پيام تبريك شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت انتخاب مهندس عظيمي زاده به سمت شهردار رفسنجان

پيام تبريك شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت انتخاب مهندس عظيمي زاده به سمت شهردار رفسنجان


پيام تبريك شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت انتخاب مهندس عظيمي زاده به سمت شهردار رفسنجان

 جنـاب آقـاي مهندس محمدرضا عظيمي زاده

شهـردار محتـرم منتخب مردم شـريف رفسنجـان

 

با سلام واحترام

   خدمت‌ بی‌منت  به مردم‌ شریف، نجیب ‌و ارزش ‌مدار سراسر ايران اسلامي نعمتی است که فقط شایستگان، به آن نائل می‌گردد.

انتخاب شايسته جنابعالي را به سمت شهردار محترم  رفسنجان  تبريك عرض نموده  و  اميد است در پناه ايزد منان و ظلّ توجهات ‌حضرت وليعصر(عج) در راستاي خدمت به مردم وتحكيم ارتباطات قديمي دو شهر يزد ورفسنجان موفق باشيد.

اين شورا آمادگي خود را جهت همفكري دراين امرمهم اعلام مي دارد.

شوراي اسلامي شهر يزد