پیشرفت کار در خیابان قیام مورد بحث و بررسی قرار گرفت

پیشرفت کار در خیابان قیام مورد بحث و بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در دوازدهمین جلسه کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای شهر و با حضور معاون معماری شهرداری موضوع شناخت وضع موجود خیابان قیام و ارائه گزینه های پیشنهادی در مورد اجرای طرح در این خیابان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد طرح خیابان قیام در سه فاز که ابتدا جابجایی گوی ها، دوم اجرای پایلوت صد متر از کل خیابان، مبلمان شهری و نزدیک شدن به طرح و سوم پس از تامین پارکینگ ها اجرای کامل طرح با حذف پارکینگ حاشیه ای مورد اجرا قرار گیرد.