پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي

پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي

امروزه با پيشرفت دانش ارتباطات و تكنولوژي جهان هستي كوچك تر از آني است كه تصور مي شود و پهنه‌ی کره‌ی زمین با وجود وسایل ارتباطی دیگر نه دهکده‌ای جهانی ، بلکه سالن همایش بزرگی شده است که همگان از احوال و کردار یکدیگر باخبرند .

در اين راستا مهمترين نقش ارتباطات اجتماعي و ارتباط دهندگي و تعامل را روابط عمومي ها ايفاء مي كنند و روابط عمومی های مستقر در سازمان ها ، نهادها وارگان ها منعکس کننده ی اعمال ،کارکرد و رفتار اجزای سازمان های مربوطه و برعكس هستند.

روابط عمومی های خوب ،نظام مند و به تعبیری صحیح تر ،علمی-اسلامی باید همانند آینه ای باشند که منعکس کننده ی درست و واقعی کارکرد ها باشند.همچنان که می دانیم آینه دارای خصلت هایی است که روابط عمومی ها نیز باید دارا باشند. بنا براین روابط عمومی اداره و سازمانی می تواند موفق باشد که همچون آینه ای شفاف عمل نماید.

اينك شوراي اسلامي شهر يزد روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي را به طلايه داران اين حوزه ها تبريك عرض نموده و اميد است در راستاي حفظ و تحقق ارزشهاي اسلامي و اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي پيش از پيش موفق و پيروز باشيد.