پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت شكست حمله نظامي آمريكا به ايران در طبس به علت طوفان شن

پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت شكست حمله نظامي آمريكا به ايران در طبس به علت طوفان شن

به راستی كه انقلاب اسلامی گستره ی شگرفی از تاریخ است كه در بستر آن سنّت های الهی با اعجازی خاص تجلی می یابند و قانون های تاریخی در آن عرصه، نمود مي نمايد. تاریخ عرصه ی پیروزی حق بر باطل است. به مصداق آیه « وَمَكَرُوامَكْرًاوَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ(نمل آيه50)» تمامی كیدهاو فریب ها به سوی خود آنان بر می گردد. چرا كه همه ی جریانات به طرفی واحد كه جهت حق است حركت می كند، عدم درك حقانیت حق مثل سرنوشت یاران فیل است كه به سنگ های سجیل گرفتار آمدند و چونان برگ های خرد شده بر زمین افتادند.

واقعه طبس می تواند عظمت الهی و امدادهای غیبی را برای مردم آشكار كند ماجرای طبس یكی از رسواترین و افتضاح ترین توطئه های شكست امپریالیسم امریكا علیه انقلاب اسلامی ایران است. بدون شك ماجرایی كه در طبس به وقوع پیوست یكی از معجزات بزرگ قرن به حساب می آید؛ زیرا شیطان بزرگ امریكا با تمامی توان و با سود بردن از دقیق ترین و پیچیده ترین امكانات نظامی و با تدارك همه جانبه و هماهنگی كلیه‌ی عوامل داخلی و خارجی به بهانه‌ی آزادی جاسوسان خود در ایران، و در حقیقت نابود ساختن نظام جمهوری اسلامی ایران، تهاجم خود را آغاز نموده بود كه با شكست همه جانبه مواجه گرديد.

شوراي اسلامي شهر يزد ضمن گراميداشت اين روز و شهادت شهید محمد منتظر قائم ، همه توطئه هاي مزدوران و متجاوزان چه نظامي و چه فرهنگي را محكوم مي نمايد و به آنان متذكر مي شود كه همه مردم ايران به خصوص مردم دارالعباده يزد در راستاي دفاع از سرزمين خود از هيچگونه مقاومت و ايستادگي باز نمي‌ايستند و هركاري براي برافراشتن پرچم جمهوري اسلامي انجام مي دهند.