پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت روز خبرنگار

پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت روز خبرنگار

هزاران سال است كه ارتباط بين انسانها درجريان بوده است و اكنون ارتباطات و اطلاع رساني نقشي حياتي و انكارنشدني در زندگي بشريت دارد و رسانه هاي خبري به عنوان ركن چهارم حكومت دموكراسي، در جوامع فعاليت مي كنند و خادم مردم و ناظر بر اعمال و تصميمات كشور هستند و در اين راه مسئولين و مردم را در جريان امور قرار مي دهند . البته شايان گفتن است كه يكي از مسئوليتهاي مهم رسانه هاي خبري ارائه اطلاعات درست به مخاطبان است . امروز اعتبار و اعتماد مردم به هر يك از رسانه ها در انتشار اخبار كشور و جهان به خاطر دسترسي مردم به وسايل ارتباط جمعي بيش از گذشته مورد توجه است اين اعتبار و اعتماد در صورتي به وجود مي آيد كه افرادي كه در رسانه هاي خبري فعال هستند در كار خود تخصص لازم را داشته باشند به همين جهت، با وجود پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي كه در تكنولوژي پديد آمده اكنون بيش از گذشته به خبرنگار متخصص ، مسئول و متعهد نسبت به جامعه نياز است.آنان مي توانند با مطرح كردن ديدگاهها ، نگرشها و دانشهاي گوناگون كه دايم در تغيير است وسيله انطباق مخاطبان را با ارزشها و نگرشهاي نو فراهم سازند و ضمن پيوند دادن مردم و مسئولين با يكديگر علاقه و مشاركت را در پيشبرد اهداف ملي برانگيزند.

اينك شوراي اسلامي شهر يزد بر خود لازم مي داند ضمن گراميداشت سالروز شهادت محمود صارمي خبرنگار جمهوري اسلامي ، روز خبرنگار را خدمت اصحاب رسانه و خبرنگاران تبريك و تهنيت عرض نموده و از زحمات و خدمات صادقانه آنان تقدير وتشكر مي نمايد. اميد است در سايه قادر متعال با سرلوحه قراردادن حديث شريف پيامبر اكرم (ص) كه مي‌فرمايند: « نزديكترين شمابه من درقيامت،صادق‌ترين،امانتدارترين، وفادارترين به عهد، خوش اخلاق‌ترين و نزديك‌ترين شما به مردم است» ، در راستاي اطلاع رساني صحيح ، بدون اغراق و توأم با امانت داري موفق و سربلند باشند. انشاا...

 

شوراي اسلامي شهر يزد