پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت درگذشت ابوي مهاجرالي ا... حسن دانش

پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت درگذشت ابوي مهاجرالي ا... حسن دانش

انالله و انا اليه راجعون

 

مشيت الهي برآن بود تا ابوي بزرگوار و دلسوز مهاجرالي ا... و قاري بين المللي مرحوم حسن دانش نداي رسا و ملكوتي« ارجعي الي ربك» را اجابت كرده و روح پاكش به سوي معبود خويش پر كشيد. لذا با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامي اين قاري برجسته را به خانواده محترم و جامعه قرآني و مردم قدردان يزد تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي آن مرحوم مي خواهيم تا امامان معصوم و فرزند گرانقدرش محشور گردد و براي ساير بازماندگان صبري عظيم و اجري جزيل مسئلت مي نمائيم.

شوراي اسلامي شهر يزد