پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت آغاز سال تحصيلي


بسمه تعالي
امام علی علیه السلام فرموده است:
«به درستی که دانش، سبب زنده کردن دل ها از نادانی، روشنایی بخشیدن چشم ها از کوریِ جهالت، و توان بخشیدن بدن ها از ضعف است».
باز ماه مهر ماه دوستي و مهرباني ، ماه شروع كسب علم دانش فرا رسيده است و همه دانش آموزان و دانش پژوهان به شوق آموختن دانش، روانه مكاتب علم ودانش می شوند. این تکاپو، جلوه گر رهايي از جهل و ناداني و روشني بخش مسيري پويا و نويدبخش مي باشد؛ گویی که خونی تازه به رگ های حیات کشور اسلامی عزیزمان وارد شده است و این، تجسم پرمعنایی از نسل آینده بر اذهان خطور مينمايد. نسل فردا باید آن چنان سازنده جلوه کند که در خور فردای ایران باشد. این نسل باید کوله بار تجربه و دانش نسل گذشته را ره توشه خود کند و دمادم بر میزان شعور و آگاهی خود بیفزاید.
در اينجا ، شوراي اسلامي شهر يزد بدينوسيله آغاز سال تحصيلي را به پويندگان دانش تبريك و تهنيت عرض مي نمايد و از خداوند متعال براي نسل فرداي مان نسلی توانمند، سرفراز و کوشا و زمینه ساز دولت کریمه مهدویت را خواستار است.
 
شوراي اسلامي شهـر يـزد