پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت عيد نوروز

پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت عيد نوروز

 

بهار يادآور سجاده سبزي است در دل زمين كه نواي ملكوتي دعا بر فضاي آن از طريق بانگ شكرگزار پرندگان گوش را نوازش مي كند و عطر خوش اجابت بر بال نسيم صبگاهي به مشام مي رسد. اينك بهار بستر سپيد زمين خسته را در مي نوردد و روپوش برف را از سر و روي آن كنار مي زند و جامه طبيعت را برتن مي كند و باران، نشان از اشكهاي مهدي زهراست كه در سوگ مادر بزرگوارش بر سجاده عشق سرازير مي گردد و نهر مشتاقان آل محمد (ص) بر دل زمين جاري مي شود و نواي يا زهرا يا زهرا(س) در فضاي ملكوتي آسمان طنين انداز مي شود.
حال شوراي اسلامي شهر يزد ضمن گرامي داشتن ايام فاطميه (س) ، سالي سرشار از خير و بركت ، موفقيت و كاميابي براي همشهريان عزيز و همچنين توفيق عمران و آباداني شهر را از درگاه حق تعالي مسئلت مي نمايد.