پيام تبريك عيد نوروز

پيام تبريك عيد نوروز
چه زيباست،
آنگاه كه چرخش دلنشين عقربه هاي زمان ، نسيم خوش بهاري و عطر جانبخش شكوفه ها جلابخش درون انسانها مي گردد و ترنم ريزش چشمه ساران آغازي ديگر را بر كوهساران نويد مي دهد.
آنگاه اين زيبايي مضاعف مي شود كه در كنار خوان هفت سين همراه با تلاوت قرآن ، دستان نيازمندمان را به سوي آن يگانه بي نياز دراز كرده وبازمزمه يا مقلب القلوب والابصار... از او تحول حالمان به بهترين حالات را درخواست كنيم.
فرارسيدن سال هزار و سيصد ونود ويك را به شما ، خانواده و همكاران محترم تبريك عرض نموده و از خداوند منان مي خواهيم تا در ظلّ عنايات حضرت وليعصر(عج) وتحت لواي نظام مقدس جمهوري اسلامي سالي پربركت و با طراوت داشته باشيد.
 
                                                                                                 شوراي اسلامي شهر يزد