پيروزيهاي جنگ را مديون بسيج هستيم

مديركل بنياد شهيد و امورايثارگران استان يزد :

 

بيست و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور اعضاي شورا و محمد مهدي فرهنگدوست مديركل بنياد شهيد و ايثارگران استان برگزار شد.
سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد – در اين جلسه حاج شيخ عباس زارع سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد ضمن خيرمقدم به ميهمان جلسه و عرض گراميداشت هفته بسيج از سردار فرهنگدوست تقاضا نمود اعضاي شورا را با سخنان خود به فيض برساند.
در ادامه مديركل بنياد شهيد وامورايثارگران استان يزد با اشاره به روند تشكيل بسيج پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران خاطرنشان ساخت : بسيج توانست در بسياري از موارد توطئه ها را خنثي كند.
وي ضمن بيان اينكه يكي از افتخارات سپاه پاسداران اين است كه بسيج اين شجره طيبه در آن قرار دارد ، گفت : در دوران دفاع مقدس خدمات بسياري توسط بسيج انجام گرفت و پيروزي هاي جنگ را مديون بسيج هستيم.
مديركل بنياد شهيد و امورايثارگران استان در پايان خواستار جلسه مشترك بين اعضاي شوراي شهر و شوراي مشورتي ايثارگران شد و مقرر گرديد حاج شيخ عباس زارع پيگيري نمايد.