پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت روز دانشجو

پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت روز دانشجو

پيامبر اسلام (ص) :

علم آموزي بر هر مسلماني واجب است.

پیدایش علم و دانش با خلقت انسان برابری می کند و همواره بشر در صدد آن بوده که بفهمد و درک نماید. علم و دانش در زندگی انسان دارای جایگاه ویژه ای است. نقش علم در زندگی انسان این است که راه سعادت، تکامل و راه ساختن را به انسان می آموزد. علم، انسان را توانا می‌کند که آینده راهمان گونه که می‌خواهدبسازد.علم مانند ابزاری دراختیار خواست انسان قرار می‌گیرد و طبیعت را آن چنان که انسان بخواهد و فرمان دهد می سازد.دانش عمل را سودمند مي سازد. زيرا عمل بدون آگاهي انسان را به هدف نمي رساند، حتي اگر صورت ظاهري عمل درست باشد. آگاهي، روح عمل است؛ چرا كه عمل با نيت جان مي گيرد و عمل بدون آگاهي كاري بدون نيت و يا با نيت نادرست است.

شوراي اسلامي شهر يزد ضمن گراميداشت دهه آخر صفر و ياد و خاطره شهادت دانشجويان معترض به حضور امريكاييان دردانشگاه تهران(1332ش)و همچنين دانشجويان مبارز هشت سال دفاع  مقدس، روزدانشجو را به همه دانش‌پژوهان و دانش آموختگان تبريك عرض مي نمايد. اميد است همه اقشار جامعه در جهت كسب علم و دانش سودمند همواره موفق و پيروز باشند.

شوراي اسلامي شهر يزد