315/23207مورخ 19/05/90 معاونت محترم فني وعمراني مبني برانتخاب مشاور جهت مقاوم سازي ساختمان شهرداري منطقه دو ، اين شهرداري در نظر دارد با توجه به بررسي هاي بعمل آمده و دلايل توجيهي پيوست در حد مبلغ چهارصدو نودو نه ميليون و يكصد هزارريال (499.100.000ريال) ازمحل‌كد 537010012 (مقاوم سازي ساختمان شهرداري منطقه دو) بصورت واگذاري مستقيم نسبت به تنظيم قرارداد با شركت بريس ايستا اقدام نمايد . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي زرگرباشي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري موارد مشروحه ذيل را رأساً اقدام نمايد:
1- شهرداري هر چه زودتر اقدامات ايمني جهت حفظ جان كارمندان شاغل در اين ساختمان و مراجعه كنندگان انجام دهد و عنداللزوم تمام يا بخشي از آن را تخليه نمايد.
2- شهرداري هر چه زودتر نسبت به تأمين دليل وضعيت موجود در اين ساختمان اظهار نظر و در خصوص بررسي احتمال خطر از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.
3- شهرداري همزمان با ارجاع پرونده اين ساختمان به مراجع قضايي به منظور تعيين خسارت و مقصرين اعم از مشاورين ژئوتكنيك، طراح ، ناظر، پيمانكار و كارفرما هر چه سريعتر موضوع عقد قرارداد با مشاور مذكور جهت تهيه طرح مقاوم سازي و اجراء آن را تا حصول نتيجه پي‌گيري نمايد.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 20/9 خاتمه يافت.