پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت هفته دفاع مقدس


سلام بر شهداي راه حق وحقيقت
 
در آن هنگام ، اگر رشادتها و دلاوري هاي مردان و زنان غيور ايران زمين نبود. اكنون سرزمين ايران از كره زمين محو شده بود. امروز به لطف خداوند و به برکت آن ايثارگري ها نه تنها امنيت بي بديل در سراسر ايران زمين برقرار است بلکه ايران قدرتمند به امن ترين، مهم ترين، مقتدرترين و اثرگذارترين کشور در معادلات منطقه اي و حتي فرامنطقه اي تبديل شده است. امروز نه تنها دشمن و حاميان جهاني و پرتعداد و قدرتمند نتوانستند اراده مردم ايران زمين را در هم بشکنند و ميهن مان را تکه تکه کنند و انقلاب و نظام اسلامي را نابود کنند بلکه به لطف خداوند و به برکت آن شهادت ها و ايثارها و جوانمردي ها و اراده هاي مستحکم و خداباور، ملت و مملکت ايران به چنان قدرت تدافعي دست يافته است که نه تنها هيچ قدرت منطقه اي بلکه فرامنطقه اي جرأت تجاوز به حريم ايران را به خود نمي دهد.
شوراي اسلامي شهر يزد بر خود لازم مي داند رشادتها و ايثارگري هاي مردان و زنان اين آب و خاك را در طول هشت سال دفاع مقدس گرامي بدارد. اميد است در پرتو حق تعالي و ضل ّ توجهات حضرت وليعصر (عج) تحت زعامت مقام معظم رهبري در راستاي تحقق اهداف مقدس جمهوري اسلامي و خدمت به اين مردم غيور سرافراز و پيروز باشيم.  انشاءا...
 
شوراي اسلامي شهر يزد