چهاردهمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهاردهمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد
      صورتجلسه
چهاردهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح روزسه‌شنبه مورخ 9/7/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) ، فرارسيدن روز دحوالارض ، روز آفرينش زمين اين روز بزرگ را تبريك و تهنيت عرض نمود و ازخداوند متعال خواست توفيق انجام اعمال اين روز را به همه ما عنايت فرمايد .
سپس ايشان گزارشي از نشست انجام شده اعضاي شورا با حضور حضرت آيت ا... ناصري نماينده محترم ولي فقيه وامام جمعه معزز يزد و استفاده از رهنمودها و دغدغه هاي معظم له جهت نظارت و پي گيري بيشتر برمسائل و مشكلات شهري ولزوم ايجاد برنامه ها و ارائه راهكارهاي مناسب براي سياستگذاري كلي باتعامل وهمكاري ساير دستگاههاي اجرايي استان جهت حل آن مسائل ومعضلات و عنداللزوم ارائه گزارش به صورت ماهيانه مبني براقدامات و فعاليتهاي انجام شده براي استاندار وامام جمعه محترم ارائه نمود. وي درادامه پيشنهاد نمود تمامي كميسيونهاي داخلي شورا به خصوص كميسيون عمران ، فرهنگي واجتماعي ، خدمات با تشكيل كميسيون هاي مشترك ويا حتي كارگروه جهت بررسي مسائل ومشكلات مربوط به بافت قديم و تاريخي شهر يزد با حضور مسئولين و كارشناسان ادارات مربوطه وهمچنين افراد صاحب نظر وبا تجربه اقدام نمايند كه در اين راستا ساير اعضاي شورا نقطه نظرات و ديدگاههاي خود را مطرح كه پس ازبحث و تبادل نظر مقررگرديد تمامي كميسيون هاي داخلي موضوعات را بررسي و نتيجه را جهت تصميم گيري به صحن علني شورا گزارش نمايند .
سپس آقاي مدرسي رياست كميسيون عمران شورا از پي گيري و بررسي هاي انجام شده درخصوص انتخاب مشاور براي آن كميسيون جهت هرچه بهتر انجام شدن كارها و همچنين پي گيري هاي صورت گرفته با مديرعامل مؤسسه كوثر يزد جهت انتقال خط دوم آب به يزد توضيحاتي ارائه نمود .
درادامه جلسه با توجه به درخواست و هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي آقاي اسلامي مديرعامل محترم سازمان آب و فاضلاب استان به همراه معاونين خود درجلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا رياست شورا با عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند ،‌از اقدامات و عملكرد خوب ومؤثر مديرعامل وساير كاركنان شركت آب وفاضلاب درجهت جلوگيري از هرگونه بحران آب دريزد تقدير وتشكر نمود وبراي يكايك آنان آرزوي موفقيت و سربلندي نمود .
سپس آقاي اسلامي مديرعامل محترم شركت آب و فاضلاب استان با آرزوي موفقيت براي همه مسئولين و توفيق خدمت رساني صادقانه به مردم ،از رئيس و سايراعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه تقدير وتشكر نمود واظهار داشت : يكي از وظايف پيش بيني شده درقانون شوراها رسيدگي به مسائل بهداشتي مردم به خصوص مسئله آب است كه اگر همه مسئولين فكراساسي براي آب استان نكنند قطعاً درآينده بسيار نزديك شاهد بحران آب دريزد خواهيم بود همانند مسائل و مشكلات بوجود آمده دراسفند ماه سال گذشته كه مجبور شديم درمناطقي ازشهر با تانكر و توزيع آب در مدارس و توصيه به مردم جهت صرفه جويي در آب اين مشكل بي آبي را تا اندازه اي برطرف نمائيم كه باز هم در تابستان سال جاري بدليل گرماي هوا و استفاده بيشتر مردم از كولر آبي وآب مصرف شده به خصوص در تيرماه متوسط هرخانوار 50 ليتر آب بود كه توانستيم از منابع شهر يزد به غير ازچاه موجود درچرخاب و يزد گرد آب مصرفي مردم استان را تأمين نمائيم . وي درادامه درخصوص انتقال خط دوم آب به يزد از سمت بهشت آباد استان چهارمحال و بختياري و شيرين سازي آب خليج فارس گفت : قرار است تا ظرف مدت هفت سال آينده آب آن دومنطقه به يزد انتقال يابد كه تاكنون هيچ گونه اقدام مناسبي دراين زمينه صورت نگرفته است و با توجه به كم شدن حوزه آبريز زاينده رود مي تواند مشكلاتي را براي استان بوجود آورد كه از مسئولين استان خواست پي گيري هاي لازم را با مقامات كشوري داشته باشند تا موضوع كم آبي دريزد هرچه زودتر حل وفصل گردد . سپس ايشان گزارش آماري از ميزان بارندگي درشهر يزد وميزان خشكسالي نسبت به سالهاي گذشته دراستان ، ارزيابي وضعيت منابع آبي استان در 35 سال اخير وميزان بارندگي صورت گرفته ، وضعيت منابع و تأمين محل آب شرب درشهرها ، تعداد منابع تأمين خارج شده از مدار بهره برداري از سال 86 تاكنون ، وضعيت آب شرب در شهرهاي وابسته ، كاهش آب انتقالي به ميزان 15% نسبت به سال گذشته ، حفر بيش از صدحلقه چاه در15 سال گذشته جهت جبران تأمين آب از دست رفته، ميزان كمبود آب در پيك مصرف (ليتر برثانيه) ، نمودار افت متوسط سطح آب دشتهاي استان، نمودار مقايسه اي تعداد روز با دماي بيش از 35 درجه وتعداد روزهاي توأم با طوفان و گردوخاك شهرهاي يزد ، تهران ، اصفهان ، ، درصد تأمين آب به تفكيك منابع زيرزميني و انتقالي از شش ماهه نخست سال 92 ، برطرف نمودن آلودگي ميكروبي و شيميايي چاههاي آب ، اعتراضات مردمي در حفرچاه در دشتهاي مشترك ، مطالعات آب يابي به منظور تأمين آب موردنياز ، جايگزيني چاههاي آب شرب بهداشتي و سالم ، جداسازي آب مورد نياز فضاي سبز شهري از شبكه آب شهري ، سرانه سرمايه گذاري و حق انشعاب آب در شهر يزد ارائه نمود . وي درادامه ضمن دعوت از اعضاي شورا جهت بازديد از تصفيه خانه آب يزد درخواست نمود جهت حفرچاه مورد نياز در روستاهاي خويدك وفهرج شوراي اسلامي شهر اعتبارات مالي لازم را در اين زمينه تأمين نمايد كه مقرر گرديد شركت آب وفاضلاب پيشنهادهاي خودرا به شورا جهت بررسي و تصميم گيري هاي لازم ارائه نمايد .
درادامه جلسه هريك از اعضاي شورا با عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان ارجمند و تقدير و تشكراز اقدامات وفعاليتهاي انجام شده توسط مسئولين محترم شركت آب و فاضلاب استان جهت جلوگيري از هرگونه بحران بي آبي در يزد ،نقطه نظرات و ديدگاههاي خود را درخصوص جداسازي آب شرب از آب خام ، برنامه ريزي هاي لازم درخصوص جلوگيري از هرگونه خطرات احتمالي آلودگي آب ،‌ تخصيص بودجه كافي و مناسب جهت انتقال خط دوم آب به يزد و پي گيري اين موضوع مهم و حياتي از سوي مسئولين استان از طريق هيأت دولت در راستاي جلوگيري از بحران آب در يزد ، پي گيري مسئولين استان جهت تعيين استان يزد بعنوان منطقه گرمسير درتابستان و اصلاح تعرفه تعيين شده درقبوض آب و غيره مطرح و بحث و تبادل نظر نمودند .   
مصوبات :
 
     بررسي سوابق پلاك ثبتي واقع دربلوار جانباز متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان بهزيستي      
 
1- نامه شماره 502/920006493- 17/2/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921000495- 17/2/92 :
«شوراي اسلامي شهر يزد – موضوع : تعيين تكليف لايحه شماره 502/25126 مورخ 13/5/88 شهرداري – با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد (ص) احتراماً پيرو لايحه شماره 502/25126 مورخ 13/5/88 نظر به اينكه كليات پيشنهاد مطروحه درلايحه مذكور طي بند 8 صورتجلسه مورخ 25/6/88 مورد موافقت آن شوراي محترم قرارگرفته(تصوير پيوست) ومقرر گرديده كميسيون برنامه وبودجه شورا در رابطه با قيمت واحد آپارتمان و ساير ملاحظات ،‌موضوع را بررسي و نتيجه را جهت تصميم گيري به شورا گزارش نمايند ، لذا مقتضي است نتيجه قطعي لايحه فوق الذكر را كه تاكنون به شهرداري اعلام نگرديده ، جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرماييد . عظيمي زاده – شهردار يزد»
 
بند 8 صورتجلسه مورخ 25/6/88
 
« لايحه شماره 502/25126 – 13/5/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2296- 13/5/88 :
احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،با عنايت به بررسي از سوابق پلاك ثبتي1956 فرعي41فرعي 5938 بخش 4 يزد واقع در بلوار جانباز متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان بهزيستي بدينوسيله به استحضار مي رساندشركت فوق نسبت به دريافت پروانه به شماره15854 مورخ 26/5/83 بر روي پلاك مذكور اقدام نموده است با توجه به محاسبات بعمل آمده توسط واحد درآمد و نوسازي منطقه سه مبلغ تقريبي يك ميلياردو هشتصدوهفتادونه ميليون وپانصدو بيست وسه هزارونهصدوهشتاد ريال( 980/523/879/1 ريال) بدهكاري شركت فوق به شهرداري مي باشد با توجه به درخواست شماره6002 مورخ 15/1/88 آن شركت موضوع در كميسيون توافقات منطقه سه مطرح و طبق توافق بعمل آمده مقرر گرديد يك واحد آپاتماني مسكوني در طبقه همكف بلوكcمجتمع به مساحت5/196مترمربع وطبق نظريه كارشناسي رسمي ازقرار هر متر مربع هفت ميليون ريال(000/000/7 ريال) جمعاً به مبلغ يك ميلياردوسيصدو هفتادو پنج ميليون وپانصد ريال( 000/500/375/1 ريال ) با امتيازات كامل در زمان تفكيك به شهرداري منتقل ومابقي بدهي از طرف شركت در وجه شهرداري منطقه پرداخت گردد. عليهذا به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه كميسيون مربوطه منضم به نمايي از برگ ارزيابي خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت اجازه فرمائيد اقدامات لازم معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد .
مراتب درصحن علني شورامطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، كـليات پيشنهاد فوق موردتصويب قرارگرفت . ضمناً مقررگرديد كميسيون برنامه وبودجه شورا دررابطه با قيمت واحدآپارتمان باتوجه طبقه وبقيه ملاحظات موضوع را بررسي ونتيجه را جهت تصميم گيري به شورا گزارش نمايد . »
موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
     مساعدت جهت برگزاري مراسم بازخواني حماسه غدير  
 
 
2- نامه شماره 7073-28/6/92 فرمانداري يزد ثبت‌دبيرخانه شورا به ‌شماره 921002130- 31/6/92 درخصوص ارسال يك نسخه ازصورتجلسه هماهنگي براي برگزاري مراسم بازخواني حماسه غدير و قول مساعد مالي داده شده از سوي نماينده شورا درآن جلسه ، موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي اجتماعي شورا وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مقررگرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال (5.000.000 ريال) از اعتبارات ماده 17سهم شورا در اين زمينه اقدامات لازم معمول نمايد.  
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/10خاتمه يافت.