پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت روز روابط عمومي و ارتباطات

پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت روز روابط عمومي و ارتباطات

روابط عمومي يا هنر هشتم مهم‌ترین رکن دنیای مدرن در عصر ارتباطات است که توانسته جای خود را در تمام سازمان های جهانی به وي‍ژه ايران پیدا کند، امروزه روابط عمومي به مثابه پلی میان یک سازمان و مخاطبان آن است كه مي تواند به عنوان واسطه اقدامات و مشكلات موجود را انعكاس و در اختيار هر دو گروه قرار دهد. در واقع روابط عمومي وجدانهاي بيدار سازمان هستند كه اين مسئله آنان را وادار مي كند تحريف نكنند، صادق باشند، رازدار باشند، بزرگ نمايي نكنند و دروغ نگويند. شوراي اسلامي شهر يزد روز 27 ارديبهشت مصادف با روز روابط عمومي و ارتباطات را خدمت اساتيد و فعالان عرصه روابط عمومي تبريك عرض نموده و براي آنان موفقيت و پيروزي مسئلت مي نمايد.