چهارصدامین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

چهارصدامین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

چهارصدامین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت7صبح روزپنجشنبه مورخ12/5/96 با حضوراکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

    درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند فرارسیدن میلادسراسرباسعادت ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا(ع) را بر همگان تبریک و تهنیت عرض نمود و از خداوند متعال خواست ما را جزء یاران و محبّین آن حضرت و سایر امامان بزرگوار(ع) قراردهد. وی درادامه درگذشت پزشک حاذق و مردمی ویکی از چهره های ماندگار یزد مرحوم شادروان دکتر مجیببیان را به خانواده ایشان ، تمامی بازماندگان و مردم شریف یزد تسلیت عرض نمود و از خداوند متعال برای آن عزیزسفرکرده علّودرجات وغفران الهی وبرای تمامی بازماندگان صبروشکیبایی مسألت نمود.

    درادامه تمامی اعضای شوراضمن عرض تسلیت بمناسبت درگذشت زنده یاد مرحوم  دکترمجیبیان پیشنهاد نمودند شهرداری یزد به پاس زحمات وخدمات ارزشمند و به یادماندنی وپاسداشت  ایشان ، مکانی را نامگذاری و نتیجه را طی لایحه ای برای هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

مصوبات :

 تعرفه خدمات دفاتر کارگزاری

1-لایحه شماره950032904-7/7/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951002394-8/7/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: پیشنهادی تعرفه خدمات دفاتر کراگزاری،باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماًباستنادماده 71قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، به پیوست پیشنهاد تعرفه خدمات دفاتر کارگزاری جهت تصویب و اجرا در سال جاری ارسال می دارد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت تصويب امربه ابلاغ فرمائيد. درضمن آقايان مهندس فعالی ومشایخی به عنوان نمايندگان جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات نائب رئیس آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت.

 مرکز فرهنگی مبشران

2- لایحه شماره960020561-7/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961001081-7/5/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: درخصوص مرکز فرهنگی مبشران، باسلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص)، احتراماًباستنادماده71قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست شماره 116/م/96 مورخ13/4/96درخصوص پیشنهادتأسیس مرکز فرهنگی مبشران، به استنادبند16 وظایف سازمان فرهنگی، اجتماعی وورزشی وتحت مدیریت اعضاء ستاد دائمی غدیر براساس بند 3 صورتجلسه 110 مورخ 8/7/93 آن شورای محترم (تصاویر پیوست) ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً خانم مجنون به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده- شهردار یزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به بررسیهای بعمل آمده  ازسوی  کمیسیون فرهنگی اجتماعی وتوضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالفت وموافق، پیشنهاد فوق موردتصویب قرارگرفت.

 مساعدت جهت برگزاری جشنواره زیرسایه خورشید

3- لایحه شماره960021527-12/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961001145-12/5/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: مساعدت،باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، باعنایت به درخواست شماره 19-13/4/96دبیر کمیته فرهنگی دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی ثبت دردبیرخانه شهرداری بشماره960021508-11/5/96(تصویرپیوست)مبنی برمساعدت جهت برگزاری جشنواره بین المللی زیرسایه خورشید، خواهشمنداست موضوع رادرشوراي اسلامي شهرمطرح و درصورت تصويب اجازه فرماییددرخصوص پرداخت مبلغ500.000.000 ریال(پانصدمیلیون ریال ) از محل ردیف کمک شهرداری  به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی اقدامات  لازم معمول گردد . عظیمی زاده- شهرداریزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح  وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالفت وموافق، پیشنهاد فوق موردتصویب قرارگرفت.

 طرح اجرایی قسمتی از گذر14متری موج و 13 ویلا

4- نامه شماره960015276-10/4/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000834-13/4/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع:  طرح اجرایی قسمتی از گذر14متری موج و13 ویلا، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً با عنایت به درخواست تهیه طرح اجرایی قسمتی از گذر موج و13 ویلا به پیوست4 سری طرح اجرایی گذر به همراهcd  طرح و یک برگ نقشه موقعیت گذر جهت تایید ارسال می‌گردد. درضمن وضع موجود این گذر12 متری ودرحدفاصل بافت فرسوده وجدیدقراردارد. براساس طرح تفصیلی بافت فرسوده، طرح اجرایی گذر 14 متری به صورت تعریض از طرفین و با در نظر گرفتن وضع موجود تهیه گردیده است. لازم به ذکر است شهرداری منطقه طی نامه شماره 960204619 مورخ 11/3/96 موافقت خود را با کلیات طرح اعلام نموده ‌است. عظیمی زاده- شهردار یزد. »

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهادفوق مورد تأیید قرارگرفت.

 نامگذاری

5-لایحه شماره960019855-3/5/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره961001046-4/5/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: نامگذاری، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماًباستنادماده71قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب   سال 1375 واصلاحيه بعدي آن،بدینوسیله به پیوست یک نسخه صورتجلسه مورخ 12/4/96 کمیته نامگذاری معابرسازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزدشامل دوردیف معابربیش از12متر ارسال می گردد. خواهشمنداست موضوع رادرشوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي غلامرضاادهمی بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.عظیمی زاده- شهرداریزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق به شرح جدول زیر مورد تصویب قرار گرفت :

 

« نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر يزد با عرض بيش از 12متر»

« صورتجلسه مورخ 12/4/96 »

رديف

          واقع در كوي (محله)

                      نام قبلي

              نام دقيق پيشنهادي

                   نام مصوب

1

خیابان آیت ا... کاشانی خیابان

      ایثارگران(نعیم آباد)

                 ایثارگران

          خیابان نعیم آباد

                       ایثارگران

2

        خ ایثارگران (نعیم آباد )

   معروف به چهارراه نعیم آباد

      چهارراه ایثارگران (نعیم آباد)

          چهارراه نعیم آباد

3

حدفاصل میدان شهدای محراب

              و میدان نماز

                درحال احداث

      میدان دارالعلم میدان مدینه العلم

             میدان کاظمیه

                مدینه العلم

 

 بازدید از پروژه های عمرانی

6- درخصوص بازدیدصورت گرفته ازسوی اعضای کمیسیون نظارت وپیگیری شورا از پروژه های عمرانی شهرداری بابت زیرسازی وآسفالت قسمتی از بلواردهه فجر ازمیدان حضرت صاحب الزمان(عج) تا میدان شهدای یعقوبی  و جاده کارخانه کمپوست توسط سازمان عمران شهرداری وایجاد شهرک بازیافت و همچنین اقدامات انجام شده درجهت بهسازی پارک زیتون واقع درانتهای بلوارنواب صفوی، مراتب در صحن علني شورا مطرح با عنايت به توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات ، موارد بشرح زیرمورد تصویب قرارگرفت :

الف: مقررگردیدشهرداری نسبت به اصلاح، پیاده روسازی ونصب سنگ جداول دربلوار دهه فجر از میدان حضرت صاحب الزمان (عج) تا میدان شهدای یعقوبی ، ازردیف اعتبارات منطقه دو اقدام نماید.

ب: مقررگردید شهرداری نسبت به تأمین روشنایی لازم (حتی الامکان نصب برج نور) و همچنین تأمین اعتبارات مالی جهت تکمیل مسیرکارخانه کمپوست اقدام ودرصورت نیازپیشنهادهای خودرا طی لایحه ای جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

ج: درخصوص شهرک بازیافت مقررگردید شهرداری ضمن تأمین اعتبارات لازم درجهت حصارکشی اراضی تملکی150هکتاری آن مجموعه لایحه خود را جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

 

نرخ های بهای خدمات سازمان آرامستانها

 

7- لایحه شماره 960020953- 9/5/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001102 - 9/5/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: نرخ های بهای خدمات سازمان مدیریت آرامستانها ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب   سال1375 واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست نامه شماره 961201758مورخ8/5/96 سازمان مدیریت آرامستانها موضوع ارسال جدول نرخ های بهای خدمات سال 1396سازمان مذکور که به تصویب هیئت مدیره وشورای سازمان مذکوررسیده است جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي زارع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده- شهرداریزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه وبودجه وتوضیحات نائب رئیس آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، مقررگردید سازمان آرامستانها طبق روال گذشته براساس ضمائم پیوست پیشنهاد فوق اقدام نماید.

جلسه با ذكر صلوات درساعت10خاتمه يافت.