چشم شهر به زیبایی بادگیرهایش روشن می شود

چشم شهر به زیبایی بادگیرهایش روشن می شود

در هشتاد و هفتمین جلسه این کمیسیون موضوع نورپردازی خط آسمان بافت تاریخی شهر یزد در شب با حضور معاون فرماندار، معاونین خدمات شهری و معماری شهرسازی شهرداری و رئیس سازمان سیما و منظر مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نور پردازی سیلوئت شهری بافت تاریخی با محوریت بادگیرهای بلند و شاخص مصوب گردید.
در این مورد سابقاً مکاتباتی از طرف کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری و اداره کل میراث فرهنگی جهت انتخاب مسیر و بناهای شاخص صورت پذیرفته بود.
لازم به ذکر است که پیشتر با پیگیری این کمیسیون مبلغ یک میلیارد و صد میلیون تومان در اعتبارات شهرداری با محوریت سازمان سیما و منظر تخصیص داده شده است.