پیشنهاد ایجاد اپراتوری اینترنت اشیا در یزد

پیشنهاد ایجاد اپراتوری اینترنت اشیا در یزد

حسن ایپکچی از ایرانیان مقیم فرانسه و فعال فناوری اطلاعات وارتباطات در عرصه بین المللی، امروز ضمن حضور در کمیسیون شهر هوشمند اقدام شورای شهر یزد در راه اندازی این کمیسیون و پرداختن به توسعه شهری با بهره گیری از هوشمندسازی را بسیار ارزشمند دانست و تخصصی بودن مباحث و اشراف اعضا به موضوعات را از امتیازات دور پنجم شورا در یزد برشمرد.
این فعال حوزه فناوری اطلاعات، ایران و به ویژه شهر یزد را مستعد حرکت های نو در حوزه فناوری ارتباطات توصیف کرد و حضور شرکت ها و فعالین این بخش را نیازمند همراهی شهرداری و نهادهای استان دانست.
وی اظهارداشت شورای شهر با نگاه تخصصی خود زمینه رشد فناوری ها در شهر را فراهم خواهد کرد.
ایپکچی از فعالین عرصه بین المللی فناوری اطلاعات وارتباطات است که حضور در شرکت تلکام را در کارنامه کاری خود دارد.
وی حامل پیشنهاد ایجاد اپراتوری اینترنت اشیا برای شهرداری یزد بود.