چالش های مصرف پلاستیک از نگاه تولید کنندگان و دوستداران محیط زیست

چالش های مصرف پلاستیک از نگاه تولید کنندگان و دوستداران محیط زیست

در دومین جلسه کمیته محیط زیست کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای شهر یزد و با حضور معاون اداره کل محیط زیست استان، فعالین محیط زیست، دبیر  خانه صنعت و معدن استان تهران، مدیر اتاق بازرگانی یزد,چالش های مصرف پلاستیک از نگاه تولید کنندگان و دوستداران محیط زیست به بحث گذاشته شد.
نیکنام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با ارائه گزارشی از اقدامات کمیسیون گفت:  از آغاز شورای پنجم موضوع پسماند به طور ویژه دنبال شد و با پیگیری ها و مشکلاتی که از گذشته برای کارخانه کمپوست وجود داشت در نهایت این مجموعه با اقدامات در حال انجام فعال می شود و روش های جدید جمع آوری پسماند را هم دنبال خواهیم کرد.
وی با اشاره به آموزش در حوزه پسماند اظهارداشت: کارگروه آموزش در این کمیته راه اندازی شد و طی دو جلسه بازدید برای بانوان از سایت دفع پسماندهای خانگی تفکیک از مبدا دنبال می شود.
میربلوکی مدیر  خانه صنعت و معدن تهران به هجمه های بهداشتی استفاده از ظروف یکبار مصرف، مباحث زیست محیطی و استفاده از مواد پلیمری پرداخت و روش های تهیه ظروف و شیوه های شکل دهی پلیمرها را که با کمترین آب مصرفی تولید می شود ارائه کرد.
قمی رییس اتاق بازرگانی یزد با گلایه از عنوان عام مصرف پلاستیک گفت: وقتی بحث استفاده از نایلون مطرح است و مشکلات محیط زیستی برای آن بیان می شود نباید از استفاده مصرف پلاستیک به طور عام در سطح جامعه استفاده کرد و نه به پلاستیک باید توضیح داده شود و نایلون ها که امروزه مصرف آن بیش از اندازه است اصلاح شود. ظروف پلاستیک، با دوام بودن و نوع خاص از پلیمرها از هم تفکیک شود و همه را با یک نوع قابل بیان نیست.
تشکل ها و دوستداران محیط زیست چالش های مصرف نایلون ها و ظروف پلاستیک ناسالم را عنوان کردند و به مشکلات این پلاستیک ها برای محیط زیست پرداختند.