پیام رییس شورای اسلامی شهر یزد به مناسبت هفته پدافند غیرعامل

پیام رییس شورای اسلامی شهر یزد به مناسبت هفته پدافند غیرعامل

تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی جزیی جدایی ناپذیر از محیط زندگی بشر است و انسان نیز به فراخور شدت آن تمهیدات دفاعی را برای نجات خود از مخاطرات ناشی از این تهدیدات در طی روزگاران گذشته فراهم نموده است که دستاورد آن در طول قرن ها ایجاد برج و باروها و قلعه‌های مستحکم در برابر تهدیدات غیرطبیعی است که نمونه‌های آن را در یزد کهن نیز می‌بینیم.
ایمنی امروز، میراث اقدامات دفاعی گذشتگان است که یزد عزیز را همچون نگینی در برابر حوادث مختلف روزگاران محفوظ داشته و ما را امانتدار آن به منظور ارتقاء ایمنی و ارائه به آیندگان نموده است.
پدافند غیرعامل عنوان اقدامات ایمن ساز پیشینیان است که امروزه در قالب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقا پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن انجام می گیرد.
اندیشه ای در گزاره های کلیدی فوق نشانگر اهمیت موضوع بوده و لذا اجرای آنها ضمانتی است برای تحقق توسعه پایدار و استمرار امنیت در ایران که از یک سو عناصر تکفیری در جستجوی مجالی برای ورود به کشور و عرض اندام در جامعه اند و از سوی دیگر چشم طمع برخی کشورهای معاند خارجی دور و نزدیک به این سرزمین دوخته شده است.
لذا هفته پدافند غیرعامل زمان مناسبی برای یاداوری اهمیت این موضوع و بازخوانی تجربیات گذشتگان ما در این حوزه علی الخصوص در یزد کهن است و ارائه راهبردی برای اقدام آینده در راستای حفظ سرمایه های انسانی و مادی.
در پایان ضمن تشکر از اقدامات انجام گرفته توسط پیشینیان، امید است تلاش آتی مجموعه شورای شهر و شهرداری بتواند سبب ارتقاء پایداری شهر جهانی یزد در برابر اقدامات خصمانه بدخواهان گردد.

غلامعلی سفید، رییس شورای اسلامی شهر یزد