چهارصدویکمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

چهارصدویکمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

چهارصدویکمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت17روزشنبه مورخ 14/5/96 با حضوراکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند وعرض تبریک به مناسبت میلاد سراسر باسعادت هشتمین پیشوای شیعیان جهان حضرت علی ابن موسی الرضا(ع)، ازخداوندمتعال خواست ماراجزءمحبّین آن امام بزرگوارقراردهدوتوفیقی به همه مابدهد تا بتوانیم درراستای خدمت رسانی به مردم بیش ازپیش انجام وظیفه نمائیم وتصمیماتی که دراین جلسه اتخاذمی گردد موجب رضایت پروردگار متعال و همشهریان عزیز قرارگیرد.

   سپس نامه شماره5216-20/4/96 فرمانداری یزدثبت دبیرخانه شورا بشماره961001132-11/5/96 بابت ایرادآن فرمانداری دررابطه با بند یک صورتجلسه مورخ10/4/96 این شورا درخصوص طرح پردیس فرهنگی مراتب درصحن علنی شورامطرح که پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق مقررگردید موضوع طی نامه ای به شهرداری اعلام تا ضمن بررسی های لازم پیشنهادهای خود را جهت پاسخ به فرمانداری به شورا ارسال نماید.

مصوبات :

 طرح پیشنهادی

1- طرح پیشنهادی دوفوریتی تنی چند ازاعضای شورا (آقایان زارع، کاشفی زاده، مدرسی، شایق و سرکار خانمها وزیری ، امینی و یادگار) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001147-12/5/96بشرح زیر:

(( احتراماً اینجانبان امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می نمایند با عنایت به درخواست و اعتراض جمعی از کسبه یزدی درمشاغل کافی شاپ،بستنی، پیتزا، قهوه، فالوده و مشاغل مرتبط با آن فعالیت دارند، می توانند بدلیل تقاضای مردمی شهروندان درجهت رعایت نشاط اجتماعی وسلیقه مردم یزداقدام به سرویس دهی وچیدمان میز وصندلی درپیاده روهای روبروی(عرض دهانه) مغازه خود مشروط به رعایت موارد ذیل بنمایند:

به شهرداری اجازه داده می شودآن دسته ازمغازه دارانی که جلوی مغازه آنها ازفضای کافی ولازم برخوردار می باشد(حداقل عرض پیاده رو شش مترمی باشد)می توانندبابهره گیری ازسه و نیم متر ازفضای پیاده رو مشروط به رعایت مواردایمنی مربوطه ومحصورکردن محیط موردبهره برداری تا ارتفاع یک متر با مصالح مناسب مانند چوب، شیشه یامواردی که موردتأییدشهرداری می باشدکه مشخص کننده فضای مورد استفاده آن مغازه می باشد و مزاحمتی برای عابران پیاده نداشته باشد به مشتریان خود سرویس دهی نمایند.))

موضوع درصحن علنی شورا مطرح و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق طرح پیشنهادی فوق مورد مخالفت قرارگرفت.

 ایراد فرمانداری

2- نامه شماره 6188-12/5/96 فرمانداری یزد ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001162-14/5/96 در خصوص ایراد آن فرمانداری نسبت به بند یک صورتجلسه مورخ 3/5/96 شورا بابت اعتراض اهالی کوی ملافرج ا... مبنی بر نصب دکل آنتن مخابراتی رایتل درآن محل موضوع درصحن علني شورا مطرح  مقرر گردید متن زیر به عنوان پاسخ به فرمانداری ارسال گردد:

- شورا بر مصوبه خود تأکید واصرار دارد.

 مساعدت جهت برگزاری یادواره شقایق های آسمانی

3- درخواست شماره110/5/124-31/4/96 ستاد برگزاری یادواره شهدای شقایق های آسمانی ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001023-2/5/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، سلام علیکم، احتراماً باتوجه به برگزاری نوزدهمین یادواره شقایق های آسمانی سالگردشهدای پایگاه ومسجدشهیدجلیل ساداتی ازتاریخ 17الی19مردادماه 96 خواهشمند است باتوجه به دعوت سخنرانان ومداحان مطرح استانی وکشوری دستور فرمایید تا در زمینه مواردذیل ستاد برگزاری مراسم را یاری نمایید. قبلاً ازمساعدت شما و همکاران محترم کمال امتنان و سپاسگزاری راداریم. 1)چاپ 12عددبنر4*3  2)چاپ1عددبنر12*3   3)نصب8عددپایه تبلیغاتی  4)تابلو12*3 میدان جانباز  5) جوایزجهت غرفه کودک   6) داربست   7) صورت ونور.  ستاد برگزاری مراسم- سید مهدی رفوگر.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون فرهنگی اجتماعی و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق ، درخواست فوق با بندهای یک تا پنج آن مشروط به برگزاری مراسم با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری ، مورد تصویب قرارگرفت.

  بررسی طرح خلیج فارس

4- نامه شماره960021595-12/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001159-12/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: ارسال طرح، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باعنایت به تجهیز کارگاه و هماهنگی های  صورت گرفته با شرکتهای خدمات رسان در خصوص تأسیسات تقاطع واقع دربلوارشهیدمدرس وادامه بلوارمنشعب ازتقاطع شهیدقهاری سعیدجهت آغاز عملیات اجرایی، به پیوست طرح تقاطع غیرهمسطح مذکورجهت بررسی واعلام نظرارسال می گردد. عظیمی زاده- شهرداریزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون عمران و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تأیید قرارگرفت.

 افتتاح حساب

5-لایحه شماره960019957-4/5/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره961001047-4/5/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: افتتاح حساب، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماًباستنادماده71قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب   سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست شماره 962101918مورخ30/3/96 سازمان فاوا (تصویرپیوست) ارسال می گردد. خواهشمنداست براساس بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان مذکور،  موضوع را درشورای اسلامی شهر و نتیجه را جهت اقدامات بعدی امربه ابلاغ فرمایید. ضمناً آقاي تاج آبی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده- شهرداریزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات نائب رئیس آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.

  تأمین اعتبار

6- لایحه شماره960015007-8/4/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره96100786-8/4/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تأمین اعتبار قرارداد مطالعات، طراحی هندسی وسازه تقاطع معلّم، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماًباستنادماده71قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب  سال1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه شماره 961000520مورخ6/3/96 آن شورای محترم و پیرو لایحه تقدیمی قبلی به شماره 950057943-25/11/95 (تصاویرپیوست) درخصوص تعیین ردیف اعتباری قرارداد مطالعات ،طراحی هندسی و سازه تقاطع معلّم با آقای علیرضا دهقان به مبلغ500.000.000 ریال، بدینوسیله به استحضارمی رسانددرنظراست مبلغ مذکور از ردیف15310300064(مطالعات تقاطعات غیرهمسطح) تأمین اعتبارگردد.خواهشمنداست موضوع را درشوراي اسلامي شهرمطرح ودرصورت تصويب مراتب راجهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي احمد نادری نسب به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. عظیمی زاده- شهرداریزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات نائب رئیس آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق موردتصویب قرار گرفت.

 اصلاحیه تعرفه بهای خدمات سازمان مشاغل شهری

7- لایحه شماره 960013975-31/3/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000743 - 1/4/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: اصلاحیه تعرفه بهای خدمات سازمان مشاغل شهری ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب   سال1375 واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست نامه شماره 962300432 -4/3/96 سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی مبنی بر درخواست اصلاح تعرفه بهای خدمات برای ورودی انواع خودرو وانت به مبلغ6000 ریال و وانت نیسان به مبلغ 12000ریال برای سال جاری تقدیم می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي ابوالقاسم ابوالحسنی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده- شهرداریزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه وبودجه وتوضیحات نائب رئیس آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق بدون هیچگونه تغییری تصویب و مقررگردید شهرداری کمافی السابق عمل نماید.

 مساعدت جهت خریدکتاب

8- درخواست مورخ30/3/96 سرپرست مؤلفان کتاب اسلام علمی ترین دین بشریت ثبت دبیرخانه شورا به شماره 961000722-30/3/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،باسلام واحترام، همانطورکه مستحضرید امروزه یکی از اصلی ترین سؤالاتی که آحادجامعه به خصوص جوانان دارند،این است که فلسفه و دلیل علمی اجرای احکام و دستورات اسلام چیست. از اینروکتابی باعنوان اسلام علمی ترین دین بشریت، باهدف:بررسی احکام و دستورات اسلام ازدیدعلوم پزشکی وبیولوژی، نگاهی بر اعجازعلمی قرآن، نهج البلاغه وامامان معصوم، آشنایی باخطرات و تهدیدات نوین علیه مسلمانان وپرداختن به اصول دفاع ازاعتقادات وپاسخ دهی به شبهات، با استناد به 365 منبع علمی وفقهی معتبربه رشته ی نگارش درآمده که درنوع خوددرجهان اسلام بی نظیر است. لذا پیشنهادمی شود جهت ترویج حقانیت هرچه بیشتر اسلام وازهمه مهمترمقابله باجنگ نرم دشمنان اسلام، نسبت به خریدشماری ازاین کتاب وتوزیع درمیان آحادجامعه دستورات لازم رادرصورت امکان وصلاحدید ابلاغ فرمایید. لازم به ذکر است که قیمت هرجلد ازاین کتاب دوازده هزارتومان می باشدولی جهت حمایت ازمطالعات اسلامی این کتاب با تخفیف وطبق جدول زیرتقدیم می شود. امید است این اقدام موجب رضایت خداوند متعال وخشنودی حضرت ولی عصر(عج) گردد.محمدداودنصیری الحسینی- سرپرست مؤلفان کتاب اسلام علمی ترین دین بشریت.»

30 نسخه تا99نسخه :  25درصد تخفیف

100 نسخه تا 299نسخه:  35درصد تخفیف

300 نسخه تا 999نسخه : 45درصد تخفیف

1000 نسخه (تیراژ) :  50 درصد تخفیف

موضوع   درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون فرهنگی اجتماعی و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق ، با عنایت به تأییدیه اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مقرر گردید شورا نسبت به خرید30جلد کتاب فوق از ردیف هدایای تشویقی جهت اهداء اقدام نماید.

 مساعدت جهت خرید کتاب

9- درخصوص خریدکتاب تحت عنوان (( جهات ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهردرآرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)) تألیف مجیدآزادی مراتب درصحن علني شورا مطرح  وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، مقررگردیدشهرداری نسبت به خرید30جلد ازکتاب فوق ازردیف بودجه آموزش شهروندی جهت اهداء اقدامات لازم بعمل آورد.

جلسه با ذكر صلوات درساعت20خاتمه يافت.