پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت روز روابط عمومي و ارتباطات

پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت روز روابط عمومي و ارتباطات

 

قلمهايي كه واژه عشق را در صدف مهر معنا مي بخشد و با آموزه اي از معرفت و محبت همه را مانند خود به بالندگي و تلاش فرا مي خوانند ارزش هرگفتار به پيام آن است و عظمت نوشته به محتوايش و قلم اگر ريشه در تعهد و تدين داشته باشد ميوه اش شيرين و ماندگار خواهد بود.
در عصر انفجار دانش ، ارتباطات عرصه ای سترگ یافته است تا آنجا که وسعت بخشیدن به دروازه های معظم پیشرفت و ترقی را عهده دار شده است. در این وادی، قلم به دستان با مناعت هنرمندانی سپرده شده است که گوهر وجودی خود را در زلال اندیشه ای ناب، تطهیر نموده و صداقت و سلامت را بعنوان دری ارزنده سرلوحه امور قرار داده اند.
شوراي اسلامي شهريزد فرصت را مغتنم شمرده و سالروز روابط عمومي و ارتباطات كه سرچشمه زلال اطلاعات و ارتباطات است را به نقش آفرينان عرصه روابط عمومي تبريك و تهنيت عرض مي نمايد و اميدآنكه روابط عمومي ها با تنوير و روشن كردن اذهان مردم در جهت عملكرد سازمانها و حفظ ارتباط دو سويه بين مردم و سازمانها همواره موفق و پيروز باشند./