پيگيري مطالبات شهرداري يزد توسط رئيس شوراي اسلامي شهر يزد و شهردار

پيگيري مطالبات شهرداري يزد توسط رئيس شوراي اسلامي شهر يزد و شهردار

جلسه پيگيري مطالبات شهرداري ازاداره كل راه وشهرسازي استان يزد با حضور حجت الاسلام زارع‌ رئيس ‌شوراي ‌اسلامي ‌شهر يزد و محمدفقيه‌خراساني رئيس شوراي شهر، محمدرضا عظيمي‌زاده شهردار و مهندس مشكاتي جانشين رئيس اداره كل راه و شهرسازي در سازمان مسكن و شهرسازي برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - در اين جلسه اعضاي شوراي شهر  و شهردار ضمن تبريك سال جديد ، در خصوص مطالبات قبلي شهرداري از آن اداره مطالبي را عنوان نمودند كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد در واگذاري زمين پروژه آسمان واقع در بلوار شهيد قندي به عنوان بخشي از مطالبات به شهرداري تسريع گردد.