پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت ارتحال عالم رباني حضرت آيت الله واعظ طبسي

پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت ارتحال عالم رباني حضرت آيت الله واعظ طبسي

اناالله و انااليه راجعون

 

علماي اسلام گلي در بوستان هميشه سبز كمال و شريعت مي باشند و براي تعالي و قرب به خالق يكتا از هر گونه فعاليت ديني ، عرفاني و اخلاقي فروگذار نمي كنند و در زماني از تاريخ به سوي محبوب حقيقي خويش راهي ديار باقي مي شود.

حضرت آيت الله واعظ طبسي (ره) عالم رباني كه تمام عمر شريف خويش را در راه ترويج و نشر معارف اسلامي سپري نمود، با كوله باري از معرفت وعشق به پروردگارش راهي اين سفر گشت، لذا شوراي اسلامي شهر يزد ميراثِ ماندگارايشان را به يادگار در كتيبه خاطرخويش تازه مي سازد و بدينوسيله ارتحال اين بزرگ مرد تاريخ را كه از ياران انقلابي و باوفاي امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري بودند، را به امام زمان (عج)، بيت معظم ايشان و ملت شريف و شهيدپرور ايران تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي آن مرحوم علودرجات و غفران الهي و براي بازماندگان صبري عظيم و اجري جزيل مسئلت مي نمايد و اميد است با آقاي خويش حضرت امام رضا (ع) محشور گردد.