چهارصدو بيست و هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدو بيست و هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

 

صورتجلسه
   چهارصدو بيست و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/16 ‌روز يك‌شنبه مورخ 28/1/90 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد(ص) فرا رسيدن سالروز شهادت دخت پيامبر گرامي اسلام حضرت فاطمه سلام ا... عليها را به محضر آقاي امام زمان (عج)، مقام معظم رهبري و تمامي شيعيان جهان تسليت عرض نمود و از خداوند متعال خواست تا ما را جزء يايان و پيروان راستين آن حضرت و ساير ائمه اطهار (ع) قرار دهد.
سپس آقاي مطهريان از جلسه برگزار شده در دفتر مدير كل امور شهري و شوراها استانداري در خصوص بررسي ايرادات فرمانداري نسبت به تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 90 شهرداري با حضور اعضاي كميته انطباق فرمانداري، كارشناسان و مسئولين مربوطه از مباحث مطرح شده در آن جلسه جهت استحضار اعضاي شورا مطالبي را عنوان نمود.
در ادامه با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده قبلي آقاي فعالي مدير عامل سازمان فاوا گزارش مصوري از اقدامات وفعاليت‌هاي صورت گرفته از پروژه‌هاي عمراني شهرداري در سطح شهر كه در دور سوم شوراي اسلامي شهر انجام شده جهت انعكاس به شهروندان توضيحات كاملي ارائه نمود.
سپس آقاي كوچك زاده از مباحث مطرح شده در جلسه كميته فني كميسيون ماده 5 و مصوبه آن كميته (27/1/90) درخصوص حذف‌بعضي ازمحلات از محدوده قبلي بافت قديم و اضافه شدن يك محله به آن بافت (محله زردشتيان)جهت اطلاع اعضاي شورا گزارشي ارائه نمودكه مقرر گرديد جلسه‌اي كه به همين منظوردر روز چهارشنبه مورخ 31/1/90 در استانداري برگزار مي‌گردد بعنوان نماينده شورا شركت نمايد.
در ادامه جلسه آقاي پارساييان خواستار پي‌گيري جدي شهرداري در خصوص بريدگي موجود در بلوار شهيد جوكار و خطرات احتمالي و كاهش تصادفات در آن موقعيت، پي‌گيري چك‌هاي معوق و برگشتي، نصب پل‌هاي عابر پياده در سطح شهر بدليل كيفيت پايين آنها، برطرف نمودن ترافيك روي پل ميدان مهديه و نصب چراغ راهنما و اجراي كامل پروژه چهارراه دولت آباد گرديد.
 
 مصوبات :
 
      معافيت انجمن خيريه بانوان نيكوكار كوثر يزد
1- لايحه شماره 230/59415- 12/12/89 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 5016- 15/12/89:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، و عطف به نامه شماره 33169مورخ 11/7/89 شوراي محترم،باستحضار مي رساند، انجمن خيريه بانوان نيكوكار كوثر يزد بابت عوارض تفكيك و سطوح خدمات مبلغ نوزده ميليون وصدوپنجاه وهفت هزار ونهصد و چهل و يك ريال (941/157/19ريال) به شهرداري بدهكار مي باشد ، لذا پيشنهاد مي گردد با توجه باينكه آن انجمن خيريه مي باشد از پرداخت آن معاف گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد پس از تصويب امر به ابلاغ فرمايند.
ضمناً آقاي دشتي به‌عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق در صورتي كه انجمن خيريه مورد نظر موقوفه و غير انتفاعي باشد مورد تصويب قرار گرفت.
 
     طرح پيشنهادي اعضاي شورا
2- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي آقايان (ميرحسيني، كوچك‌زاده، مطهريان، حرزاده، خباززاده يزدي و سركار خانم وزيري) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 5023-15/12/89 :
موضوع : نامگذاري ميدان حج.
توضيح : «امضاء كنندگان زير پيشنهاد مي‌نمايند ميدان طراحي شده و در شرف اجراء واقع در انتهاي امام شهر وو خيابان وكيل (شهيد محمد علي شريف) با توجه به موقعيت ووسعت آن (بيضي به ابعاد حدود 200×60متر) به نام ميدان حج نام‌گذاري شود و اين نام‌گذاري در عناوين مربوطه در بودجه سال 90 منظور گردد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      تملك پلاك ملك آقاي ايمان شجاعي
3- لايحه شماره 502/60442- 18/12/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 5085- 18/12/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به نامه شماره 3621 مورخ 16/9/89 آن شوراي محترم بدينوسيله به استحضار ميرساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك شماره 12/8787 بخش 4 يزد به وكالت آقاي ايمان شجاعي راد واقع در طرح پاركينگ درون محله اي كوچه اطهري اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في ما بين تنظيم كه در ازاي واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده جمعاًمبلغ سيصد و هشتاد ميليون و هشتصد هزارريال (000/800/380ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري در ماههاي تير و مرداد سال 90 پرداخت گردد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت اجازه فرماييد اقدام بعدي از محل كد3010200275 تملك پاركينگ درون محله اي بعمل آيد ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. پيرنيا-كفيل شهرداري يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      عقد تفاهم نامه با هيأت تيراندازي
4- لايحه شماره 204/51449- 29/10/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4350- 30/10/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به واريز مبلغ يك ميلياردو پانصد ميليون ريال (000/000/500/1ريال) به حساب شهرداري جهت تكميل و تجهيز سالن نيمه تمام گلستان واقع در صفاييه يزد جهت هيأت تيراندازي استان، اين شهرداري در نظر دارد جهت پرداخت وجه مذكور به هيأت تيراندازي تفاهم‌نامه‌اي به استناد ماده 19 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها با هيأت مذكور از محل كد 416607 كمك به ساير مؤسسات وابسته انعقاد نمايد، لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، مقرر گرديد شهرداري رأساً نسبت به ساخت سالن تيراندازي در يكي از پارك‌هاي سطح شهر اقدام نمايد. بديهي است مديريت و مالكيت سالن بر عهده شهرداري و نظارت آن به عهده هيأت تيراندازي مي‌باشد.
 
      مجوز فروش لوازم
5- لايحه شماره 240/57732- 5/12/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4869- 7/12/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،نظر به اينكه اداره اجرائيات شهرداري در برخورد با متخلفان سد معبر وساخت وسازهاي غير مجاز ناگزير به جمع آوري اجناس ،كالاها وابزارآلات بنائي بوده وآنها را در انبارهاي اداره اجرائيات نگهداري مي نمايد. در اين راستا تعدادي از مالكين ضمن مراجعه واخذ تعهد نسبت به دريافت لوازم مذكور اقدام وبخشي از كالاها ولوازم جمع آوري شده ( با توجه به عدم مراجعه مالكين ) بيش از يكسال است در انبار نگهداري ميشودكه با توجه به حجم بالاي لوازم مذكور امكان نگهداري آنها ميسر نمي باشد . لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ،در صورت موافقت اجازه فرماييد شهرداري نسبت به فروش وسائل مذكور اقدام نمايد.ضمناً آقاي محتشمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، مقرر گرديد شهرداري نسبت به اطلاع رساني به مالكين و شناسايي آنها اقدام و در صورتيكه اقلامي بلاصاحب باقي ماند پس از اخذ مجور از حاكم شرع و همچنين اداره اموال تمليكي بلاصاحب اقدامات لازم معمول نمايند.
 
 تعيين اجاره بهاي سال 90 ميادين ميوه و تره‌بار
6- لايحه شماره 110/60785- 19/12/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 5125- 21/12/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پیوست لیست اجاره بهای غرفه ها،باسکول دستی و یک باب قهوه‌خانه واقع در میدان میوه و تره بار برای سال 1390 که توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شده و به تایید هیات مدیره و شورای سازمان رسیده است ایفاد می گردد.خواهشمند است با عنایت به ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع مصوب 1/11/1374 (تصویر پیوست) ، موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب نهایی امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقاي سید محمودکشفی پور به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد پيرنيا- كفيل شهرداري يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 طرح پيشنهادي اعضاي شورا
7- طرح پيشنهادي كليه اعضاي شورا ثبت دبيرخانه شورا به شماره 256-28/1/90  به شرح ذيل:
موضوع : برگزاري جلسات هيأت مديره‌ تمامي سازمان‌هاي وابسته به شهرداري.
توضيح : «در رابطه با جلسات هيأت مديره‌ي سازمان‌هاي تابعه‌ي شهرداري موارد زير پيشنهاد می‌شود:
1- ناظرين شورا بصورت كتبي دعوت و در دعوت‌نامه دستور كار جلسه بصورت دقيق درج شود.
2- يك نسخه از صورتجلسه‌ي هيئت مديره (به صورت شفاف و كامل) به شورا جهت استحضار ناظر مربوطه ارسال شود.
3- صورتجلسات هيئت مديره بطور منظم واضح و كامل حداكثر ظرف مدت يك هفته از طريق سايت شهرداري به اطلاع عموم رسانده شود.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 درخواست هيأت امناي مسجد حضرت ولي‌عصر (عج)
8-نامه شماره 84- 16/1/90 هيأت امناي مسجد حضرت ولي‌عصر(عج) واقع‌در فلكه پنجم آزادشهر انتهاي خيابان حجت ثبت دبيرخانه شورا به شماره 88- 17/1/90 در خصوص اعتراض به ساخت بازارچه محلي ميوه و تره‌بار در قطعه زمين روبروي اين مسجد و همچنين درخواست آن هيأت امناء بابت ساخت مجتمع فرهنگي يا فرهنگسرا در محل ياد شده، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور مسئولين مربوطه در شهرداري و نمايندگان اهالي آن محل و توضيحات رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق و با توجه به اينكه شهرداري براي گرفتن مجوز، طراحي و اقدامات اوليه اين بازارچه هزينه و وقت صرف نموده و همچنين وجود فضاي فرهنگي در آن محله ضروري مي‌باشد و از درخواست‌هاي اصلي اهالي از سال‌هاي گذشته مي‌باشد، لذا مقرر گرديد شهرداري مساحت ده درصد (10%) از زمين موجود را در طراحي به مجموعه فرهنگي عمومي اختصاص دهد.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/19 خاتمه يافت.