پیام تبریک اعضای شورای اسلامی شهر به جمال الدین عزیزی به مناسبت روز شهردار

پیام تبریک اعضای شورای اسلامی شهر به جمال الدین عزیزی به مناسبت روز شهردار

شهر خانه دوم ماست که در آن به دنبال تحقق آرزوهایمان قدم می زنیم، عاشق می شویم، کسب روزی می کنیم و از طریق شریان های ارتباطی آن، با دوستان و خانواده خاطرات شیرینی می سازیم هرچند همه اینها میسر نیست مگر آنکه شهر زیبایی، آرامش و توسعه یافتگی متناسب داشته باشد و شهروندان را مشتاق زیستن در خود کند، اتفاقی که رسیدن به آن به تدبیر و مدیریت وابسته است یعنی "شهردار شهر"
این روزها که کرونا، ما را به خانه نشینی محکوم کرده بیش از گذشته دلتنگ شهر گردی و مناسبات شهری شده ایم و شاید این حادثه اثبات این مهم است که شهر، هویت و زیبایی های زندگی را برایمان فراهم می سازد و چقدر به وجودش محتاجیم و به شادابی و بالندگی اش نیاز داریم تا زندگی رنگ با هم بودن داشته باشد.
امروز، "روز شهردار" است. روز کلیددار جغرافیایی که یزدی بودن را به افتخار همه ما بدل ساخته است.
ضمن تبریک این روز به جناب آقای "جمال الدین عزیزی"، شهردار شهر جهانی یزد برای همه کسانی که دل در گروی آبادانی این دیار دارند و شبانه روز با رویای توسعه یزد تلاش می کنند آرزوی سلامتی و توفیق داریم.