چهارصدو سي و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدو سي و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   چهارصدو سي و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 40/16 ‌روز يك‌شنبه مورخ 8/3/90 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي سعادت و توفيق روزافزون همكاران ارجمند و ساير مسئولين اظهار داشت با توجه به نام‌گذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام سال جهاد اقتصادي، اين موضوع در حال حاضر براي جامعه ما يك ضرورت محسوب كه نياز به جهش اقتصادي دارد و اين جهش مستلزم يك سري مقدمات است كه مربوط به نام‌گذاري سالهاي گذشته از سوي مقام معظم رهبري مي‌باشد يعني بايد همت مضاعف و تلاش مضاعف صورت گيرد تا اصلاح الگوي مصرف تحقق پيدا كند و بعد از اين دو مقدمه ان‌شاءا... جهاد اقتصادي صورت گيرد و چون شهرداري يك نهاد عمومي غيردولتي محسوب مي‌گردد بايد اين سه رويكرد مهم را سرلوحه كار خود قرار دهد كه ما اميدواريم لايحه تنظيم شده توسط شهرداري ،  شوراي اسلامي شهر با سعي و تلاش خود بتواند با حضور كارشناسان در كميسيون‌هاي مختلف داخلي شورا با دقت مواردرامورد بررسي قراردهد.
سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم لايحه تنظيم شده از سوي شهرداري با عنوان سند چشم‌انداز شهر يزد تا افق 1404 و رويكرد جهاد اقتصادي شهرداري در سال 1390 و لزوم تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري در اين زمينه و ارتقاء بهره‌وري و رسيدن به رشد اقتصادي پيش بيني شده در برنامه پنجم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در دو بخش اول شناخت وضع موجود شامل اموال غيرمنقول قابل واگذاري و فروش، عرصه‌هاي مستعد مشاركت، زمينه‌هاي جلب مشاركت عمومي، اراضي قابل فروش و بخش دوم درخواست و ارائه طرح در رابطه با پروژه‌هاي مشاركتي شهرداري بصورت كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت و همچنين روند توسعه در تجربه كشورهاي شرق آسيا و استفاده از تجربيات بعضي از شهرهاي ايران از جمله مشهد مقدس با شيوه‌هاي واگذاري رايگان عرصه به شرط اجراي كاربري خدماتي، تفريحي و تفرجگاهي را با حضور اصحاب رسانه تقديم شورا و توضيحات جامع و كامل در اين زمينه ارائه نمود.
سپس هر يك از اعضاي شورا ضمن تقدير و تشكر از اقدامات انجام شده شهرداري جهت تهيه و تنظيم اين لايحه، ديدگاه‌ها، نقطه نظرات و پيشنهادات خود را در اين زمينه از جمله جلوگيري از افراط و تفريط و كاهش هزينه‌ها در شهرداري، افزايش بهره‌وري، توجه بيشتر به مسائل محلات و مناطق شهر، برنامه‌ريزي جهت حل مسائل و مشكلات اقتصادي و تحقق بودجه سال 90 شهرداري، خدمت رساني بيشتر به مردم با كمترين هزينه و بالاترين بهره‌برداري، برنامه‌ريزي كلي جهت ايجاد درآمدزايي بيشتر براي شهرداري و .... ارائه نمودند.
 مصوبات :
      درخواست معرفي نماينده
 
1- نامه شماره 230/9775- 3/3/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 878- 4/3/90:
«رياست محترم شوراي اسلامي شهر- موضوع : درخواست معرفي نماينده- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً همانگونه كه استحضار داريد تعدادي از مؤديان شهرداري اعم از صاحبان چك برگشتي و غيره، تقاضاي واگذاري ملك بجاي بدهي خود را دارند، لذا شهرداري در نظر دارد كميته‌اي جهت بررسي اينگونه درخواست‌ها و راهكارهاي قانوني آن تشكيل دهد. مستدعي است دستور فرماييد نسبت به معرفي نماينده محترم شورا جهت شركت در اين كميته اقدام گردد. پيرنيا- معاون اداري و مالي» موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و با رأي‌گيري با ورقه، آقايان محمدرضا كوچك‌زاده، ناصر پارساييان بعنوان نمايندگان شورا در اين زمينه تعيين و انتخاب شدند.
 
      تملك پلاك‌هاي 5420 و 5422 بخش 2 يزد (گاراژ رضواني)
 
2- لايحه شماره 502/62483- 28/12/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1- 6/1/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 230/20169 مورخ 3/5/89 و بازگشت به مصوبه بند 5 صورتجلسه مورخ 27/5/89 آن شوراي محترم بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك از پلاكهاي 5420 و 5422 بخش 2 يزد (گاراژ رضواني) به مساحت 3420 متر مربع به مالكيت موسسه كوثر يزد جهت احداث پاركينگ بر معبر اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ بيست و هشت ميلياردو چهل و چهار ميليون ريال (000/000/044/28 ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه مقرر شد مبلغ هفت ميلياردو هفتصدو چهل و دو ميليون و بيست و دو هزارريال (000/022/742/7 ريال) بابت عوارض تفكيك و زيربناي دفاتر تجاري -كارگاهي و نمايشگاه مصالح ساختماني (شهرك صنعتي) موضوع بندهاي يك و دو نامه 923/8623 مورخ 2/4/89 شهرداري منطقه سه منظورو مابقي‌بستانكاري‌ مؤسسه‌ كوثربه‌ مبلغ بيست‌ ميلياردو سيصدويك‌ ميليون‌و نهصدو هفتاد و هشت‌ هزارريال (000/978/301/20 ريال) جهت تهاتر با عوارض صدور پروانه درخواستي از سوي مؤسسه كوثر در مناطق سه گانه شهرداري از جمله تيمچه رسوليان با نرخ تعرفه عوارض سال 89 لحاظ گردد و مؤسسه فوق ملزم به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري وتحويل ملك حداكثر تا پايان سال 1390 مي‌باشد و همچنين مقرر شد شهرداري طبق نظر هيأت كارشناس رسمي دادگستري حق كسب وپيشه مستأجرين را نقداً به مؤسسه كوثر پرداخت تا مؤسسه به مستأجرين پرداخت كند و همچنين مؤسسه كوثر طي نامه اي به شهرداري پيشنهاد نموده چنانچه شهرداري پرداخت حقوقات كسب و پيشه مستأجرين را خود متقبل شود مؤسسه كوثر توافق دارد گاراژ رضواني را به نرخ هيأت ارزياب شهرداري به مبلغ هر متر مربع هفت ميليون ريال (000/000/7 ريال) كه جمعاً به مبلغ بيست و سه ميلياردو نهصدو چهل ميليون ريال (000/000/940/23 ريال) مي باشد به شهرداري در قالب تهاتر واگذار نمايد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل اعتبارات سال90 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توافق صورت گرفته با مدير عامل مؤسسه كوثر يزد جهت اعمال تخفيف وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد اول لايحه فوق مبني بر تملك كل پلاك مورد نظر به متراژ 3420 مترمربع به ازاي هر مترمربع با تخفيف مبلغ پانصد هزارريال جمعاً به مبلغ بيست و شش ميلياردوسيصدو سي و چهار ميليون ريال (000/000/334/26 ريال) بابت كل غرامت ملك در طرح و مشروط بر تخليه مستأجرين توسط مؤسسه كوثر، مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
      ستاد تسهيلات نوروزي
 
3- لايحه شماره 110/57941- 5/12/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4868- 7/12/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، طبق روال سالهای گذشته درآستانه فرارسیدن سال جدید هجری شمسی آنالیز هزینه های ستاد تسهیلات نوروزی 1390 شهرداری یزد جمعاً به مبلغ يكصدو هشتادو پنج ميليون و نهصدو سي و شش هزارريال (185.936.000ريال) به شرح ذیل تقدیم می گردد:
1- حق الزحمه مأمورین راهنما و پرسنل خدماتی مربوط به سه ایستگاه دروازه قرآن،میدان ابوذر،پارک کوهستان از تاریخ 27/12/89 لغایت 13/1/90 به مبلغ 92.160.000ريال.
- 16 روز×24 نفر ×8 ساعت=3072 نفر/ساعت کاری.
-3072ساعت‌کاری× 30.000ريال‌حق‌الزحمه‌ساعتی(حدود5% افزایش‌نسبت‌به‌میزان‌سال‌قبل)=92.160.000ريال.
2- حق الزحمه اعضای ستاد به تعداد 9 نفر از تاریخ 25/12/89 لغایت 14/1/90 به مبلغ 43.776.000ريال.
    - 19 روز ×9نفر×8ساعت=1368 نفر/ساعت کاری .
    -1368 نفر ساعت کاری ×32.000ريال(حدود 7% افزایش نسبت به سال قبل)=43.776.000ريال.
3- مبلغ 50.000.000 ريال وجه نقد در اختیار شهردار و رئیس ستاد جهت پرداخت پاداش نقدی به پرسنل خدمات شهری و ... در ایام نوروزی.
خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب امر به ابلاغ فرمایید.
ضمناً آقايان سید حسن حیدری و محمدرضا پیرنیا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح،با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، با توجه به نامه شماره 400/6173-13/2/90 شهرداري و ليست پيوست به تعداد 42 نفر صرفاً جهت پرداخت حق‌الزحمه اعضاي ستاد نوروزي جمعاً به مبلغ يكصدو بيست و دو ميليون و نهصدو شصت و هشت هزارريال (000/968/122ريال) مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً با توجه به انتقادات اعضاي شورا، مقرر گرديد شهرداري در خصوص برپايي و احداث غرفه‌ها در سطح ميادين اصلي شهر و رفع سد معبر و همچنين نسبت به اخذ مرخصي توسط پرسنل در سال آتي اقدامات لازم معمول نمايد.
 
 
 
     فضاي سبز خيابان بهاران
 
4- لايحه شماره 502/4732- 5/2/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 423- 6/2/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به نامه شماره 5053 مورخ 17/7/89 آن شوراي محترم در خصوص 5/62 متر مربع از فضاي سبز شهرداري واقع در خيابان بهاران و بررسي از سوابق ششدانگ پلاك هاي شماره 386 فرعي و 382 فرعي و 28 فرعي و 3 الي 7 فرعي 1465 بخش 8 يزد كه توسط مؤسسه كوثر خريداري و تجميع و تفكيك گرديده است و تعدادي از قطعات تفكيكي نيز در سهم شهرداري قرار گرفته و زمين مورد درخواست مالك پلاك 284/1485 بخش 8 يزد بصورت فضاي سبز در نقشه تفكيكي منظور گرديده است در سال 86 مالك پلاك مذكور به شهرداري منطقه دو مراجعه و درخواست خريد آنرا از شهرداري نموده است منطقه طي نامه شماره 3215 مورخ 16/2/86 موضوع را در جهت بررسي واعلام نظر به اداره املاك ارسال و آن اداره طي نامه شماره 502/5758 مورخ 2/3/89 در پاسخ اعلام نموده است كه چون زمين مذكور قابليت احداث بنا به صورت مستقل را داشته و داراي كاربري فضاي سبز مي باشد قابل واگذاري يا فروش نمي باشد مالك مجدداً مراجعه و درخواست خود را تكرار مي نمايد واز آنجا كه قطعه زمين مورد نظر فاقد سند مالكيت مي باشد لذا موضوع به كارشناس رسمي ارجاع و بر اساس نظريه مذكور چنانچه 3 متر از عرض فضاي سبزاز سمت غرب كه بر روي نقشه مشخص گرديده است جهت دسترسي پلاك فوق به خيابان بهاران در نظر گرفته شود مبلغ  نه ميليون ريال (000/000/9 ريال) و بابت عوارض حق تشرف مبلغ شصت و يك ميليون و چهارصد هزارريال (000/400/61 ريال) مالك به شهرداري بدهكار مي باشد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير نظريه كارشناسي و ساير مدارك و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است .خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اتخاذ تصميم و نتيجه را جهت اقدام بعدي به اين اداره اعلام فرمايند .لازم به توضيح است چنانچه فروش 3 متر مربع جهت دسترسي پلاك فوق مورد تصويب قرار گيرد مالك مي بايست به صورت رسمي به شهردا ري تعهد نمايد كه فقط وصرفاً جهت دسترسي مورد استفاده قرار دهد و جهت تصرف و تجميع در پلاك خود حقي نخواهد داشت. ضمناً آقاي احمد قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بازديد و بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
 
 
     چاپ گزارش عملكرد شورا
 
4- درخواست شماره 553/83- 11/2/90 روزنامه ايران سرپرستي استان يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 499- 12/2/90 در خصوص چاپ و گزارشي از عملكرد شوراي اسلامي شهر و مطرح نمودن در ايرن زمين ضميمه رايگان روزنامه ايران ، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، درخواست فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/19 خاتمه يافت.