چهارصدمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   چهارصدمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 يك‌شنبه مورخ 19/10/89 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) ، با شكرگذاري از درگاه خداوند متعال و نزول باران الهي، فرا رسيدن پنجم صفر سالروز شهادت حضرت رقيه (س) را به محضر آقا امام زمان (عج) و تمامي شيعيان تسليت عرض نمود.
سپس اظهار داشت با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده قرار است آقاي اولياء نماينده محترم مردم شريف يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي و فرماندار محترم يزد به همراه مديران مسكن و شهرسازي و ميراث فرهنگي و همچنين معاونت امور عمراني استانداري در خصوص بررسي پروژه‌ها و طرحهاي در دست اقدام شهر يزد كه قرار است با توجه به سفر رياست محترم جمهوري به يزد مطرح شود در جلسه شورا حضور يابند و از اعتباراتي كه مجلس شوراي اسلامي به تمامي نمايندگان خود در استانها داده است بتوان در جهت استفاده از پروژه‌هاي عمراني شهرداري با نظر مساعد ايشان تخصيص داده شود كه از اعضاي شورا خواست با آمادگي كامل در اين جلسه حضور داشته باشند.
در ادامه جلسه با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده قبلي آقاي دكتر فلاح مجري طرح در مركز تحقيقات مهندسي دانشگاه يزد، آقاي دكتر سيدابريشمي مشاور ترافيكي شورا، آقاي نادري زاد كارشناس ترافيك شهرداري در جلسه شورا حضور يافتند و در خصوص اصلاح هندسي ميدان شهداي محراب از جمله مطالعات فاز يكم اصلاح و تكميل تقاطع غيرهمسطح آن ميدان، موقعيت قرار گيري تقاطع شهداي محراب شبكه ارتباطي معابر شهر يزد و درجه عملكرد و رويكرد آن، شبكه تندراهي آتي پيشنهادي در طرح حمل و نقل شهر يزد، نقطه نظرات كارشناسان و مسئولين و اهالي كسبه و ساكنين آن محل در رابطه با عملكرد آن ميدان، تحليل دسترسي‌ها واقع‌در محدوده بلوار دانشجو و خيابان كاشاني به سمت ميدان ابوذر، تحليل ايمني تقاطع و آمار تصادفات صورت گرفته، گزينه‌هاي پيشنهادي به نيازهاي ترافيكي آن تقاطع در افق دراز مدت و همچنين نقطه نظرات و پيشنهادات و ديدگاههاي اعضاي شورا بحث و تبادل نظر بعمل آمد كه مقرر گرديد شهرداري در اين راستا لايحه پيشنهادي خود را تنظيم جهت بررسي و تصميم‌گيري نهايي به شورا ارسال نمايد.
در ادامه جلسه آقاي حرزاده گزارشي از بازديد به عمل آمده با حضور مسئولين مربوطه و مديران استانداري از پروژه ساماندهي مزار سيدالصحراء ارائه نمود.
  
مصوبات :
       جابجايي رديف اعتباري مطالعات امكان سنجي حمل و نقل انبوه
 1- لايحه شماره 200/48689- 14/10/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4109- 16/10/89 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،نظر به ضرورت جابجایی تأسیسات برقی به منظور تکمیل و بهره برداری از پلهای هوایی عابر پیاده و نيز تکمیل سکوی نشیمن اضطراری پارک بزرگ شهر اجازه فرماييد از رديف 303110001 (مطالعات امكان سنجي حمل ونقل انبوه ) مبلغ يك ميليارد ريال (1.000.000.000ريال) كسر وردیف اعتباری 3030300017 (احداث پلهاي هوايي) جهت جابجایی تأسیسات برقي پلها در حد مبلغ ششصد ميليون ريال (600.000.000 ريال) و ردیف 3050100123 (اجراي مبلمان شهري ) جهت تکمیل سکوی نشیمن اضطراری پارک بزرگ شهر در حد مبلغ چهارصد ميليون ريال (400.000.000 ريال) افزايش وجابه جایی لازم در متمم بودجه سالجاري لحاظ گردد. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و پس از تصویب امر به ابلاغ فرمائید.
ضمناً آقاي مهندس محسن آثاری به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.  ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت.
 
       تملك پلاك متعلق به حسين عرب در طرح بلوار پروفسور حسابي
 2- لايحه شماره 502/48909- 15/10/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4111- 16/10/89 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك شماره ثبتي 9502 بخش 4 يزد واقع در طرح بلوار پروفسور حسابي و متعلق به آقاي حسين عرب بادكوبه اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري كل ملك و بر اساس درخواست مالك به شماره 8221 مورخ 30/3/89 ثبت دبيرخانه منطقه مبني بر واگذاري كل ملك به شهرداري جمعاً مبلغ شش ميلياردو ده ميليون ريال (000/000/010/6 ريال) بابت غرامت كل ملك بستانكاري مالك تعيين و مقرر گرديد 3 واحد تجاري از مجتمع ستاره به شماره هاي 1271 طبقه همكف به مساحت 42/26 مترمربع و شماره 2301 واقع در طبقه اول به مساحت 14/13 متر مربع و واحد شماره 2303 به مساحت 11/13 متر مربع كه مجموع سه واحد به مبلغ سه ميلياردو چهارصدو بيست و چهار ميليون و چهارصد ريال (000/400/424/3 ريال) به عنوان معوض به ايشان واگذار گردد و ماباالتفاوت آن با كسر مبلغ يك ميليون و دويست هزارريال (000/200/1 ريال) بابت 2/1 هزينه كارشناسي مبلغ  دو ميلياردو پانصدو هشتادو پنج ميليون و چهارصد هزارريال (000/400/584/2 ريال) مي باشد كه مبلغ  چهارصدو هشتادو چهار ميليون و چهارصد هزارريال (000/400/484 ريال) در سال جاري و مابقي طي سه قسط مساوي در سال آينده (چهارماهه اول) قابل پرداخت خواهد بود و مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري مي باشد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ هاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمايند از محل كد 3010200147 تملك املاك واقعدر مسير طرحهاي عمراني وكد 3010200148 تملك املاك واقعدر مسير طرحهاي عمراني تهاتري اقدام لازم معمول گردد . ضمناً آقاي قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت.
 
       پرداخت بدهي شركت زيبا هنر غدير يزد
 3- لايحه شماره 204/48907- 15/10/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4122- 16/10/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه 3430 مورخ 06/09/1389 آن شورای محترم (تصویرپیوست ) ، مبنی برتعيين تکلیف شهرداري جهت تنظیم لایحه پيشنهادي،این شهرداری درنظر دارد از محل وجوه مصرف نشده سنوات قبل مبلغ يكصدوپنجاه و سه ميليون ريال (153.000.000 ریال) به ردیف 3091000061 دیون حاصل از پروژه های عمرانی اضافه و نسبت به پرداخت بدهی شرکت زیبا هنر غدیربابت رنگ آمیزی سنگ جدول ، اقدام نماید.خواهشمند است پس از تصويب امر به ابلاغ فرمائید. ضمناً‌آقاي‌دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، با توجه به موافقت اين شورا بر اساس بند 4 صورتجلسه مورخ 2/10/88 مقرر گرديد شهردار محترم جهت پرداخت بدهي‌ به شركت زيبا هنرغدير يزد از اعتبارات در اختيار خود اقدامات لازم معمول نمايد.
 
     طرح پيشنهادي اعضاي شورا
 4- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي «آقايان ميرحسيني، مطهريان، حرزاده، فقيه خراساني، خباززاده يزدي، پارساييان‌وسركارخانم‌ها‌وزيري وحيدري» ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4185-19/10/89 به شرح ذيل:
موضوع : اصلاح طرح ساماندهي مزار سيدالصحراء
توضيح : « در رابطه با طرح ساماندهي قبرستان متروكه‌ي سيدالصحراء، ضمن تأكيد بر ضرورت ساماندهي و رفع معضلات موجود، پيشنهاد مي‌شود تا تعيين تكليف مالكيت و نيز موقوفه بودن يا نبودن اراضي سيدالصحراء، شهرداري از هر گونه تغيير كاربري، احداث بنا و اجراي طرح عمراني خودداري نمايد و نسبت به تعيين وضعيت، بررسي‌هاي لازم را انجام و نتيجه را جهت تصميم‌گيري به شورا ارائه دهد. بديهي است در هر صورت طرح پيشنهادي شهرداري كه متضمن تغيير كاربري قبرستان در برخي موارد مي‌باشد جهت تصويب نهايي بايد به كميسيون ماده 5 ارجاع شود.
تذكر اين نكته لازم است كه تسطيح و ساماندهي سيدالصحراء كه مستلزم تغيير كاربري با احداث بنا نباشد از نظر اين شورا بلامانع است.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، ضمن موافقت با طرح پيشنهادي فوق، شورا بر اخذ نظر نماينده محترم ولي فقيه در استان دراين زمينه تأكيد مي‌نمايد.
 
      تصفيه خانه فاضلاب شهري
 5- در اجراي بند 2 ماده 76 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و در خصوص بررسي وضعيت بهداشتي تصفيه خانه فاضلاب شهري و تأثيرات منفي زيست محيطي بر شهرهاي مجاور با توجه به نشست برگزار شده با حضور رؤساي شوراهاي اسلامي شهر و شهرداران يزد، شاهديه، زارچ، صدوق و مديران شركت آب و فاضلاب ومحيط زيست و بهداشت و ساير مسئولين مربوطه در كميسيون خدمات شهري شورا مورخ 14/10/89 و بيانيه تهيه شده در آن جلسه به شرح ذيل توسط رياست كميسيون خدمات شهري در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظركليه بندهاي مربوطه مورد تصويب قرار گرفت:
1- سازمان آب و فاضلاب اعلام آمادگي نمودند كه در رابطه با بوي نامطبوع منتشره در شهرهاي همجوار بصورت داوطلبانه تحقيق و تفحص و مطالعات علمي انجام دهد تا در جهت شناسايي منبع مربوطه اقدام نموده و نتيجه را به شوراي شهر يزد ارسال نمايد.
2- با توجه به اينكه احداث تصفيه خانه‌ها و احداث حوضچه‌هاي فاضلاب و تأسيسات مربوطه در فاصله كمتر از سه كيلومتر شهر زارچ مي‌باشد پيشنهاد مي‌گردد با توجه به شيب طبيعي موجود و با لحاظ بند 4 مصوبه هيأت وزيران مورخ 18/10/68 نسبت به انتقال محل تصفيه خانه و حوضچه‌ها به چند كيلومتر پايين‌تر با انجام مطالعات لازم اقدام گردد.
3- آب استحصالي از محل تصفيه خانه صرفاً جهت ايجاد و گسترش فضاي سبز در همان منطقه استفاده گردد و در صورتيكه درصدي از آن نيز سهم بخش صنعت مي‌گردد آن هم صرف امور صنعتي همان منطقه گرديده و پس از رفع نياز به ساير مناطق استان انتقال يابد.
4- با توجه به وجود زمينهاي قابل زرع و كشت در اطراف محل تصفيه خانه پيشنهاد مي‌گردد به متقاضيان ايجاد باغات و مناطق كشاورزي زمين و آب تصفيه شده داده شود تا با استفاده از نيروي مردمي و داوطلب نسبت به گسترش فضاي سبز اقدام گردد.
5- با توجه به وضعيت غير بهداشتي موجود درخواست مي‌گردد تحت هر شرايطي نسبت به انتقال فاضلاب صنعتي و خارج نمودن آن فاضلاب شهري جداً جلوگيري گردد.
6- تأكيد مجدد مي‌گردد در رابطه با ايجاد و فعال نمودن كميته مشترك زيست محيطي و فضاي سبز، شوراهاي اسلامي شهريزد، اشكذر، زارچ و شاهديه در رابطه با وضعيت زيست محيطي فضاي سبز منطقه بررسي و نظارت كافي و پيگيري بنمايند.
7- پيشنهاد مي‌گردد كليه مصوبات دستگاههاي ذيمدخل از قبيل سازمان آب منطقه‌اي و سازمان آبفا به شوراهاي شهر ذيمدخل و مرتبط ارسال نمايند.
8- از دستگاهها و تأسيسات تصفيه فاضلاب مطابق با استانداردهاي جهاني به كارگيري و استفاده گردد در اين زمينه لازم است شوراي استان وشهرستان پيشنهادات مربوط در اين زمينه را به وزارت نيرو ارسال نمايند.
 
       معضلات حفاري در سطح شهر
 6- در اجراي بند 22ماده 76 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر در خصوص نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري (معضلات حفاري در سطح شهر) با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و تصميمات اتخاذ شده در كميسيون خدمات شهري اين شورا با حضور مسئولين مربوطه موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به توضيحات رياست كميسيون خدمات شهري و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، موارد به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
1- مقرر گرديد شهرداري پس از انجام حفاري و رفع نياز سازمانها از طريق سازمان عمران يا ساير سازمانهاي مربوطه نسبت به پر نمودن، تسطيح، مرمت و آسفالت نمودن معبر اقدام نموده و برابر ضوابط هزينه آن را از سازمان حفار اخذ نمايد.
2- مقرر گرديد شهرداري با توجه به مقررات مربوطه ورعايت آيين‌نامه حفاريها و با محوريت كميسيون حفاريها هماهنگي و هم‌انديشي و تعاملات لازم با حفظ حقوق حقه شهرداري با سازمانهاي حفار همكاري نمايد.
3- شهرداري موظف است در مجوزهاي حفاري كه صادر مي‌نمايد اشاره جدي به متراژ حفاري، مدت زمان حفاري و .... بنمايد و با هماهنگي سازمانهاي حفار نسبت به برقراري ايمني ترافيكي در محل اقدام نموده و قبلاً شهرداري از طريق رسانه‌ها مردم را در جريان مسدود بودن و يا در دست تعمير بودن مسير آگاه نموده و مسيرهاي جايگزين را حداقل از دو تقاطع جلوتر به مردم با نصب تابلو و علائم معرفي نمايد. حفاريهايي كه در طول يك روز يا چند ساعت پايان مي‌پذيرد كميسيون حفاري موظف است صدور مجوز را صرفاً در روزهاي تعطيل صادر نمايد و در صورت ضرورت در ساعات پاياني شب و آغازين صبح مجوز لازم را صادر نمايد.
4- شهرداري موظف است كوتاهي و بي‌توجهي سازمانها و مؤسسات خدماتي كه در شهر حفاري انجام مي‌دهند با ذكر مورد جهت بررسي و اخذ توضيح از سازمان مربوطه با قيد فوريت به شورا ارسال نمايند.
جلسه با ذكر صلوات درساعت 21 خاتمه يافت.